CIJENA KURBANA ZA 2021. GODINU IZNOSI 1.600,00 KUNA

INSTRUKCIJE ZA UPLATU KURBANA

CIJENA KURBANA – 1.600.00 KUNA

UPLATA PUTEM RAČUNA
UPLATE KURRBANA VRŠI SE PREKO RAČUNA KOD ERSTE BANKE ZAGREB
HR4724020061101013008
SA POZIVOM NA BROJ 3541-2021

DŽEMATLIJE KOJE ŽELE PODIGNUTI SVOJU TREĆINU MESA OBAVEZNO POSLATI POTVRDU O UPLATI NA MAIL

ivz.zagreb@zg.t-com.hr ili  sabitkrasnic@yahoo.com

sa naznakom DA (da želim svoju trećinu mesa)