Javna rasprava o Nacrtu amandmana na Ustav Islamske zajednice

Islamski centar Rijeka (140 x 92)

Javna rasprava o Nacrtu amandmana na Ustav IZ

USTAVNA KOMISIJA

Broj:2/14

Datum, 19. rebiu-l-evvel 1435. h.g. / 20. januar 2014. godine

Ustavna komisija Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, na osnovu člana 79. Ustava Islamske zajednice, na sjednici održanoj 19. rebiu-l-evvela 1435. h.g., odnosno 20. januara 2014. godine donijela je sljedeću

O D L U K U

I

Ovom odlukom utvrđuje se postupak provođenja javne rasprave o Nacrtu amandmana na Ustav Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini kojeg je Ustavna komisija utvrdila na sjednici održanoj dana 20. januara 2014. godine i koji je sastavni dio ove odluke.

II

Javna rasprava će trajati od dana donošenja ove Odluke do 01. marta 2014. godine.

III

U javnoj raspravi mogu učestovovati svi pripadnici Islamske zajednice i svi organi i ustanove Islamske zajednice.

Javne rasprave na kojima će prisustvovati predstavnici predlagača bit će održane na nivou muftijstava i mešihata za sve organe i ustanove sa područja muftijstva odnosno mešihata.

Termin-plan održavanja javnih rasprava, kao sastavni dio ove odluke, biće usaglašen sa muftijstvima i mešihatima.

Nacrt amandmana na Ustav islamske zajednice bit će objavljen na web stranici Rijaseta www.rijaset.ba i u IIN Preporod.

IV

Prijedlozi sa javne rasprave obavezno se dostavljaju elektronskim putem na adresu javnarasprava@rijaset.ba , a mogu se dostaviti i poštom Ustavnoj komisiji na adresu Zelenih beretki 17., Sarajevo.

V

Obavezuju se svi organi i ustanove Islamske zajednice da pruže potrebnu pomoć i podršku Ustavnoj komisiji u procesu provođenja javne rasprave.

VI

Nakon provedene javne rasprave, Ustavna komisija utvrdit će konačan prijedlog akta o promjeni Ustava i dostaviti ga Saboru Islamske zajednice na usvajanje.

                                                                       Predsjednik Ustavne komisije, Jusuf Zahiragić s.r.

Nacrt amandmana na Ustav IZ možete preuzetiovdje(PDF format, Desni klik -> Save As)

Napomena: Poštovani posjetitelji našeg web portala svoje prijedloge i komentare na Nacrt amandmana na Ustav IZ možete slati na mizrijeka1@gmail.com

Sve prijedloge ćemo proslijediti Mešihatu IZ u Hrvatskoj.

Hajrudin Mujkanović