Deseta godišnjica od preseljenja na ahiret rah. Salima Šabića

U petak, 18.02.2011. godine prije džume namaza u Zagrebačkoj džamiji u povodu desete godišnjice preseljenja na ahiret rah. Salima Šabića, proučena je hatma dova koju su proučili imami i muallimi Islamske zajednice u Hrvatskoj. Prilikom hatma-dove pred dušu rahmetli hadži Salima Šabića muftija Ševko ef. Omerbašić je rekao:

Bismillahir-rahmanir-rahim

Prekosutra 20.veljače navršava se deset godina od smrti rahmetli Salima Šabića, predsjednika Odbora za izgradnju ove Zagrebačke džamije. Ovo je prilika da se prisjetimo svih njegovih napora i doprinosa u izgradnji i rastu Islamske zajednice ne samo ovdje u Zagrebu i Hrvatskoj, nego i izvan granica naše zemlje. Kada je davne 1979. godine izabran za predsjednika Odbora za izgradnju Zagrebačke džamije mi koji smo s njim surađivali bili smo uvjereni da će dotadašnji napori ovog, možemo slobodno reći, stoljetnog zadatka uspjeti jer je njegova želja i energija na ovom zadatku bila uistinu velika.

Od kako sam došao u Zagreb davne 1975. godine surađivali smo u Islamskoj zajednici na raznim poslovima i zadacima. Kada smo 1981. godine ishodili dozvolu za izgradnju džamije zajedno smo proputovali desetine, pa i stotine tisuća kilometara u njenoj realizaciji. Tada sam upoznao rahmetli Salima koga do tada nisam poznavao. Zalagao se za džamiju kao i za svoju kuću ne žaleći ni napora ni sredstava na tom putu. Bila su to vremena velikog oduševljenja svih muslimana i muslimanki kojima je džamija bila velika i jedina želja. Ono što je tada rahmetli Salim davao džematu bila je njegova neustrašivost. Izgraditi objekt u to vrijeme čija je vrijednost bila oko deset milijuna, moramo priznati, trebalo je velike hrabrosti. On ju je bez sumnje tada imao. I ne samo da je imao hrabrosti, nego je hrabrost potkrijepio i obilnim prilozima, i samo rijetki su ga džematlije mogli u tomu pratiti. Zbog svog nesebičnog zalaganja stekao je poštovanje i visokih predstavnika Islamske zajednice u bivšoj državi, ali i u društvu. On je u poslijeratnoj bivšoj državi bio zastupnik privatnika u Hrvatskom Saboru.

Nakon uspostavljanja Mešihata i Sabora u tek uspostavljenoj Republici Hrvatskoj, rahmetli Salim je izabran za predsjednika Sabora dajući veliki doprinos stasanju novoosnovane Islamske zajednice za Hrvatsku i Sloveniju. U nekoliko navrata bio je predsjednik Odbora i Izvršnog odbora Islamske zajednice u Zagrebu, član Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj, u kojim je funkcijama i otišao na onaj svijet. U bivšoj državi bio je predsjednik Sabora za tadašnje tri Republike BiH, Hrvatsku i Sloveniju. Pored funkcija u Islamskoj zajednici gdje je i najviše davao, rahmetli Salim je bio osnivač brojnih nacionalnih institucija i organizacija; Nacionalne bošnjačke zajednice, Preporoda, Merhameta i Stranke Demokratske Akcije. On je bio i jedan od najznačajnijih osnivača SDA u BiH gdje je ova stranka polučila goleme rezultate.

Sjećamo se kao da je jučer bilo kada smo ispraćali rahmetli Salima na Ahiret. Kada je posljednji puta boravio u džamije za vrijeme ramazana, tražio je da se brinemo o njoj kao o svojoj kući. Mislim da ga nismo iznevjerili. Rahmetli Salim je zadužio ovu Zajednicu svojim pregalačkim radom. S toga smo mi imami za ovu desetu obljetnicu njegove smrti proučili za njegovu dušu i sjećanje hatmu koju smo poklonili, skromno moleći Svevišnjega Allaha džellešanuhu da ga džennetom nagradi za sve što je dao za našu vjeru, za našu Zajednicu i ovaj džemat.

RIDAEN LILLAHI EL-FATIHA

U Zagrebu 18. 02. 2011./ 15. rebi’u-l-ewwela 1432. h.g.