Nazovite nas: +385 51 317 059 - Mail info@medzlis-rijeka.org

Donacije.

Svojom donacijom možete postati VAKIFI Islamskog kulturnog centra u Rijeci na čemu ćemo Vam biti neizmjerno zahvalni:

“Onaj ko bude uradio koliko trun dobra, vidjet će ga, a onaj ko bude uradio koliko trun zla, vidjet će ga” (ez-Zilzāl, 6 – 8)

Za uplate u R Hrvatskoj:

Svrha uplate:  Održavanja IKC-a Rijeka

IBAN: HR74 2340009-1410120392

Poziv na broj: 25308 – 100

OIB 38190246619

Za uplate izvan R Hrvatske  Payment outside Croatia:

IBAN: HR74 2340 0091 4101 2039 2

Privredna banaka Zagreb d.d.   10 000 Zagreb, Račkoga6, Croatia

SWIFT CODE PBZGHR2X

Svrha plaćanja: Donacija za izgradnju IKC-a u Rijeci

Osnov naplate: 636 pomoć i poklon

Back to Top
U ime Allah Milostivog, Samilosnog! "Tako mi vremena, čovjek je zaista na gubitku, osim onih koji vjeruju i dobra djela čine, i jedni drugima preporučuju istinu i strpljivost (El-'Asr -1-3)