KANDIDACIJSKI SKUP ZA ČLANOVE IZVRŠNOG ODBORA

Raspisani su izbori za nove sazive Izvršnih odbora u medžlisima na nivou Islamske zajednice u Hrvatskoj.
Predsjednik Sabora Islamske zajednice u Hrvatskoj je dana 22. 4. 2018. godine donio Odluku o raspisivanju izbora u Islamskoj zajednici u Hrvatskoj. Odluka je stupila na snagu danom donošenja. Temeljem članka 85. Statuta Islamske zajednice u Hrvatskoj, a u svezi s člancima 57., 58. i 59. Statuta Islamske zajednice u Hrvatskoj nadnevka 3. 12. 2017. Mešihat, povodom izbora u Islamskoj zajednici u Hrvatskoj, propisuje:
Kandidacijski skupovi, gdje će članovi Islamske zajednice u Hrvatskoj predlagati kandidate za Izvršne odbore Medžlisa, održat će se: 05.10.2018. godine poslije džume-namaza,

Sukladno Statutu Islamske Zajednice:
Pravo birati i biti birani u tijela Islamske zajednice imaju džematlije koje su navršile 18 (osamnaest) godina života, stalno su nastanjeni na području Medžlisa te su članovi Islamske zajednice koji uredno izmiruju svoje materijalne obveze (biračko pravo imaju članovi Zajednice koji su namirili članarinu za 2015., 2016. i 2017. godinu ili 2016., 2017. i 2018. godinu!).
Članovi zajednice sa zaključno danom 30.9.2018. godine mogu podmiriti članarinu, a sve kako bi stekli prava na predstojećim izborima. Nakon tog datuma članovi Zajednice mogu podmiriti članarinu, ali im to ne daje pravo glasa, odnosno predlaganja kandidata na predstojećim izborima.