Bajramska hutba glavnog imama, Hajrudin ef. Mujkanovića

IC Rijeka mala

BAJRAM JE PRAZNIK MIRA I PRIJATELJSTVA

Poštovana braćo,

Hvala i zahvala Uzvišenom i Premilostivom Gospodaru svih svjetova, salavat i selam našem poslaniku, Muhammedu a.s., Božiji blagoslov ashabima i svim onim koji slijede put Poslanika a.s.

      Bajrami i mubarek dani su posebno važni za naš religijski i kulturni identitet. Pitanje identiteta je važno za svakog čovjeka. Za nas je posebno važno, pored nacionalnog i kulturnog, pitanje muslimanskog, odnosno islamskog identiteta. U svijetu u kojem se sve više brišu velike razlike među ljudima i u kojem globalizacija nameće nove odnose na površinu izlaze i očigledna nepoznavanja elementarnih stvari jednih o drugima. Mi muslimani koji živimo u Evropi imamo poseban izazov. Kako živjeti i razvijati svoj islamski identitet koji će biti radost, a ne teret ili opterećenje ni samoj islamskoj ali ni široj društvenoj zajednici? Prema istraživanjima i anketama koje se provode utvrđeno je da veoma mali broj članova IZ-e čita Kur’an i druga djela s islamskim sadržajem. To nas obavezuje da apeliramo na sve muslimane da pokušaju slijediti dobre primjere i dio svoga vremena izdvojiti za obrazovanje i upoznavanje s temeljnim načelima svoje vjere. Nije dovoljno samo slušati vazove, hutbe, predavanja. Nužno je uložiti i vlastiti napor i saznati ono što ranije nismo znali kroz relevantnu  literaturu. Zašto je to važno? Važno je između ostalog što je riječ ili termin islam i atribut islamski izuzetno frekventan u javnoj upotrebi. Pod tim pojmom muslimani podrazumijevaju svoj religijski identitet, međutim u javnom diskursu postoje različita tumačenja i pogledi na islam. Zato je od presudne važnosti kako ćemo mi muslimani živjeti svoju vjeru i tumačiti islamska učenja.

Hadž je najveća univerzalna manifestacija islama. Ovih dana na jednom mjestu, u Mekki, više milijuni ljudi iz cijeloga svijeta svih rasa, nacija, uzrasta i obrazovanja su ujedinjeni u jednoj namjeri, a to je da se što više približe Stvoritelju i čuju nebesku poruku. Oni koji služe dva harema, Mekke i Medine, zaslužuju našu pohvalu što svake godine hadžsku manifestaciju čine lakšom i što se sa Arefata u svijet šalju poruke mira i suživota. Na taj način hadž nije samo važan za muslimane, već i za sve ljude, narode i vjere, kojima je na srcu mir i sigurnost u svijetu.  U vrijeme hadža, tj., prvog dana Bajrama, muslimani širom svijeta kod kuće prinose žrtvu–kurban, kao simbol sjećanja na zajednički motiv ibrahimovske tradicije, koja kazuje o Ibrahimovom, a.s., zavjetu Bogu da će žrtvovati svog sina Ismaila, a.s., da bi dokazao da je iskren u svojoj pokornosti Bogu. Naravno, Bogu ne treba niko i ništa, pa tako ni ljudska žrtva. Dovoljna je bila Ibrahimova namjera da pokaže pokornost Stvoritelju pa da ga Stvoritelj učini slobodnim. To je poruka kurbana-da pokažemo da smo spremni na žrtvu kako bi se oslobodili od oholosti, sebičnosti i nasilnosti. Propisujući kurban u životinji Bog je poručio da ne želi da Mu se približavamo prolijevanjem ljudske krvi. Kurban je poziv da se bude spremno žrtvovati s ciljem da se čovjek približi drugom čovjeku, da se susjed približi susjedu, da svako živi u radosti svoga doma i svoje domovine, da su svi ljudi i narodi zadovoljni u društvu i državi u kojoj treba da važi vladavina prava i pravde; da su svi ljudi mirni i sigurni od jezika mržnje i od ruke nasilja. Jer, –Pravi musliman je onaj od čijeg su jezika i ruku drugi ljudi mirni i sigurnikaže nam Alejhisselam.

U ovim danima hadža Kaba u Mekki je važan izvor našeg islamskog identiteta i jedinstva u vjeri. Mi vjerujemo da je islam religija koja je počela s prvim čovjekom na zemlji, Ademom, a.s., i da je to bila religija Nuha, Musaa, Isaa, Muhammeda, a.s. Posebno važnu ulogu u islamskoj tradiciji ima Ibrahim, a.s., i njegov sin Ismail, a.s. Oni su postavili temelje Hramu Časnom u Mekki. Uzvišeni Bog nas uči: „Zaista je prvi hram ljudima onaj u Bekki podignut, blagoslovljen je i putokaz on svjetovima svim!“ (Ali Imran, 96)

       To je Hram kojeg svake godine od 631. godine, do danas posjećuje na milijune hodočasnika iz cijeloga svijeta. Još davne 631. godine, potpuno ravnopravno i istovrijedno oko Kabe su tavafili, obilazili ljudi i bijele i crne kože, muškarci i žene, imućni i siromašni. Svi su u bijelim ihramima bez obzira kojem društvenom sloju pripadaju i koji posao obavljaju. Nažalost, taj ideal nije moguće postići u svakodnevnom životu. I dalje postoje ogromne razlike među ljudima bez obzira na tehnički i civilizacijski napredak. Nemaju svi ljudi podjednake šanse za život dostojan čovjeka. Stoga je naša obaveza štititi nemoćne, iznemogle, starije osobe, brinuti se o roditeljima, o djeci, o osobama s posebnim potrebama. To je smisao religije, širiti milosrđe među ljudima. Osorna i gruba religioznost je odraz neznanja i neodgojenosti. Zlouporaba religije za širenje intriga među vjernicima i nesporazuma među ljudima ružno je i pokuđeno djelo. To nije islamski ideal. Naša je islamska dužnost i imperativ širiti među ljudima istinu, pravdu, mir, poštovanje i ljudi koji vjeruju kao mi, ali i svi ljudi, bez obzira koje vjersko ili građansko opredjeljenje imaju, jer su svi ljudi Božja stvorenja. Uzvišeni Bog nas uči da je Njegova volja bila da na Zemlji žive ljudi različitih boja kože i različitih jezika. Uzvišeni kaže:„U njemu su Znaci jasni, mjesto Ibrahimova stajanja! Ko u njega uđe, siguran nek’ bude! I Allaha radi nek ljudi Hram hodočaste, koji god se tamo zaputiti može! A tko ne vjeruje pa Allah je neovisan od svih svjetova!“ (Imran, 97)          

           Hadži-bajram je prilika da se iznova prisjetimo najvažnijih naglasaka iz govora Muhammeda, a.s., sa oprosnog hadža 631. godine. Između ostalog Poslanik, a.s, naglašava da su svi ljudi jednaki, da nema prednosti Arap nad neArapom, da je zabranjena krvna osveta. Te Poslanikove, a.s., poruke mogu biti stalna inspiracija svakom vjerniku i svakom čovjeku.  Važan segment ljudskoga identiteta je i tradicija. Za nas je važna naša vjerska tradicija koju su naši preci ljubomorno čuvali i u periodu kada to nije bilo lako i popularno. Tradicija je bila a tako bi trebalo i ostati da bi hadžije trebali biti najbolji članovi IZ-e i džemata. Oni su čuvali i njegovali bratske odnose u džematima. Tradicija je važna zato što se kroz nju desetljećima i stoljećima izražavao religijski identitet, jer svako mjesto ima svoje specifičnosti. Mi smo u Rijeci slobodno možemo reći još uvijek u procesu izgradnje svoje tradicije koja je utemeljena na ranijem iskustvu naših džematlija koji su vjeru učili i naslijedili od svojih roditelja i imama u svojim sredinama. Izgradnja tradicije je dug proces. Stoga, vjerujem da će izgradnja, artikuliranje i afirmiranje muslimanske i islamske tradicije u Rijeci trajati sigurno i u narednim godinama. Mi smo predani da i dalje njegujemo svoj tradicionalni ibadetski okvir kroz mezheb koji se pokazao izuzetno otpornim i prilagodljivim u kulturnom ambijentu u kojem mi živimo. Naravno naše svjedočanstvo vjere ostaje nepromijenjeno bez obzira gdje živimo. Mi vjerujemo da je Uzvišeni Bog jedan i da je Muhammed Njegov poslanik.

          Kurban-bajram je i bajram žrtve, približavanja Uzvišenom Bogu. Mi muslimani vjerujemo da je ljudski život svetinja. To ne znači da to svi muslimani dobro razumiju. No, princip je da ljudski život štite i Božija Uputa i ljudski zakoni. Svaka zloupotreba islama u tom kontekstu je najstrožije zabranjena. Uzvišeni Bog nas je poučio preko Ibrahima, a.s., kada je on namjeravao žrtvovati svoga sina da to nije dozvoljeno. Od tada i preko tradicije Muhammeda, a.s., muslimani izvršavaju obavezu kurbana. Uzvišeni Bog nas uči: „Do Allaha ne dopiru ni kurbansko meso niti krv, do Njega dopire iskreno učinjeno djelo, takvaluk-bogobojaznost!“ Smisao kurbana je da pomognemo drugima. Svi blagdani, mubarek dani su izvrsna prilika za pomirenje među ljudima.  Naš je adet i lijepi običaj da zatražimo jedni od drugih halala za svjesne i nesvjesne grijehe i uvrede koje smo učinili jedni prema drugima. Tko smogne tražiti halala (oprosta) i tko smogne halaliti nekome tko ga je uvrijedio, svjesno ili nesvjesno, taj pokazuje odgovornost i svijest o svojoj vjeri, i ljudskoj veličini. Muhammed, a.s., nas je učio da je najbolji musliman onaj od čijeg jezika (govora) i ruku su sačuvani i mirni drugi ljudi.

Hadži ili Kurban bajram jest prilika da sami provjerimo koliko smo svjesni odgovornosti koju nam je dao Uzvišeni Bog. On nas je stvorio i dao nam zdravlje, zdravu obitelj i nafaku da možemo dostojanstveno živjeti. Naša je želja da živimo sretno i zadovoljno, da imamo mir u svom domu, džematu i široj društvenoj zajednici. Osoba koja razumije i živi svoju vjeru s uputama od Uzvišenog Boga vraća se svome Gospodaru zadovoljna i On s njom zadovoljan. Uzvišeni kaže:„O, ti dušo smirena, vrati se svome Gospodaru zadovoljna, a i On zadovoljan s tobom, pa uđi među robove Moje, uđi u džennet Moj!(Fedžr, 26-29)

          Naša vjera ne poznaje razlike među ljudima. Ona zagovara pravdu, jednakost, solidarnost, dijalog i poštivanje; ona zasigurno plijeni srce svakog čovjeka na zemlji; ona od sljedbenika traži stalnu budnost, punu opreznost, samokontrolu i obračun sa samim sobom pri svakoj misli, riječi i djelu. Islam nije krut i ne lebdi u sferama mašte i iluzije; on je realan, širok i fleksibilan. Vjernik u islamu uči kako da uživa, raduje se i veseli, ali to radovanje treba da bude s pravom, da ne šteti sebi ni drugima, i da je svjestan da je to čašćenje od njegova Gospodara, a Njegova čašćenja ne možemo nabrojati. Među posebnim čašćenjem jeste i Kurban-bajram, ovaj današnji dan u kojem Gospodar oslobođa robove od džehennemske vatre. To nam potvrđuje hadis Božijeg poslanika, a.s., od kojeg se prenosi da je rekao: “Kada omrkne Dan Arefata, ko god bude u srcu imao trun vjere neće ostati a da mu oprošteno ne bude. Prisutni upitaše odnosi li se to samo za hadžije ili na sve ljude? Božiji poslanik, s.a.v.s., reče: „Za sve ljude općenito”.

           Mi ne znamo tko se, koliko i čime sve žrtvuje za dobrobit čovjeka, i gdje je kod njega skriven trun vjere? Jer neko će na putu dobra žrtvovati svoj jezik, neko ruke, neko noge, neko pamet, neko mudrost, neko pero, neko imetak, neko osmijeh, neko čast, neko položaj itd. Zato, ne smijemo donositi sud jedni o drugima, to može samo Pravedni Sudija. Danas će milijuni muslimana žrtvovati kurbane, pa i oni koji imaju samo atom vjere u sebi i time potvrditi svoje vjerovanje, te kroz klanje kurbana i radovanje bajramom, pokazati spremnost i pripravnost da žele ići putem kojim su išli Ibrahim, a.s., i Ismail, a.s. Tom je žrtvom Ibrahim, a.s., osigurao sebi prijateljsku vezu sa svojim djetetom, sa svojom ženom i sa svima onima koji će danas zaklati kurban. Ali, najvažniju i najljepšu prijateljsku vezu zadobio je od svoga Gospodara, zato on i nosi epitet-Božiji prijatelj. Svjedoci smo da su mnoge međuljudske veze razbijene i pokidane; bračne, obiteljske, rodbinske, prijateljske, poslovne i dr. Ovim bajramom, ovim kurbanom, čvrsto zanijetimo da ćemo te veze uspostavljati i jačati. I to odmah danas, nakon klanja kurbana, pa i sutra, jer se ova dva dana u islamu ubrajaju među najveće dane. Podijelimo bajramsku radost među sobom sa svima, pa i sa umrlima, jer oni traže da ih obiđemo, kako bi sa nama istu radost podijelili, oni stvarno znaju šta oprost grijeha za vjernika znači i šta sve kurbanom dobija vjernik i društvo. Pokažimo i poslije bajrama spremnost na žrtvu, time što ćemo svoju sposobnost i svoje slobodno vrijeme žrtvovati tako što ćemo činiti dobro drugim ljudima, isticati njihove dobre strane, a pokrivati loše. Izbacimo iz našeg govora kritike i zamjerke jer svaki čovjek, na ovaj ili onaj način, čini dobro drugom.

          Poštovana braćo, kurban bajram je vrijeme žrtve, kada pokazujemo iskrenu zahvalnost Uzvišenom Stvoritelju za blagodati kojima nas dariva. Bajram je vrijeme kada su naša srca mekša jer smo svjesni da smo kao ljudska bića slabašna i nemoćna i da nemožemo živjeti bez našeg Stvoritelja. Današnji dan je vrijeme naše istinski žrtve u svakom pogledu, prvo da svoju žrtvu moramo nastaviti i nakon bajrama. Danas bajram klanjamo u svom Islamskom centru, istina u još nedovršenom ali uz Božiju pomoć i naš trud sigurno ćemo ga završiti. Dužan sam vas izvijestiti da će radovi na Islamskom centru započeti nakon blagdana kurban-bajrama. Sretni smo što smo donaciju od 2. miljuna eura ponovo odbili iz Qatara koja nažalost neće biti dovoljna da se IC u potpunosti završi. Vjerujem da ćemo kad podmirimo dugovanja za do sad urađene radove izvođača uspjeti od preostalih sredstava završiti džamijski/militveni dio i još neke druge radove koji su neophodni da se u narednom periodu završe. Međutim za još preostali cca. milijun i sto tisuća eura ćemo se morati sami potruditi da ga prikupimo a vjerujem da to i hoćemo. Stoga neka današnja naša žrtva bude istinska kao i do sada samo u ime Allaha dž.š. i za Njegovo zadovoljstvo, jer ćemo samo na taj način uspjeti ovaj hairli posao privesti kraju. Molim Uzvišenog da vas nagradi i za današnji trud koji će te učiniti kako bi današnja sergija za izgradnju Islamskog centra bila veća od prethodne za ramazanski bajram. Znam da je prisutna kriza ali još malo sabura i žrtve će nam dobro doći da bi kasnije mogli uživati u ljepotama i blagodatima našeg Islamskog centra.

         Draga i poštovana braćo, Bajram je praznik mira i prijateljstva i naše žrtve. Savjetujem vam da bajramsku radost podijelite sa svojom obiteljima, prijateljima i susjedima. Molim Uzvišenog da podari zdravlje svima koji su bolesni da naše najdraže koji su preselili na Bolji svijet nagradi svojom milošću, a nama živima da da snage i mudrosti da budemo na ispravnom Putu. Današnji Bajram ćemo itekako pamtiti još po nečemu a to je da će radost Kurban-bajrama s nama podjeliti i naš predsjednik R Hrvatske, gospodin Ivo Josipović koji je sa današnjom posjetom već treći put u našem Centru. Svojim današnjim dolaskom je ponovo pokazao, prvo kao čovjek a onda kao i čelni čovjek R Hrvatske da mu je svaki čovjek bitan bez obzira kojoj vjeri, naciji ili rasi pripadao. Neka ga Bog nagradi za njegov trud da blagodat Kurban-bajrama podijeli upravo sa nama riječkim muslimanima, znajamo to cijeniti u svom životu. Vjerujemo da će u svom mudrom vođenju države i dalji biti na strani pravde za sve ljude a to je dosad i pokazao.

Svim muslimanima u gradu Rijeci i Primorsko-Goranskoj županiji a i šire želim sretan Kurban-bajram sa riječima

Bajram šerif mubarek olsun!

Glavni imam riječki, Hajrudin ef. Mujkanović