OBAVIJEST – KURBANI ZA 2015.g.

Islamski centar rijeka mala

O B A V I J E S T

kurban_1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozivamo vas da i ovogodišnje kurbane uplatite preko Islamske zajednice u R Hrvatskoj koja će kurbansko meso raspodijeliti tamo gdje je to najpotrebnije.

Svoje kurbane možete uplatiti direktno u blagajni  MIZ u Rijeci,  Ante Mandića 50, svaki radni dan od 09:00do 16:00 sati ili putem žiro računa: 

ISLAMSKI CENTAR RIJEKA, ANTE MANDIĆA 50, 51 000 RIJEKA, IBAN: HR742300091410120392, OIB:38190246619, MB: 3654931

Žiro račun: 2340009-1410120392,  poziv na broj: 25308-100 s naznakomuplata kurbana

Uplate možete izvršiti najkasnije do, srijede, 23.09.2015.g..

Cijena ovogodišnjeg jednog kurbana iznosi 1.600,00 kuna.

Molimo Svevišnjeg Boga da vam primi vaše kurbane i podari svaki hajr u životu.

H.M.