Na ahiret preselio h. Džemal Omerbašić – brat našeg muftije

Dana 14.01.2011. godine primili smo tužnu vijest da je na ahiret preselio hadži Džemal (hadži Derve) Omerbašić iz Ustikoline, brat našeg uvaženog muftije, Ševke ef. Omerbašić. Rahmetli Džemal Omerbašić rođen je 1948. godine u Ustikolini i većinu svoga života podredio je hizmetu Islamskoj zajednici, posebno Medžlisu Islamske zajednice u Ustikolini u kojem je dugo godina bio i predsjedavajući skupštine Medžlisa Islamske zajednice na kojoj funkciji je i napustio dunjaluk. Za vrijeme njegova mandata značajno je spomenuti da se Turhan Eminbegova džamija u potpunosti renovirala nakon agresije na Bosnu i Hercegovinu.

Cijeli svoj život nastojao je podrediti principima uzvišene vjere islama, što je i u praksi pokazivao. Cijeli rat proveo je sa tamošnjim stanovništvom u rodnoj Ustikolini, hrabreći da ostanu u svom mjestu a pozivajući one koiji su se raselili da se vrate u svoj rodni kraj. Na dženazi je bilo prisutno preko tisuću mještana i džematlija sa kojima je hadži Džemal surađivao i radio. Od mnogobrojnih uglednih ljudi treba spomenuti muftiju goraždanskog Hameda ef. Efendić, te muftiju banjalučkog Edhema ef. Čamdžić, gradonačlnika Grada Zagreba i druge goste koji su došli da se oproste sa rahmetli Džemalom. Džennazu namaz je predvodio i klanjao muftija Ševko ef. Omerbašić, nakon čega se prisutnim obratio, kroz plač pitao ih za halal i evenzualna dugovanja koja su ostala iza rahmetli Džemala.

Nakon klanjanja džennaze namaz prisutnima se obratio i muftija goraždanski iznio u kratkim crtama neprocjenjiv doprinos hadži Džemala Islamskoj zajednici u Ustikolini ali i šire, svjedočeći njegovoj pripadnosti vjeri islamu kroz mnogobrojne hajrate koje je ostavio iza sebe. Dženazi su također nazočili i glavni imam Medžlisa IZ Zagreb  hfz. Aziz ef. Alili, pomoćnici predsjednika Mešihata IZ  U RH doc. dr. sc. Aziz ef. Hasanović i hadži Mirsad Srebreniković, glavni imam Medžlisa IZ Dubrovnik Salkan ef. Herić, glavni imam Medžlisa Slavonski Brod Husret ef. Hasanović i predsjednik Medžlisa Slavonski Brod dr. Ferid Latić, te glavni imam Medžlisa IZ Rijeka Hajrudin ef. Mujkanović i Hidajet ef. Hasanović. Molimo Uzvišenog Allaha, dž.š., da našem bratu Džemalu oprosti grijehe i da mu ukabuli sva njegova dobra djela koja je činio i iza sebe ostavio a obitelji podari sabura i strpljenja na kušnji koja ih je zadeslia..

Turhan Emin-begova džamija – najstarija džamija u Bosni i Hercegovini

Prva džamija u BiH izgrađena je u Ustikolini 1448-1449 godine. Nije poznato tko su bili graditelji džamije, ali po narodnim predanjima kaže se da je u Ustikolini najstarija džamija u Bosni i Hercegovini, a njen osnivač je Turhan Emin-beg, jedan od vojskovođa Murata II. Kakva i kolika je bila ta džamija ne zna se, ali se pretpostavlja da poslije rušenja i paljenja kroz ratove, džamija je pravljena na istim temeljima. 29. novembra 1941. godine Turhan Emin-begova džamija je spaljena. Po završetku rata mještani su bili spremni da izgrade džamiju, ali se radilo i o historijski važnom objektu, pa se tako Turhan Emin-begova džamija našla na spisku prioriteta za rekonstrukciju kod Zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirodnih rijetkosti u Sarajevu. Istoričari, konzervatori i arhitekti su radili svoj posao od 1953. – 1955., da bi je 1956. god. predali  za upotrebu.

Svi su brinuli da džamija dobije atribute kako bi sačuvala imidž najstarije džamije u BiH. Uspjeli su, pa je kao takva stavljena pod zaštitu države. Iz budžeta države utrošeno je 1.600.000 dinara za izgradnju džamije, dok su mještani prikupili manji iznos novčanih sredstava, ali su se odazivali svakom pozivu na akciju u toku izgradnje, a na dan otvaranja džamije oni su prilozili 50 ćilima i serdžada. Svečano otvaranje džamije bilo je 6. oktobra 1956. godine. Turhan Emin-begova džamija bila je ukras, ne samo Ustikoline, to je bila lijepa i prostrana džamija sa prekrasnom, vitkom i visokom munarom 36m, objekat visoko kulturno-historijske vrijednosti i objekat pod zaštitom države.

Iznad ulaza u džamiju je natpis ispisan na limenoj ploči, koja je nestala u Drugom svjetskom ratu, ali je sačuvan faksimil natpisa: „Zaista džamije podižu oni koji vjeruju Allaha, Sudnji dan i obavljaju molitvu. (Kur’an 9, 18). U ime Allaha, Stvoritelja svjetova, “Podiže ovu džamiju za pobožne, Turhan Emin-beg, u vrijeme vladavine sultana Gazi Murad-hana II. Bože, otkloni od nje svaku strahotu, Sačuvaj je od nesreća i loša susjedstva. A svi oni koji džamiju posjećuju i osvjetljavaju svojim djelima i dobročinstvima, i iskreno obavljaju zajednički molitvu u njoj, neka postignu susret sa Allahom, dobročiniocem i gospodarem. Njezin hronogram je: Osam stotina i pedeset i druga godina.“ (1448./89.) Uz džamiju je napravljena gasulhana, abdesthana, mekteb i stambena zgrada u kojoj je stanovao imam džemata Ustikolina. U aprilu 1992. godine tijekom agresije na Bosdnu i Hercegovinu džamija je srušena granatama, potom zapaljena i na kraju popuno uništena (minirana).  Ponovo, svečano otvorenje novoizgrađene Turhan Emin-begove džamije bilo je 7. jula 2007. godine zahvaljući vrijednim ljudima a među njima je i rahmetli Džemal Omerbašić. Sada je džamija poznata i po munari visokoj oko 60m, sa tri serefeta.

Hidajet ef. Hasanović