NOVI UDŽBENICI ISLAMSKOG VJERONAUKA

U okviru 23. stručnog skupa pod nazivom: “Islamski vjeronauk u kontekstu nove paradigme odgoja i obrazovanja”, muftija dr. Aziz ef. Hasanović najavio je završetak projekta pripreme novih udžbenika iz islamskog vjeronauka na kojemu su radili imami i muallime uključeni u vjeronaučni proces u skladu s najnovijim standardima i zahtjevima nastalih kurikularnom reformom. Muftija se zahvalio svima na velikom trudu koji su uložili, a same udžbenike je ocijenio iznimno kvalitetnima i da su urađeni po najvišim standardima te će sigurno predstavljati dodatak nužan za unapređenje kvalitete same nastave i podučavanja uopće. Dodao je i da se može kazati kako se radi o generacijskom projektu i da je ponosan na sve koji su dali doprinos u njihovom nastajanju, posebno na autore i na vjersko prosvjetnu referenticu m. Eminu Mešić koja je cijeli projekt vodila. U narednoj godini planiran je dovršetak procesa izdavanjem još tri preostala udžbenika i to za četvrti i osmi razred osnovne škole te za četvrti razred srednje škole.

Udžbenik za 1. razred pripremili su m. Emina Mešić i Alem ef. Crnkić, za 2. razred osnovne škole m. Emina Mešić, za 3. razred osnovne škole m. Melisa Arslani i Haris ef. Opardija, za 5. razred osnovne škole m. Lamija Alili i m. Almedina Mujkanović, za 6. razred dr. Aziz ef. Hasanović i Vahid ef. Hadžić, za 7. razred osnovne škole Husret ef. Hasanović.

Udžbenike za polaznike srednje škole pisali su: mr. Mirza ef. Mešić i Mersad ef. Kreštić udžbenik za 1. razred, a za drugi razred udžbenik je napisao mr. Senad ef. Hevešević, a za 3. razred mr. Mirza ef. Mešić.  

Autori koji su radili na novim udžbenicima iz Islamskog vjeronauka podijelili su svoja iskustva njihova nastajanja. Izrazili su veliko zadovoljstvo te da im je predstavljalo čast biti dijelom ovog vrlo važnog projekta. Udžbenici će se početi koristiti od ove godine.