Održan sastanak (druženje) hadžija R Hrvatske

islamski centar mala 1

U subotu, 24.12.2011.g./29.01.1433.h.g. u prostorijama MIZ Rijeka upriličeno je druženje Hadžija Hrvatske. Prisutni na druženju bili su h. Aziz Ahmetović (Poreč), h. Hilmija Bošnjaković (Karlovac), Hasan Dervišević (Karlovac), h. Jugo Osman (Rijeka), h. Džemil Langić (Rijeka), h. Senad Duraković (Rijeka), h. Bejtullah Osmani (Rijeka), h. Munib Purić (Rijeka), h. Omer Ćufta (Rijeka), h. Aziz Ibrahimi (Rijeka), h. Suvad Jahić (Rijeka), h. Šabić Muharem (Rijeka), h. Beljulj Jašari (Rijeka), h. Ekrem Budimlić (Rijeka), h. Adnan ef. Đikić (Rijeka), h. Hajrudin ef. Mujkanović (Rijeka), h. Adem ef. Smajić.

Sastanak (druženje) hadžija otvorio je hadži Aziz Ahmetović iz Poreča zahvalio se svima koji su se odazvali zajedničkom sastanku/druženju hadžija Hrvatske u MIZ Rijeka. Prisutne je izvijestio da su na sastanak/druženje u Rijeku trebale doći hadžije iz Dubrovnika, Zagreba, Siska, Pule ali su zbog iznenadnih obaveza i loših vremenskih uvjeta bili spriječeni nazočiti prvom druženju hadžija Hrvatske u Rijeci. Nakon uvodnog izlaganja h. Aziza Ahmetovića o samoj inicijativi i ciljevima druženje a to je da se osnuje Udruga/Udruženje/Vijeće hadžija na nivou Hrvatske u diskusiju su se uključili i Hajrudin ef. Mujkanović, Adem ef. Smajić, Munib Purić, Jugo Osman, Senad Duraković, Džemil Langić, Suvad Jahić i Hilmija Bošnjaković.

Nakon konstruktivne diskusije prisutnih i prijedloga za osnivanje Udruženja/Udruga/Vijeća doneseni su i konkretni zaključci:

1)      Svi prisutni na sastanku će biti članovi Inicijativnog odbora budućeg Udruženja/Udruge/Vijeća a nakon što Mešihat IZ u Hrvatskoj razmotri prijedlog i isti odobri pristupit će se osnivanju Udruženja/Udruge/Vijeća hadžija Hrvatske.

2)      Mešihatu IZ u Hrvatskoj uputiti dopis/zamolbu za osnivanje Udruženja/Udruge/Vijeća kao i zapisnik sa sastanka kako bi isti razmotrio navedeno i dao suglasnost o osnivanju uz konstruktivne prijedloge koji će se uvrstiti za osnivanje Udruženja/Udruge/Vijeća.

3)      Formirati jedinstveni obrazac za prikupljanje potrebnih podataka svih hadžija na području Hrvatske.

4)      Ciljevi Udruženja/Udruge/Vijeća su: da okupi sve hadžije Hrvatske, oformi zajednički registar Hadžija, godišnje pošalje bar jednog-dvojicu hadžija na hadž iz fonda Udruženja/Udruge/Vijeća te organizacija jednom godišnje manifestacije (večer kurana/ilahija i dr.) na nivou cijele Hrvatske.

5)      Svaki od prisutnih hadžija na sastanku će u suradnji sa imamom/imamima na svom području pokušati sačiniti spisak svih hadžija od samog osnivanja zajednice (Medžlisa).

Nakon klanjanja podne namaza, zajedničkog sastanka i ručka hadžije su posjetile i Islamski centar a neki od njih donirali su sredstva za izgradnju Centra.

U Rijeci, 24.12.2011.g./29.01.1433.h.g.

Inicijativni odbor hadžija Hrvatske