Hutba- Tewhid, spoznaja i prakticiranje

Neka je hvaljen Allah koji je ljude stvorio  i na narode i plemena ih razdijelio da bi se međusobno upoznavali i od pomoći jedni  drugima bili. Neka je najljepši blagoslov na Pejgambera a.s., koji je bio svijetli primjer brige za siromašne i nemoćne.

„Jedni drugima pomažite u dobročinstvu i pokornosti Allahu,a ne sudjelujte u grijehu i neprijateljstvu. I bojte se Allaha.“ 218 sura, El-Maide 2ajet

Štovana i cijenjena braćo u vjeri islamu!

Svaki iskreni musliman koji je odan vjerovanju prihvaća strogu islamsku postavku o pripadnosti vjeri koja se izražava kroz javni iskaz (Šehadet) a koji kao prvo načelo islama podrazumijeva iskreno i čvrsto uvjerenje zasnovano na priznanju da postoji samo jedan Bog i da je Muhamed a.s. Božiji poslanik. Vjera u egzistenciju samo jednog Vrhovnog bića i u poslaničku misiju Muhammeda a.s. čini kamen temeljac islamskog učenja, osovinu oko koje se kreće cjelokupno učenje islama. Prema učenju Ehl-i-sunneta treba istaći da analizom ustanova i principa islama  sa izvjesnim smislom za pravilno rasuđivanje i izvjesnom dozom za osjećanja za pravičnost, dolazi do zaključka, da se svi principi islama svode na to da bi odredili način vjerovanja u jednog Boga, precizirali odnos čovjeka prema čovjeku, odnos čovjeka  prema Bogu, propisali način lijepog ponašanja i odredili principe etike i morala.

Draga braćo, blago onome ko razumije i shvati riječ (fitret) vjerovat će : „Princip Božje jedinosti jeste stvar koja je prirođena čovjeku, nalazi se u dubini njegove duše i srca. Na to, da postoji samo jedan Bog upućuje nas cjelokupna priroda i njeni zaakoni.“

Vjera u Boga je središnje  mjesto u životu čovjeka i uvjet njegove sreće u Vječnosti. Vjera je svrha stvaranja: „Poradi ove istine stvoren je čovjek i dat mu je razum da bi  je upoznao i priznao. Radi te istine slati su i Božji poslanici da bi  je propovjedali i širili među ljudima. O njoj jasno govori sve što postoji. O njoj nam pričaju nebesa, Zemlja, Sunce, Mjesec, vjetrovi, kiše i sve druge pojave. Ona je sasvim očita.“ Draga braćo, formalno očitovanje vjere makar ono bilo i tisuću puta ne daje rezultate. Očitovanje da je Bog jedan i da je Muhammed Njegov poslanik koje nije popraćeno odgovarajućim djelima propisano u svetoj knjizi Kur’anu, odgovarajućim djelima u svakodnevnom životu i praksi, ostaje bez ciljanog  efekta, bezsadržajno i bez svjetovno-duhovnih rezultata. LA ILAHE ILLALLAH KLJUČ JE DŽENNETA(HADIS), ključ bez zuba ne može otvoriti bravu na vratima, a u Vjeri je to iskreno očitovanje i aktivna vjerska praksa. Treba da shvatimo praktični smisao vjere u Boga na slijedeći način:

– shvatiti smisao Božje jedinosti i usmjeriti svoje uvjernje i svoju djelatnost u tom pravcu

– u svakodnevnom životu  kroz praksu imati u vidu uzvišenu misao Božje jedinosti

– u svim funkcijama i ulogama pomišljati na konačnu odgovornost pred Sveznajućim Sucem  koji sve čuje, sve vidi i sve zna i ništa Mu nije skriveno

– uvijek vjerovati da je Bog jedan, da nije rođen i nije rodio i da Mu nitko ravan nije

Najfudumentalnije pitanje kroz povijest čovječanstva kada je u pitanju vjera jeste IMAN jasno kazati i iskreno vjerovati LA ILAHE ILLELLAH temelj je svake nebeske vjere i osnovni cilj ubjeđivanja, pojašnjavanja svakog Božjeg vjerovjesnika od Adema a.s. do Muhammeda a.s. i svih pravovjernika neka je Božje zadovoljstvo sa njima.

Iman, kako predstavljaju klasici akaidske nauke, a ono je na osnovu Kur’anske doktrine:

– očitovanje jezikom, tj.javnost pripadnosti i islamu

– spoznaja i uvjerenje u očitovano priznanje da postoji Vrhovno Biće koje je Prauzrok svga      što postoji  i da je bez druga  i sudionika u stvaranju i       upravljanja svijetom

– aktivno sudjelovanje u manifestaciji vjerovanja

Draga braćo, da bismo došli do što čvršćeg vjerovanja te da bi vjerovanje postala naša čvrsta sastavnica u dubini naše duše te svakodnevna manifestacija u praktičnom smislu ukazat  ćemo i na sljedeće:

– da ništa samo od sebe ne nastaje već ima svog uzroka, a Prauzrok svega je Bog

– do uvjerenja i spoznaje se dolazi pravilnim promatranjem prirodnih fenomena, svaki proizvod ima bez sumnje svog proizvođača, svaka posljedica ima svoj uzrok

– svrhovitost ovoga svijeta i harmonija moraju imati svoga Tvorca po čijem planu je i sazdan ovakav kakav jeste

– savršeno funkcioniranje sistema prirode upućuje na postojanje samo jednog Vrhovnog Bića jer kad bi bilo više prauzroka došlo bi  do poremećaja u funkcioniranju prirodnih zakona

– vjera u jedinog Boga u praktičnom životu dovodi do pravde, do pune socijalno-društvene solidarnosti među ljudima i do njihovog jedinstva

– mnogoboštvo doprinosi haosu među ljudima dok tewhid ujedinjuje ljude i čini ih jednakim, u principu jedinosti leži smisao islamske demokratičnosti i jednakosti svih ljudi

– Tewhid oslobađa ljudsku misao od robovanja  zabludama, sumnjama, iluzijama i diže čovjekovo dostojanstvo na najvišu moguću razinu

Draga braćo trebamo shvatiti da predstava i saznanja o Bogu za nas muslimane vjernike proizilazi iz Kur’anske koncepcije sasvim prihvatljiva i u punom skladu sa razumom i naukom. Nju ne mogu ugroziti nikakva naučna dostignuća nego je mogu samo potvrđivati, budući se nauka sve više približava Kur’anskom shvaćanju Boga. Nažalost danas realno gledajući, vidjet ćemo da naučna misao i ostvarenja pak potčinjena je politici i stoji u službi njenih svakodnevnih potreba. Teološka misao se već odavno zapetljala u kojekakve teorije dedždžala, mehdija, kultova evlija, šejhova te sistema ideologija i slično.

Braćo, čuvajmo se toga, vratimo se izvorištu, očistimo se od krivovjerstva, vratimo se pravom putu, ojačajmo svoj iman vjerovanjem, prakticiranjem te prenošenjem Božje riječi onakva kakva je u uzvišenom Kur’anu. Bože uputi nas na pravi put i učvrsti naš iman. Amin ja rabbi!

Rijeka,18.03.2011.g.                                                                           Pripremio: Adem ef.Smajić