HALAL KAO STIL ŽIVLJENJA I ISLAMSKO BANKARSTVO

Balkanska omladinska škola u Rijeci, prošlog je tjedna ugostila voditelja Centra za certificiranje halal kvalitete, dr.sc. Aldina Dugonjića koji je mlade upoznao s halalom kao standardom po mjeri čovjeka. Mladi su imali priliku naučiti što to teorijski znači halal kao stil života, te kako ga živjeti odnosno kako prakticirati halal kao stil života. Voditelj centra za certificiranje halal kvalitete upoznao je polaznike/ce Škole s osnovama halala, njegovog utemeljenja, izvora i propisa koji određuju upotrebu svega što je halal, te približio mladima ciljeve i djelokrug Centra za certificiranje halal kvalitete koji je jedna od institucija Islamske zajednice u Hrvatskoj.

Još jedna tema koja je okupirala pažnju polaznika/ca Škole bila je Novac i financijski sustavi – islamska perspektiva o kojoj je govorila voditeljica odjela za edukaciju Centra za certificiranje halal kvalitete, mr.sc. Edina Mešić. Mladima je objašnjen sustav kreiranja novca, njegove funkcije i svojstva, te principi poslovanja banaka, kao i predočen islamski osvrt na spomenuto. Uz pomoć predavačice, mladi su zaključili da su kamata i općenito sustav financiranja današnjih banaka doveli do financijske krize jer se novac stvara iz ničega, novac je dug i dug je novac. U svijetu gdje financijski sustav konstantno kreira jedan rasipnički sloj društva odnosno bogati postaju sve bogatiji a siromašni sve siromašniji, islamsko bankarstvo i financije mogu se razmotriti kao adekvatna alternativa.

Predavanja su probudila veliko zanimanje kod polaznika/ca Balkanske omladinske škole koji su s predavačima podijelili svoja pitanja te imali priliku dobiti odgovore i razgovarati o svemu što iz zanima u okviru ovih tema. Mladi su aktivno sudjelovali tijekom trajanja predavanja obzirom da su predavanja bila interaktivna i poticajna za promišljanja sudionika/ca. Na kraju su zajedno kreirali i zaključke o prezentiranim temama.

 

Balkanska omladinska škola program je Centra za kulturu dijaloga koju Centar provodi u suradnji s Islamskom zajednicom u Hrvatskoj i Uredom za tursku dijasporu i srodne narodne Vlade Republike Turske. Program se provodi u Zagrebu i Rijeci i namijenjen je talentiranim i uspješnim mladima kako bi unaprijediti svoje spoznaje o svijetu i društvu, dosegli viši intelektualni i kulturni razvoj i postati odgovornim predvodnicima/ama sveukupnog društvenog boljitka.

 

Nejra Kadić Meškić