Na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu doktorirao mr. Mustafa Hasani

 

hasani

Mr. Mustafa Hasani,  rođen je 09.10.1967. godine u Sarajevu. Gazi Husrev-begovu medresu završio je 1986. godine. Na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu 1986. Godine upisuje dodiplomski studij i u ratnom periodu, tijekom agresije na Bosnu i Hercegovinu isti uspješno završava 1994. godine. Postdiplomski studiji na Fakuletu islamskih nauka u Sarajevu, Katedra za fikh upisuje 1996.godine, nakon završetak rata u Bosni i Hercegovini. Postdiplomski studij na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu uspješno završava 2001.g. i stječe zvanje magistra islamskih nauka.

———————————————————

U ponedjeljak, 17.01.2011.g. u amfiteatru Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu, doktorsku disertaciju pod naslovom“Tumačenje i primjena normi šeriatskog prava o mješovitim brakovima u Bosni i Hercegovini u periodu od 1930-1940 godine” odbranio je mr. Mustafa Hasani. Odbrani doktorske disertacije mr. Hasanija nazočio je veliki broj kolega profesora, prijatelja i poznanika te zvaničnika Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, zamjenik reisu-l-uleme, hafiz Ismet ef. Spahić te travnčki muftija, Nusret ef. Abdibegović. Odbrana disertacije započela je učenjem odlomaka iz kur’ana nakon čega se prisutnima obratio predsjednik komisije, prof. dr. Džemaludin Latić, zahvalivši se svima koji su nazočni odbran, predstavio komisiju za odbranu doktorske disertacije zatim pročitao kratku biografiju mr. Hasanija, nakon čega je kandidatu omogućio predstavljanje disesrtacije u vremenskom periodu od četrdesetpet minuta. Mr. Hasani je u svom izlaganju u prvom redu predstavio koncepciju rada ukazavši ciljeve i metodologiju istražiovačkog rada u naznačenom periodu, nakon čega se osvrnuo i na autore koji su pisali o mješovitim brakovima u periodu od 1930-1940. godine na taj način ukazujući na značaj same teme i posljedica koje nose mješoviti brakovi.

Nakon jasnog i konciznog izlaganja mr. Hasanija, predsjedavajući komisije se zahvalio kandidatu na predstavljanju disertacije, pohvalivši ga a na kraju članovima komisije ostavio mogućnost postavljanja pitanja ili komentara na doktorsku disertaciju. Članovi komisije su pohvalili mr. Hasanija  u smislu izbora teme i urađene disertacije, kao istraživačkog rada i doprinosa u rasvjetljavanju povjesnih činjenica oko mješovitih brakova. Komisija je postavila neka i pitanja i prokomentirala neke bitne segmenta rada, nakon čega je napravljena kratka pauza zbog povlačenja komisije i donošenja konačne odluke o odbrani disertacije. Petočlana komisija je potvrdila i čestitala mr. Hasaniju, na odbranjenoj doktorskoj disertaciji i proglasila ga doktorom znanosti. Na kraju mr. Mustafa Hasani se zahvalio petočlanoj komisiji (prof. dr. Ismet Bušatlić, prof.dr. Fikret Karčić, prof. dr. Džemaludin Latić, prof. dr. Enes Durmišević) komisija koja je pregledala i ocjenila rad, naravno izdvajajući zasluge svoga mentora prof. dr. Enesa Ljevakovića na radu i trudu u izradi doktorske disertacije. Naravno zahvalu je izrazio i svima prisutnima posebno zamjeniku reisu-l-uleme, hafizu Ismetu ef. Spahiću i muftiji Nusretu ef. Abdibegoviću te drugim kolegama, profesorima i prijateljima. U svom završnom govoru posebnu zahvalnost izrazio je svojoj obitelji te dugogodišnjem predavaču na Fakultetu islamskih nauka, rahmetli dr. Ibrahimu Džananoviću te svome ocu, rahmetli Mahmutu Hasani završivši učenjem fatihe pred njihovu dušu.

Karijera

Od novembara 1994. do juna 2002. godine na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, radi kao asistent na predmetu  fikh. Od juna 2002. godine na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, radi kao predavač na predmetu Fikh. Od septembra 2003. godine radi i kao predavač Fikha na Pedagoškoj akademiji odsjek Islamska vjeronauka Nastavničkog fakulteta Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru.

Učešće na znanstvenim skupovima i seminarima

Tijekom rada na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, kao asistenet i predavač sudjelovao je na mnogim znanstvenim skupovima i seminaraima kao: Organizirani rad sa omladinom, organizator: Omladinski krug Islamske zajednice u BiH, održan u Sarajevu 8-9. juna 1996.; Život i djelo Husein ef. Đoze, organizator Fakultet islamskih nauka u Sarajevu, održan u Sarajevu 7. juna 1997.; Regional Workshop on the Development of Islamic Education Curricula, organizatori: Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization ( ISESCO) i World Islamic Call Society (WICS), održan u Tonkabonu, Islamska Republika Iran, 22-26. juni 2002.; “Bošnjačke muslimanske zajednice i naše savremen fetve i pitanja i odgovori u našoj periodici, Doprinos Islamskog centra Zagrebu uključivanju muslimana u suvremmene europske tokove, organizatori: Mešihat Islamske zajednice u Hrvatskoj, Fakultet islamskih nauka u Sarajevu, Naučnoistraživački institut “Ibn Sina“,  Zagreb, 10-12. april 2007.;Obrazovanje imama u BiH”, Islam u Bosni i Hercegovini i Njemačkoj: Razmjena iskustava i mogućnosti saradnje u oblasti obrazovanja imama”, organizator: Friedrich Ebert Stiftung i Fakultet islamskih nauka u Sarajevu, Sarajevo, 19-20. novembar 2007.

Organizacija naučnih skupova

Kao predavač na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, sudjelovao je u organizaciji mnogih znanstvenih skupova kao:“Bioetičke perspektive u današnjoj medicini“, organizatori: Fakultet islamskih nauka u Sarajevu i Medicinska asocijacija BIMA u BiH, Fakultet islamskih nauka u Sarajevu, Sarajevo, 21-22. april 2006. godine – član organizacionog odbora i sekretar ispred FIN-a.; “Konferencija o međunarodnom humanitarnom pravu i islamu“, organizatori Fakultet islamskih nauka u Sarajevu i Međunarodni komitet Crvenog križa/krsta, Ured u Sarajevu, Fakultet islamskih nauka u Sarajevu, Sarajevo, 6. novembar 2007. godine – član organizacionog odbora i sekretar ispred FIN-a i moderator.

Dodatni angažman

Kroz svoj dugogodišnji rad na Faklutetu islamskih nauka u Sarajevu od 1985. do danas obnašao je niz drugih funkcija kao:

  1. Honorani angažman u Medžlisu (Odbor)  Islamske zajednice Sarajevo kao i angažman u džamiji Abdulhalife – Budakovići (hatib džamije).
  2. Urednik je internet stranice Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu, imenovan 2004.g.
  3. Član je i sekretar redakacije Zbornika radova FIN-a ( brojeva: 5, 7, 8, 9, 10, 11. i 12)
  4. Član je Disciplinske komisije Rijaseta Islamske zajednice BiH, imenovan na sjednici Rijaseta IZ održanoj u Sarajevu 12. 1. 2009. Godine.
  5. Predsjednik je Upravnog odbora Vakufske direkcije, imenovan na sjednici Sabora Islamske  zajednice održanoj u Sarajevu 28. 3. 2009. Godine

Objavljeni radovi

Kao predavač na Faklutetu islamskih nauka u Srajevu  kroz dugi niz godina objavio lepezu radova u mnogim časopisima kako u Bosni i Hercegovini tako i šire kao što su: “Sunnet Božijeg Poslanika, alejhi’s-selam, u metodologiji islamske jurisprudencije”, Zbornik radova FIN-a, Fakultet islamskih nauka, Sarajevo, 1996, br. 5, str. 113-127; Husein Đozo ( 1912. – 1982.), Preporod,  XXVII, br. 12 ( 614), 15. juni 1997, str. 12.; “Biografija i bibliografija Husein-ef. Đoze”, Život i djelo Husein ef. Đoze, ( Zbornik radova sa naučnog simpozija održanog 7. juna  1997. godine u Sarajevu), Fakultet islamskih nauka u Sarajevu, Sarajevo, 1998,  str. 9- 48.; Muhammed Aruçi, (M.H.), «Hûseyin efendi, Cozo (1912-1982)», tom 18 ( Hilal-Hûseyin Lâmekânî), İslâm  ansiklopedisi, Tûrkiye diyanet vakfi, Istablul, 1998, str. 544-545.; Uloga muftije i fetve u društvenom i vjerskom životu muslimana Bosne i Hecegovine,( neobjavljen magistarski rad, odbranjen 2001. g. na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu); “Kategorije lica kojima se daje zekjat”, Zbornik radova FIN-a, Fakultet islamskih nauka, Sarajevo, 2002, br. 8, str. 99-118.; «Neki pravni aspekti klanja kurbana», Selam, Bošnjačka revija za društvo, vjeru i kulturu, VIII, Prizren, februar 2002, br. 23, str. 26-27.; «Fidja – « post» trajno bolesnih i starih iznemoglih lica», Preporod,  Islamske informativne novine, XXXIII, br. 22/743, 15. novembar 2002/10. ramazan 1423, Sarajevo, str. 17.; “Još jedna žrtva zločina u Srebrenici”, Preporod,XXXIV, 1. septembar 2003. / 4. redžep 1424, Sarajevo, br. 17/762, str. 5.;  «Zbornik fetvi muftije Ahmed ef. Mostarca», Anali GHB, Knjiga XXI-XXII, Gazi Husrev-begova biblioteka, Sarajevo, Bosna i Hercegovina 2003, str. 243-261.
11. «Imovina na koju se daje zekat», Glasnik, LXV, Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, decembar 2003, br. 11-12, str. 1029 – 1038.
12. «Modeli organiziranog prikupljanja i distribucije zekata u svijetu», Glasnik, LXVI, Rijaset Islamske zajednice u BiH, Sarajevo, septembar-oktobar, 2004, br. 9-10, str. 932-948.; «Merhum Ibrahim Džananović ( 1946 – 2003)», Zbornik radova FIN-a, Fakultet islamskih nauka, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, 2004, br. 9, str.11 – 28.; «Fond zekjata iz Kuvajta – primjer savremene organizacije za prikupljanje i distribuciju zekata», Zbornik radova FIN-a, Fakultet islamskih nauka, Sarajevo, 2004, br. 9, str.149 – 164.; «Dobro li je hadžiju  po povratku sa hadža zijaretiti»,Preporod, Islamske informativne novine, XXXVI, br. 4/798, 15. februar 2005, str. 19.; «Problem  AIDS-a i pitanja koja se nameću u vezi s tim», Glasnik, LXVII, Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, januar-februar 2005, br. 1-2, str. 42 -54.; “Opći pogled na instituciju fetve i muftije u šerijatskom pravu”, (pogovor), Fetve Evropskog vijeća za fetve i istraživanje, Evropsko vijeće za fetve i istraživanja, preveo dr. Enes Ljevaković, Connektum, Sarajevo, 2005, str. 217-253.; “Institucija fetve i služba muftije u šerijatskom pravu”, Glasnik, LXVII, Rijaset IZ u BiH, juli-august 2005, br. 7-8, str. 639-659.; “Šematski prikaz razlika između zekata, sadekatu’l-fitra i poreza”, Preporod,XXXVI, br. 20/814, 15 oktobar 2005, str. 22.; «Problem gužve u Harem-i Šerifu za vrijeme hadždža», Zbornik radova FIN-a, Fakultet islamskih nauka, Sarajevo, 2005, br. 10, str. 167-190.; “Jedna interesantna vasijjetnama iz Gračanice iz 1936. godine”, Takvim za 2006, Rijaset IZ u BiH, Sarajevo, 2005, str.; Katalog izdanja Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu (1977.-2005.), Fakultet islamskih nauka u Sarajevu,  Sarajevo, 2005.; “Važnost islamske vlasti u organizaciji i vođenju akcije ubiranja i distribucije zekata sa posebnim osvrtom na Islamsku zajednicu u Bosni i Hercegovini”,Znakovi vremena, Naučnoistraživački institut “Ibn Sina”, Vol. 9, Sarajevo, 2006,  br. 31, str. 63-78.; “Vjera u svakodnevnici”, (Kako predavati fikhske teme u vjeronauci za srednje škole), Novi muallim, Udruženje ilmijje IZ u BiH, VII, Sarajevo,  2006, br. 27, str. 68- 72.; “Stav islamskih pravnika o kloniranju čovjeka”, Elif, VI, Podgorica, decembar 2006, br. 36, str. 3-4.; Muhammed Dajfullah Betajne, “Islamska metodologija, Pogled na Fikh”, Takvim,Rijaset IZ BiH, Glavni odbor Ilmijje, Sarajevo, 1996, str. 141-159.; Prilog bibliografiji radova iz fikha objavljenih u periodici u vremenu od 1995. do 2004. godine, Fakultet islamskih nauka u Sarajevu, Sarajevo, 2007, 194. str.
28. “Organizacija hadža kroz brojke i planove”, Preporod, XXXVII, br. 24/866, 15 decembar 2007./21. zu’l-hidždže 1428., Str. 18-19.; „Problem gužve na Mini za vrijeme hadždža“, Zbornik radova FIN-a, Fakultet islamskih nauka u Sarajevu, XXVI, Sarajevo, 2007, br. 12, str. 139-159. ; Imamet (hrestomatija), koautor mr. Ferid Dautović, Fakultet islamskih nauka u Sarajevu, Sarajevo, 2008, 323 str.; „Tržište fetvi“ na bosanskom jeziku“, Takvim za 2009., Rijaset IZ u BiH, ’08, str. 99-114.; „Gurur – obmana“, Novi Muallim, Udruženje ilmijje Islamske zajednice u BiH, X, Sarajevo, 29. mart 2009, br. 37, str. 136-137.; „Sawm – islamski post“, u: Vodič za islamski post „… Mjesec ramazana počinje“, Tugra, Sarajevo, 2009.

Prikazi knjiga

“Prijevodi djela dr. Jusufa El-Karadavija na bosanski jezik”, Zbornik radova FIN-a, Fakultet islamskih nauka, Sarajevo, 2001, br. 7, str. 332-341.; “Multeka na bosanskom jeziku”, Zbornik radova FIN-a, Fakultet islamskih nauka, Sarajevo, 2002, br. 8, str. 323-326.; «Brak – savremena kriza najstarije institucije» Novi Muallim, Časopis za odgoj i obrazovanje, Godina IV, Sarajevo, 6. zu’l-ka’de 1424/ 29. decembar 2003., br. 16, str. 118 – 119.  ( prikaz djela: Rukaje Varis Maksud,  Vodić za muslimanski brak, preveo Ahmed Alibašić, Selsebil, Živinice, 2003.); “Knjiga jedinstvenog sadržaja na bosanskom jeziku”, Novi Muallim, Časopis za odgoj i obrazovanje, godina V, Sarajevo, 25. ša’ban 1426/ 29. septembar 2005., br. 23, str. 109 – 110.  ( prikaz djela: Osman Kozlić,  Fikhska pravila, , Selsebil, El-Kalem, Sarajevo,  2005.);  «Predgovor»:  Wael b. Hallaq, Zatvaranje vrata idžtihada: kritička studija», preveo hfz. Aid Smajić, Fakultet islamskih nauka u Sarajevu i El-Kalem, Sarajevo, 2006, str. 5-9.; «Knjiga o tešanjskoj ulemi»,Novi Muallim, Časopis za odgoj i obrazovanje, godina VII, Sarajevo, 29. saffer 1427/ 29. mart 2006., br. 25, str. 108-109.  (prikaz djela: Almir Fatić,  Tešanjska oaza islamske duhovnosti, Planjaxs, Tešanj,  2005.);  „Udžbenik o šerijatskom pravu i njegovoj nauci u BiH“, Novi Muallim, IX, Sarajevo, 29. ramazan 1429/ 29. septembar 2008., br. 35, str. 164-166. ( Prikaz djela: Enes Durmišević, Šerijatsko pravo i nauka šerijatskog prava u Bosni i Hercegovini u prvoj polovini XX stoljeća, Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, 2008, 289 str.)

Vijesti i ljetopisi

Mr. Ahmet Alibašić i ( M. H), “Iz ljetopisa Fakulteta islamskih nauka 1996.-2000.”, Zbornik radova FIN-a, Fakultet islamskih nauka, Sarajevo, 2001, br. 7, str. 345-360.; «Ljetopis», Zbornik radova FIN-a, FIN-a, Sarajevo, 2004, br. 9, str.399 420.; „Stipendije za studente Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu“, Preporod, Islamske informativne novine, XXXVI, br. 5/799, 1. mart 2005, str. 26.; “Okončan program “Diploma u islamskim naukama” treće generacije”, Preporod, godina XXXVI, , 7. rebiu-l-ahir 1426/ 15. maj 2005, Sarajevo broj 10/804, str. 10.;  „Okončan značajan projekat“, Preporod, XXXVI, br. 23/817, 1. decembar 2005, str. 34. ( Provjera stepena autentičnosti hadisa iz zbirke Izbor Poslanikovih hadisa od Jakuba Memića); „Vijesti sa Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu“, Preporod, XXXVI, br. 23/817, 1. decembar 2005, str. 38.; «Ljetopis» (od septembra 2004. do kraja 2005. godine), Zbornik radova FIN-a, Fakultet islamskih nauka, Sarajevo, 2005, br. 10, str. 399-446.;  Mr. Mustafa Hasani, Firedvsa Jelovac, “Ljetopis Fakulteta 2006. godine”, Zbornik radova FIN-a, Fakultet islamskih nauka, Sarajevo, 2006, br. 11, str. 177-212.

Hajrudin Mujkanović