Najnovije fotografije Kongresnog centra, restorana i divanhane u Islamskom centru

Islamski centar Rijeka (140 x 92)

Poštovani posjetitelji našeg web portala donosimo vam najnovije fotografije Kongresnog centra i restorana koji je u pripremi za svečano otvorenje…..

dv_1

Kongresni centar IC Rijeka

dv_6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kongresni centar IC Rijeka

dv_5

Kongresni centar IC Rijeka

dv_6

Kongresni centar IC Rijeka

re_3

Restoran Islamskog centra (priprema za otvorenje)

re_2

Restoran u Islamskom centru

img_7294

Restoran IC Rijeka

img_7295

img_7294

 img_7356

Kongresni centar Islamskog centra Rijeka

img_7351

Divanhana Islamskog Centra

img_7352

Divanhana ICR

Hajrudin Mujkanović