Obilježen Dan ašure

U srijedu, 15.12.2010.godine u Medžlisu Islamske zajednice Rijeka svečano je obilježen Dan ašure. Ovogodišnju ašuru uz Muallimsko vijeće MIZ Rijeka organiziralo je Vijeće Žena MIZ Rijeka, koje su se istinski pripremili za taj dan. Vijeće žena MIZ Rijeka je zaslužno da je ovogodišnji Dan ašure protekao u najboljem ozračju uz pripremu iftara za postače i tradicionalnog jela “AŠURA” koje su pomno pripremale od 57. vrsta žitarica, sjemenki i voća.Svečanost je održana u srijedu nakon akšam namaza, učenjem jasina za sve vakife Islamske zajednice Rijeka te mevluda koje su proučile vrijedne članice Vijeća žena MIZ Rijeka i džamatlijke, koje su svojim lijepim i melozvučnim glasovima uljepšale početak 10. muharrema.

Ovogodišnja novina je što su članice Vijeća žena MIZ Rijeka uz mevlud i pokoju ilahiju pripremile i nekoliko besjedi o važnom datumu, vezanom za mnoge Božije Poslanike, a to je dan ašure. Na kraju programa prisutnima se obratila i predsjednica Vijeća žena MIZ Rijeka, Edina Jahić koja  se zahvalila svima na odzivu na mevlud te svim člancima i džematlijakma koje su potpomogle pripremanje ašure, ujedno čestitavši novoizabranom Izvršnom odboru Medžlisa IZ Rijeka za mandat od 2010. do 2014.g.Na kraju završetak programa a prije dove, kratko se obratio i glavni imam, Hajrudin ef. Mujkanović pohvalivši inicijativu da se ovogodišnji 10. muharrem, dan ašure obilježi na već tradicionalan način uz mevlud i pripremu jela AŠURA u našem Medžlisu.

Iskoristio je priliku kratko se osvrnuvši na događaje i osobe za koje se veže 10. muharrem, rekavši da je za vjernika svaki dan, mubarek dan a da ovakvih manifestacija i zajedničkih druženja treba biti što više, kako bi se pripremali za Centar kojeg gradimo sebe naviknuvši na redovno posjećivanje džamije u našem životu. Islamska zajednica u Rijeci je ponosna koja ima Vijeće žena koje je u svojoj godini dana pkazalo da je veliki oslonac u radu IOM Rijeka, vjerujući da će sa svojim aktivnostima nsatvaiti i u budućnosti, a da će vrhunaca uspjeha u radu biti o prostroijam našeg cengtra. Nakon mevluda i kratkog predavanja u pretijesnoj divanhani da primi sve koji su došli na obilježavanje Dana ašure, počatsilo se AŠUROM a uz ilahiju i sevdalinku te zajedničko druženje i muhabbet ostalo se do kasno u noć.

———————————————-

SVETI MJESEC MUHARREM  I DAN AŠURE

Nalazimo se skoro na polovici u mjesecu muharremu, prvom hidžretskom mjesecu koji je svrstan u jedan od 4 sveta mjeseca. Naziv mjeseca muharrema izveden je iz arapskoga korijena „muha-rre-me“, a ima značenje „svet“, „nepovrediv“, „zabranjen“ ali i „neukroćen“ (muharrem).

Kaže Uzvišeni gospodar, u 36. ajetu Sure Et-Tevbe: «Broj mjeseci u Allaha je dvanaest, prema Allahovoj Knjizi, od dana kada je nebesa i Zemlju stvorio, a četiri su sveta; to je prava vjera. U njima ne griješite! A borite se protiv svih mnogobožaca, kao što se oni svi bore protiv vas, i znajte da je Allah na strani onih koji se Allaha boje i grijeha klone» (Suretu Et-Tevbe: 36)

Jedan dio učenjaka tumačio je ovaj ajet sljedećim riječima: ”Allah je zabranio nasilje – grijehe, u svim mjesecima tijekom godine, a nasilje i grijesi u svetim mjesecima strožije su zabranjeni i više kažnjivi, kao što su i grijesi na svetim mjestima strožije zabranjeni nego na drugim mjestima.” Naš Stvoritelj nam zabranjuje posebno griješenje u ta četiri mjeseca, a Poslanik a.s. u hadisu koji prenosi Ebu Bekre r.a., pojašnjava koja su to četiri Sveta mjeseca:“Vrijeme kruži, kao i onoga dana kada je Allah stvorio nebesa i Zemlju. Godina ima dvanaest mjeseci, od čega su četiri sveta: tri, jedan za drugim: zu-l-ka’de, zu-l-hidždže i muharrem i redžeb, koji je između džumade-l-uhra i ša’bana!”, Ibn Abbas r.a. smatra da je Allah dž.š. dao za ova četiri mjeseca posebno mjesto, time što se u njima grijesi uvećavaju, ali i dobra djela. Ako je Allah Uzvišeni proglasio i odabrao neke mjesece „svetim“, kao što je to učinio sa muharremom, znači da naše ponašanje, naša djela, nai ibadeti trebaju biti usklađeni sa tim mjesecom. Dobra djela se uvećavaju ali i grijesi imaju veću težinu u ovom mjesecu. Zbog čega je mjesec muharrem odlikovan i odabran u odnosu na druge mjesece.? Prije svega, to je mjesec s kojim započinje nova hidžretska godina. Ono po čemu se mjesec muharrem najviše odlikuje nad drugim mjesecima je po njegovom desetom danu koji je i dobio naziv Ašura od arap.glagolaašere (deset), a to je deseti dan mjeseca muharrema.  Shodno različitim predajama možemo saznati da je u mjesecu muharremu posebno odabran deseti dan – Dan Ašure, i da su se na taj dan desili mnogi svetopovijesni događaji. Dan Ašure je kod muslimana poznat i kao “عِيدُ الأَنْبِيَاءِ” , tj. “Bajram vjerovjesnika“, jer je Allah, dž.š. na ovaj dan mnogim poslanicima ukazivao posebne počasti.  U tom smislu se navodi da je na ovaj dan:

1) Junusa, a.s., izbacio kit iz svoje utrobe na obalu mora.

2) Allah, dž.š., je oprostio Ademu, a.s., nakon što je prekršio Njegovu zabranu.

3) Trgovačka karavana, koja je putovala prema Egiptu, izvadila je iz bunara Jusufa, a.s..

4) Jakubu, a.s., je vraćen vid, izgubljen u plaču za sinom Jusufom

5) Ejjubu, a.s., je vraćeno zdravlje poslije bolesti od koje mu se raspadalo tijelo…

6) Rođen, a i uklonjen sa ovog svijeta Isa, a.s.

7) Rođen Ibrahim pejgamber, toga dana je spašen (od vatre u koju je bačen), na taj dan mu je otkupljen sin Ismail, kojeg je htio žrtvovati

8)Sulejman pejgamber je preuzeo nad Izraelićanima vladarsku upravu.

9)10. dana muharrema desilo se i stradanje Husejna i Poslanikove obitelji na Karbeli 61.g. po hidžri.

      Na ovaj deseti dan mjeseca muharrema desio se u povijesti islama jedan zločin koji će ostati velika mrlja na muslimanima. Po naredbi vladara Jezida, kao najgori krvoloci mučili su i ubili plemenitog hazreti Huseina, Poslanikovoga, alejhisselam, unuka i veliki broj članova Muhammedove, alejhisselam, porodice – Ehli-Bejt. Zato su za veliki broj muslimana prvih deset dana ovoga mjeseca ujedno i dani velike žalosti, te otuda i ime za prvih deset dana ovoga mjeseca – mâtem, izvedeno iz arapskoga korijena „m-v-t“ koje ima značenje „smrt“. Međutim, po velikom broju islamskih učenjaka, mnogi događaji za koje se vjeruje da su se desili na Dan Ašure nemaju vjerodostojno utemeljenje u islamskim izvorima. Samo za one događaje za koje imamo utemeljenje u Kur’anu i Sunnetu, možemo tvrditi da su pouzdani.

Kako provesti mjesec muharrem i posebno njegov deseti dan koji je jučer bio poznat kao Dan Ašure?

Na prvom mjestu, čuvati se griješenja i sve što vodi griješenju, a truditi se uraditi više dobrih djela jer je ovo svetimjesec. Na drugom mjestu, pored redovnih vjerničkih dužnosti, post ima veliku vrijednot i značaj u mjesecu muharremu. Mnogi ljudi ne znaju da je post u mjesecu muharremu na velikom stepenu pohvalnosti, čak da je Allahov Poslanik potvrdio da je post u muharremu najvredniji nakon ramazanskog posta. Kazao je Allahov Poslanik:”Najvredniji post, nakon ramazanskog, je post u Allahovom mjesecu muharremu, a najbolji namaz, nakon obaveznih, je noćni namaz.”  Ponavljam, Poslanik nam je potvrdio da je post u muharremu najvrijedniji nakon ranazanskog posta.

 A još ovi lijepi zimski dani koji su kratki idu vjerniku u prilog. Braćo, upamtimo, muharrem se pomjera, a sad nam je došao zimi. Ko to ne bi iskoristio. Ako već ne možeš postiti mnogo u muharremu, onda posebno treba postiti dane oko Ašure. Poslanik, s.a.v.s., je za vrijeme svoga boravka u Mekki postio deseti  dan muharrema. Nakon dolaska u Medinu našao je da Jevreji poste Ašuru, pa je u tom smislu i slijedeća predaja: Prenosi Ibn Abbas, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., kada je došao u Medinu, našao Jevreje kako poste Ašuru, pa je upitao: “Šta je ovo?” Rekli su:”Ovo je lijep dan, dan u kojem je Allah (s.w.t.) spasio Benu Israelćane, od njihova neprijatelja, pa ga je postio Musa (a.s.).” Rekao je: “Meni je Musa bliži od vas!”-pa je postio i naredio drugima da poste.»  Imam Ahmed u El-Musnedu navodi predaju:“…To je dan u kojem se zaustavila lađa na brdu Džudijj, pa ga je Nuh postio…” (Ahmed) Ibn Abbas, r.a., pripovijeda:  Prenosi se od Ibn Abbasa, r.a.,: “Nisam vidio Poslanika, a.s., da sa više želje posti neki dan od Ašure i ovoga mubarek mjeseca (misleći na ramazan).  Dakle, događaji koji se mogu vezati na osnovu pomenutih hadisa za Dan Ašure ili deseti dan Muharrema su spašavanje Musa a.s. i njegovog naroda od faraona i zaustavljanje Nuhove a.s. lađe na brdu Džudijj. Još prije nego što je propisan post u mjesecu ramazanu, prije nego što je naređen post u mjesecu ramazanu kao farz-obavezan post, dakle tijekom boravka poslanika Muhammeda a.s. i prvih muslimana u Mekki, Muhammed a.s. je uobičavao postiti 10. dan Muharrema, a kada je učinio hidžru u Medinu i kada je zatekao Jevreje da poste taj dan te čuo njihovo obrazloženje još se više obavezao i bivao ustrajan u postu desetog dana muharrema. Još mu se više želja učvrstila. U Muslimovoj zbirci se nalazi hadis, koji govori o tome da je post Ašure uzrok praštanja grijeha učinjenih u protekloj godini:  Prenosi Ebu Katada, r.a., da je jedan čovjek pitao Poslanika, s.a.v.s., o postu Ašure, pa je rekao: “Post Ašure je uzrokom praštanja grijeha koji su učinjeni protekle godine!”(Muslim)

Preporuka je Poslanika, a.s., da se pored desetog dana muharrema posti dan prije (ili dan poslije), pa u slijedećoj predaji stoji: Prenosi se od Abdullaha ibn Abbasa, r.a., da je Poslaniku, a.s., nakon što je postio i naredio ashabima da poste Ašuru rečeno: “O Allahov Poslaniče, to je dan koji obilježavaju Židovi i Kršćani!” Rekao je Poslanik, s.a.v.s.,: “U narednoj godini ćemo inša-Allah postiti i deveti dan!” Pa on nije dočekao narednu godinu, jer je Poslanik s.a.v.s. preselio te godine!”.  Posteći deveti dan muharrema, muslimani se i u ovom ibadetu razlikuju od Jevreja. S’ time u vezi je i slijedeća predaja: “Postite jedan dan prije i jedan dan poslije”.  Međutim, po mišljenju velikog broja učenjaka, a taj stav je preferirao i šejhul-islam Ibn Tejmijje, nije pokuđeno da se posti samo dan Ašure, bez da čovjek posti deveti ili jedanaesti dan muharrema i da postigne nagradu za post na Dan Ašure. A ko želi i može više, za njega je bolje, a Allah najbolje zna. Braćo i sestre, post u ovim kratkim zimskim danima je velika Allahova, dž.š., milost i lahak plijen, bez bilo kakvog napora, isto kao što je post u danima ljetne žege, poseban ibadet i za njega slijedi nagrada koju ne možemo ni zamisliti. Pred nama je još jedna prilika da zaradimo dobro djelo i  očistimo se od grijeha, pa nemojmo je propustiti! Ne propustimo da  postom, kao jednim od najiskrenijih ibadeta, u ovim danima oživimo pritvrđeni sunnet našeg Vjerovjesnika, s.a.v.s., da zaradimo hajr, da steknemo ljubav Allaha, dž.š., da Mu se i na ovaj način približimo i da Mu iskažemo pokornost!  Već nekoliko godina uobičavamo da za dan Ašure napraviti lijep ugođaj i ambijente kroz ramazanski iftra i pripremanje jela ašura. Tako smo i ove godine, za naše vakife IZ Rijeka proučili jasin i šerif moleći dragog Boga da im se smiluje i grijehe oprosti a nas koji ostajemo na dunjaluku uputi na pravi put. Naše vrijedne hanmume, Vijeće žena MIZ Rijeka je za ovu prigodu pripremilo specijalnu zakusku jelo ašura na čemu im se nizmjerno zahvaljujemo za trud koji su učinile da bi se mogli počastiti jelom koje se tradicionlno sprema , neka ih uzvišeni nagradi za ugođaj koje su nam pripremile za dan ašure. Molim dragog Boga dan nam da nam da snage da budemo iskreni vijernici predani Uzvišenom Stvoritelju slijedći put Poslanika a.s. Ne zaboravimo iskoristiti blagodati svetog mjeseca muharrema a najbolje će mo ga iskoristiti ako budemo manje griješili i provodili ga u postu.  Amin ja rabbel alemin!

Hajrudin ef. Mujkanović