Muftija Ševko ef. Omerbašić na Konferenciji imama i muftija u Beču

U organizaciji Islamske zajednice u Austriji i ministarstva za europske integracije Austrije u Beču je od 14-16. svibnja održana Treća Konferencija imama i muftija Europe. Koliko se dalo zaključiti Konferenciji je nazočilo preko 200 pozvanih iz cijele Europe. Od predstavnika sa područja Balkana nazočili su predstavnici Kosova, BiH, Slovenije, Sandžaka i Hrvatske. Na svečanom početku Konferencije pored predsjednika Islamske zajednice Austrije govorio je i ministar europskih integracija Republike Austrije. Sutradan u subotu Konferencija je neprekidno radila od 9,oo sati do 22,oo. Prvo izvješće o stanju islama u Srbiji iznio je rektor Međunarodnog sveučilišta iz Novog Pazara dr. Mevlud Dudić, da bi zatim čuli i druga izvješća. Bilo je zanimljivo čuti i delegatkinju iz Španjolske koja je govorila o teškom poloţaju muslimana u ovoj zemlji. Bilo je dosta kritike na račun europskih zemalja i njihovog odnosa prema islamu i muslimanima. Začuđuje da ni jedna europska zemlja u svojim dugogodišnjim planovima nema mjesta za muslimane, iako ih samo u zemljama Europske Unije ima najmanje dvadeset milijuna.

Na konferenciji se raspravljalo i međumuslimanskim odnosima, te odnosima muslimana među zemljama i njihova spremnost da surađuju u interesu vjere. Nakon 12 podnesenih izvješća o stanju islama na našem kontinentu, prešlo se na raspravu po radionicama. Brojna su pitanja raspravljana u radionicama:

1. Uloga imama u strukturi Islamske zajednice u Europi,

2. Kako i gdje educirati imame,

3. Koje su zadaće imama u njihovom radu u Europi,

4. Islam i ekologija,

5. Islam i umjetnost

6. Kakav oblik treba imati Islamska zajednica u Europi,

7. Tko su vjerski autoriteti muslimanima u Europi

Većina predstavnika s našeg područja dala je značajan prilog raspravi na temu imama. Mislimo da je to najslabija točka u zapadnoj Europi. Danas većina imama dolazi sa drugih prostora, ne poznavajući jezika drţave u koju dolazi, ne upoznavši se s društvenim standardima i običajima zemlje u koju dolaze, nemajući nikakva uvida u zakonodavstvo sredine u koju dolaze. Bilo je govora i o folkloru koji često krasi imamsku profesiju, to jest kakvu odjeću nose imami. Koliko se dalo zaključiti iz rasprava u Europi se pogrešan dojam stječe o imamima. Njihova je zadaća samo da predvode zajedničke namaze, da gasule umrle, da uče Kur’an, ali ne i da poučavaju druge. Islamske zajednice uglavnom vode laici prihvatljivi za visoke političke i diplomatske standarde. Žalosno je što imami ne  pokušavaju svoju ulogu primijeniti. Oni se jednostavno pokoravaju takvim mišljenjima. Konstatirano je da imami u Europi ne mogu svoje zadatke obavljati sa srednjom i niţom spremom. Oni moraju biti visokoobrazovani. Imami moraju inicirati brojne aktivnosti u svojim dţematima.

Tijekom boravka na Konferenciji naš je predstavnik imao priliku obići i naše džemate i razgovarati s Bošnjacima i predstavnicima Zajednice. U Austriji ima preko 30 bošnjačkih džemata. Samo ih u Beču ima preko deset. Predstavnik Bošnjaka u Savjetu Islamske zajednice Austrije je Buzar Irfan, a na čelu Zajednice je dr. Enes Šakfe. Već nekoliko godina u nekim džematima u Austriji ima problema u međuljudskim odnosima. Brzo se poteže za teškim optužbama, mesdžidi se koriste za obračune, ne suspreže se ni od najtežih optužbi, osobni su interesi nametnuti zajedničkim. Na žalost to ostavlja mučan dojam na našu bošnjačku naciju te našu kulturu i sveukupno biće našeg čovjeka. Umjesto da budu pravi nasljednici svojih otaca i djedova koji su bili glavnim razlogom što je Austro-Ugarska monarhija davne 1912. godine priznala islam mnogi se nerazumno upuštaju u svađe i sukobe i tako nanose veliku  štetu našem ukupnom okruţenju.

Zamoljen da sa hutbe i na džumi-namazu govori, naš predstavnik na Konferenciji se posebno osvrnuo da golemu odgovornost našeg odnosa prema vjeri. Na kraju Konferencije naš je predstavnik zamoljen da prouči dovu. Vrlo je važno naglasiti da su najvaţniji predstavnici islama u Europi, a to su bez sumnje imami, počeli ozbiljno traţiti svoje pravo mjesto u muslimanskom društvu. Bez njih i bez vjerskih autoriteta, islam će ostati, kako to danas govore mnogi njegovi protivnici, više politička nego vjerska i duhovna opcija.

Muftija Ševko ef. Omerbašić

H.M.