KANDIDACIJSKI SKUP ZA ČLANOVE IZVRŠNOG ODBORA

Raspisani su izbori za nove sazive Izvršnih odbora u medžlisima na nivou Islamske zajednice u Hrvatskoj. Predsjednik Sabora Islamske zajednice u Hrvatskoj je dana 22. 4. 2018. godine donio Odluku… read more →