Natječaj za dodjelu stipendija

Islamski centar rijeka mala

2015_10_28_12_57_170001-600x852

Broj: 953/2015-1437

Datum: 28. listopada 2015.

15.  muharem 1437. h.

Temeljem Pravilnika o načinu i uvjetima stipendiranja učenika i studenata donesenog na 5. redovnoj sjednici Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj održanoj 28. travnja 2013. / 18. džumade-1-uhra 1434. Mešihat Islamske zajednice u Hrvatskoj raspisuje

N A T J E Č A J

za prijavu učenika i studenata za dodjelu stipendija Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj u školskoj/akademskoj 2015./2016. godini. Prijave na natječaj mogu podnijeti učenici i studenti koji ispunjavaju uvjete definirane Pravilnikom o načinu i uvjetima stipendiranja učenika i studenata Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj, a koji je objavljen na internet stranici Islamske zajednice u Hrvatskoj (www.islamska-zajednica.hr).Prijave na natječaj zaprimaju se od 29. 10. 2015. godine do 13. 11. 2015. u 12:00 sati. Sukladno članku 9. Pravilnika uz prijavu za dodjelu stipendije prilaže se i sljedeća dokumentacija:

  1. Zamolba;
  2. Uvjerenje MUP-a o prebivalištu (ne starije od šest mjeseci) za podnositelja prijave i jednog od roditelja u zadnje tri godine;
  3. Izjavu roditelja/staratelja odnosno studenta da ne prima stipendiju po drugoj osnovi ili izjavu da će prestati primati drugu stipendiju koju je do tada primao ako mu se odobri stipendija Islamske zajednice u Hrvatskoj;
  4. Potvrdu srednje škole odnosno fakulteta o redovnom upisu u školsku/ akademsku godinu za koju se stipendija dodjeljuje;
  5. Ovjereni prijepis ocjena s izračunatim prosjekom ocjena svih položenih ispita iz prethodnih godina, a za učenike srednjih škola prijepis ocjena prethodna dva razreda:
  6. Za sudionike međunarodnih, državnih ili županijskih natjecanja diplomu o postignutom uspjehu (prvo, drugo i treće mjesto); ne starije od dvije godine;
  7. Potvrda fakulteta o mjestu kandidata na listi upisanih studenata (za studente I. godine studija);
  8. Preporuka glavnog imama na prijedlog vjeroučitelja/vjeroučiteljice za učenike osnovnih škola, ravnatelja Islamske gimnazije dr. Ahmeda Smajlovića za učenike Gimnazije, te dva sveučilišna profesora za studentice i studente.

Postupak u svezi dodjele stipendija obavlja Odbor za dodjelu stipendija. O rezultatima natječaja sudionici će biti obaviješteni u roku od 7 dana od dana zaključenja natječaja. Prijavu na natječaj s dokumentacijom dostaviti na adresu: Mešihat Islamske zajednice u Hrvatskoj, Tomašićeva 12, 10 000 Zagreb. Nepotpune prijave podnesene nakon navedenog roka neće biti razmatrane.

Odbor za dodjelu stipendija

H.M.