Održan stručni seminar za vjeroučitelje

Islamski centar rijeka mala

IMG_6818-600x400

U subotu, 05. rujna, u Islamskom centru Zagreb u organizaciji Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta RH, Agencije za odgoj i obrazovanje i Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj održan je seminar za muallime i imame sa temom: Nastava islamskog vjeronauka unutar novih smjermica kurikularne reforme. Nakon ašareta kojega je proučio kurra hafiza Aziz ef. Alili i pozdravne riječi muftije dr. Aziza ef. Hasanovića dodjeljena je diploma i nagrada imamu godine Mersadu ef. Kreštiću.

Poslije ove male svečanosti uslijedila su stručna predavanja kako slijedi:

Prof. Tomislav Tomasić: Nastava islamskog vjeronauka unutar osnovnih odrednica kurikularne reforme,

Mr. sc. Gordana Barudžija: Islamski vjeronauk unutar cjelovite kurikularne reforme i

Prof. Marija Ivanković: Vjerski odgoj u dječjim vrtićima

Nakon izlaganja ovih eminentnih stručnjaka u području odgoja i obrazovanja a koje su učesnici Seminara pozorno pratili zasigurno će biti velike koristi u podizanju nivoa nastave u mektebima i školama a posebice u razumjevanju i primjeni intencija najnovije kurikularne reforme. Posebno će nam koristiti uputstva prof. Ivanković u organiziranju odgojnih aktivnosti u dječjim vrtićima. Nakon podne namaza i ručka glavni urednik islamskih informativnih novina PREPOROD, Mr. Ekrem Tucaković nas je upoznao s uređivačkom politikom Preporoda kao i problemima ovog našeg najznačajnijeg informativnog glasila. Zaključeno je da bi se broj pretplatnika na području našeg Mešihata morao znatno povećati.

Nakon toga nam je Zrinka hanuma Hafizović predstavila rad Udruženja žena NAHLA iz Siska. Njihove aktivnosti su pune inventivnosti a posebice se vidi veliki trud i želja u pronalaženju načina da se pomogne izgradnja budućeg Islamskog centra Sisak kao i da se vjerski život u ovom džematu obogati novim sadržajima i formama. Voditeljica vjersko prosvjetne službe muallima Emina Mećić nam je potom izložila iscrpnu analizu vjersko-prosvjetnih aktivnosti u protekloj školskoj godini.

Na kraju ovog plodnog radnog seminara muftija dr. Aziz ef. Hasanvić je sumirao sve ono čime smo se bavili i o čemo smo slušali i dao smjernice za naše buduće djelovanje koje iz toga proizilaze.

H.M.