ODJEL ZA KULTURU GRADA RIJEKE U POSJETI ISLAMSKOM CENTRU

Grad Rijeka, Odjel za kulturu – posjeta Islamskom centru Rijeka

Mreža interkulturalnih dijaloga u Rijeci – međunarodna konferencija. Grad Rijeka je jedan od partnera u europskom projektu, koji za cilj ima oformiti i pokrenuti mrežu “Baštinski gradovi kao mjesto interkulturalnog dijaloga protiv diskriminacije migranata i manjina.”

U sklopu tog projekta Islamski centar u Rijeci su posjetili partneri iz 14 zemalja od kojih su 11 članice EU: Latvija, Poljska, Hrvatska, Grčka, Litva, Italija, Španjolska, Nizozemska, Rumunjska, Velika Britanija i Bugarska te tri susjedne zemlje – Srbija, Sjeverna Makedonija i Albanija.

Pet partnera su sadašnji i budući predstavnici prijestolnica kulture: Rijeka (2020.), Kaunas (2022.), Temišvar (2021.), Novi Sad (2021.) i Plovdiv (2019.).
Cilj projekta je podići svijest o bogatstvu kulturnog okruženja u EU te promicanje ključnih europskih vrijednosti poput pluralizma i tolerancije, koje su omogućene međukulturalnom razmjenom te na taj način pridonose razvoju uglednog, dinamičnog i višestrukog europskog identiteta.

Sudionicima ove posjete domaćin je bio imam Dženan Čaušević, prof. islamske teologije, koji je održao predavanje na temu “Islam in Rijeka”. Gosti su nakon predavanja obišli Islamski centar u sklopu kojeg se nalazi: konferencijska sala, učionice za edukaciju mladih, restoran te dječji vrtić koji radi u sklopu IC Rijeka.

Dženan ef. Čaušević, prof.