Nužnost dijaloga kršćana i muslimana – promovirana knjiga autora Marka Đurića – Rušiti zidove i graditi mostove u duhu

islamski_centar_mala_1

Nužnost dijaloga kršćana i muslimana bila je osnovna misao sudionika Kulturne tribine Teologije u Rijeci koja je održana 16. siječnja u Nadbiskupskom domu u Rijeci. Po prvi je put u Nadbiskupskom domu gost bio muftija zagrebački Šefko efendija Omerbašić, a na tribini su sudjelovali i riječki nadbiskup dr. Ivan Devčić, dr. Milan Špehar te pravoslavni intelektualac Marko Đurić, autor knjige „Rušiti zidove i graditi mostove u duhu“. Knjiga je objavljena u izdanju Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj i bila je povod ovog međureligijskog susreta. Uoči Svjetske molitvene osmine za jedinstvo kršćana tribinu je posjetio i riječki baptistički pastor Giorgio Grlj te članovi riječke muslimanske zajednice predvođeni imamom Hajrudinom ef. Mujkanovićem. U glazbenom programu nastupio je zbor Selsebil koji je pjevao islamske duhovne skladbe.

riječka_nadbiskupija_promocija_knjige„Vidimo da se Duh Asiza ne gasi nego i dalje plamti“, rekao je u uvodnim riječima nadbiskup Devčić istaknuvši kako je dijalog dar od Boga i vjernici svih vjera upućeni su na suradnju. „Autor knjige koja nas je ovdje okupila potiče na konkretizaciju dijaloga među vjerama, potiče vjernike na djelovanje u svijetu.“ Nadbiskup je objasnio da među monoteističkim vjerama ima mnogo dodirnih točaka, ali ima i razlika koje se ne smiju dokidati, stoga je kao put dijaloga istaknuo molitvu. Muftija Šefko Omerbašić govorio je o stoljetnoj povijesti susretanja i sukobljavanja muslimana i katolika istaknuvši kako istinski vjernici ne mogu biti suprotstavljeni. „Jesu li muslimani i katolici neprijatelji? Ovisi u kojem kontekstu ih gledamo. Ako islam gledamo u kontekstu turskih osvajanja onda jesu. Ali ako otvorimo i čitamo Evanđelje i Kuran, onda vidimo da je nemoguće da budu neprijatelji“, rekao je Omerbašić. Kritike je uputio i negativnim stavovima Pravoslavne crkve prema muslimanima koji se nisu stoljećima mijenjali. Vidljivo je to i u odnosima među vjerama u Srbiji i Bosni i Hercegovini. „Mora se govoriti o krizi dijaloga dok se ne nađe više ljudi kao što je prof . Đurić koji će pozivati na dijalog i mir.“

riječka_nadbiskupija_1.jpg

Dr. Milan Špehar istaknuo je kako je autor knjige vrlo kritičan prema svojoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi te poziva na dijalog s drugim i drugačijim. „Dijalog nema alternativu, on je nužnost i sudbina, ističe autor u knjizi. Smatra da kršćani u zalaganju za socijalnu pravdu i mir trebaju krenuti ususret svijetu. A mir znači prepoznavanje drugoga kao brata“, rekao je dr. Špehar. Profesor Đurić u knjizi promišlja o suvremenim teološkim, ljudskim i političkim temama. Govori o krizi morala našeg doba i daje prijedloge za njezino prevladavanje, govori o međucrkvenom dijalogu, o ateizmu, o vjerskoj toleranciji i o tome što znači biti kršćanin i musliman. Autor knjige okupljenima se obratio na kraju tribine. „Glas vjerujućih ljudi danas se nužnije i univerzalnije mora čuti nego ikad ranije“ rekao je Đurić istaknuvši kako su milijuni vjernika u svijetu prigrlili tri monoteističke religije, ali još se između sebe nisu zagrlili. „Moja knjiga želi biti jedan mali doprinos u tom bratskom zagrljaju. No, svakako da će poslije sjećanja na mnoga zla teško ići s tim zagrljajem. Ali mi kao vjernici nemamo alternative“, zaključio je Đurić.

 (Novi list –http://novine.novilist.hr/Default.asp?WCI=Rubrike&WCU=28592860286328592863285A28582859285A2863287A287128632863285D2861285B285E285C285D28632863286328592863W)

Hajrudin Mujkanović