Održana Druga ovogodišnja sjednica Mešihata IZ u Hrvatskoj

islamski_centar_mala_1

Održana Druga ovogodišnja sjednica Mešihata IZ u Hrvatskoj

U Zagrebu je 16. 3. 2012. održana sjednica Mešihata, druga ove godine. Na Sjednici su raspravljanja značajna pitanja Islamske zajednice. Budući da su na prvoj ovogodišnjoj sjednici usvajana izvješća i završni računi svih organizacija u sklopu Mešihata, Islamske gimnazije, Centra za halal certifikaciju proizvoda i Vakufa-Zaklade, nije se moglo posvetiti dovoljno vremena i pažnje za analizu godišnjih izvješća, tada je odlučeno da se to učini na ovoj sjednici.  Pitanje članstva u Islamskoj zajednici jedno je od najaktualnijih pitanja. Prema službenim pokazateljima u Islamsku zajednicu Hrvatske učlanjeno je oko pet tisuća muslimanskih obitelji. Budući da jedna muslimanska obitelj broji u prosjeku četiri člana, otac, majka i dvoje djece, Islamska zajednici u Hrvatskoj ima oko dvadeset tisuća članova. Prema ranije iznesenim podacima najviše je Bošnjaka, oko 85%, a zatim Albanaca, Roma, i drugih pripadnika etničkih zajednica.

Najviše članova imaju medžlisi u Zagrebu, Rijeci, Puli, Sisku i Dubrovniku. Prošle 2011. godine Sabor je izglasao Pravilnik o članstvu Islamske zajednice, zekata, fitara i volonterskog rada. Tim pravilnikom jasno se pravi razlika između članova Islamske zajednice i onih koji nisu članovi, što do sada nije bio slučaj. Pravilnik predviĎa da nakon 35 godina članstva u IZ prestaje obveza plaćanja članarine i članovi zaslužuju poseban tretman u islamskoj zajednici. Na sjednici je donesena odluka da se od slijedeće 2013. godine uvede posebno priznanje pod nazivom ČLAN GODINE. Radna zajednica u Mešihatu zadužuje se da pismeno osmisli uvjete tog priznanja koje će biti odijeljivano svake godine za vrijeme 27. noći (Lejletul-kadra) mjeseca ramazana.  U svezi financijskog poslovanja medžlisa, Mešihata, Islamske gimnazije, Centra za certifikaciju halal-proizvoda i Vakufa-Zaklade konstatirano je da je kod nekih medžlisa bilo problema i da su neki od njih poslovali s gubitkom. Njihovi predstavnici su objasnili da su ti gubici uzrokovani investicijskim radovima, a gubici pokrivani iz rezervnih fondova.

Mešihat je prošlu godinu završio s pozitivnom bilancom, kao i Centar za certifikaciju. Od uprave Vakufa zatraženo je da se više angažira oko svog glavnog zadataka a to je priprema i izgradnja Staračkog Doma u blizini Zagrebačke džamije.  Prošla 2011. godina bila je prva u kojoj je bilo manje vjeroučenika u odnosu na 2010. godinu. Zanimljivo je da je broj vjeroučenika u školama smanjen, dok je na mektepskom vjeronauku veći nego prethodne godine. Zabilježen je manji broj na vjeronauku za odrasle, ali i kod učača Kur’ani-kerima. Konstatirano je da u Islamskoj zajednici ima dovoljan broj muallima i vjeroučitelja.  U nizu problema s kojima se Islamska zajednica suočava u svojoj misiji je i onaj o muslimanskim imenima i nedostatka kod roditelja da njihova djeca dobiju imena suglasna preporukama Božjega poslanika, u kome kaže da će Svevišnji na Danu suda prozivati sve nas po imenima i imenima naših očeva i majki.

Odlučeno je da na slijedećoj sjednici bude proglašen imam-muallim za 2011. godinu, a prijedlog će podnijeti predsjednik Mešihata. Glavni kriterij za dodjelu nagrade i priznanja bit će svakako vjeronauk, usluge i misijska sposobnost imama. Na sjednici Mešihata raspravljena su Izborna Pravila i upućena Saboru na raspravu i usvajanje. Tim Pravilima želi se otkloniti svaka nepravilnost kod slijedećih izbora za predsjednika Mešihata.  Mešihat je donio odluku da sa 20.000 kuna pomogne nogometni klub NUR koji svojim sportskim aktivnostima okuplja mlade, ali i afirmira Islamsku zajednicu. Mešihat će ubuduće iz svojih sredstava stipendirati nekoliko studenata i talentiranih đaka i tako ispunjavati svoju zadaću brige oko mladih. Mešihat je do sada uz pomoć i podršku Islamske razvojne banke osigurao pristojne stipendije za 22 studenta i studentice na tehničkim fakultetima i medicini Zagrebačkog sveučilišta. Na kraju sjednice, odlučeno je da se Godišnja izvještajna skupština Islamske zajednice u Hrvatskoj, umjesto 14. 4. 2012., održi 31. 4. 2012. u Zagrebu. To je najveći skup Islamske zajednice u jednoj godini.

Hajrudin Mujkanović