Održana Godišnja izvještajna skupština MIZ Rijeka

9cd1e7d63f7275dcc6c87f7e76db9b7cekrem skupština

U petak 25.03.2011.g./20.04.1432.h.g. prije džume održana je Godišnja izvještajna skupština MIZ Rijeka za 2010.g./1431.h.g. Godišnje izviješće o stanju MIZ Rijeka je podnio predsjednik IOM Rijeka h. Ekrem Budimlić i glavni imam riječki, Hajrudin ef. Mujkanović o vjersko-prosvjetnim aktivnostima MIZ Rijeka za 2010.g./1431.h.g.

Godišnje  izviješće predsjednika IOM Rijeka o radu, aktivnostima i materijalno financijskom stanju MIZ Rijeka  za  2010.g.

Medžlis Islamske zajednice u Rijeci pokriva područje od tri županije: Primorsko- Goransku, Ličko-Senjsku i Zadarsku županiju(privemeno). Na području ove tri Županije prema popisu stanovništva iz 2001 godine živi 10.827 muslimana. Na području Medžlisa Islamske zajednice Rijeka djeluje pet džemata: dva džemata u Rijeci Grivice i Zamet,jedan džemat u Crikvenici ,jedan džemat u osnivanju na otoku Krku i jedan džemat u osnivanju u Zadru.Na području Medžlisa djeluju tri tekije koje su van sustava Islamske zajednice .

Broj članova koji su eveidentirani kroz kartoteku u 2010 godini iznosio je  1332. člana.

U 2010 članarinu je platilo 628 članova.

-od 1-3 godine članarinu nije platilo 211 članova

-od 3-5 godina članarinu nije platilo 180 članova

-od 5 godina pa na više članarinu nije platilo 206 članova.

Ovaj broj članova koji su po Pravilniku o članarini izgubili status člana ovako je velik, jer u 2009 godini nije po Odluci Mešihata izvršeno brisanje iz članstva ove kategorije članova.

Uporedimo li broj članova koji su platili članarinu u 2009 godini i broj članova koji su platili članarinu u 2010 godini imamo povećanje za 167 članova,što je znatno povećalo i prihode od članarine u odnosu na 2009 godinu ,iako je 2010 godina bila krizna godina.Socijalnih  kartona ima ukupno 7, pa u 2011 godini očekujemo veliko povećanje ove kategorije članstva s obzirom na striktno poštivanje Pravilnika o članstvu.

Što se tiče nepokretne imovine Islamske Zajednice u Rijeci ona u svom posjedu ima 6 stambenih jedinica u ukupnoj površini od 461 m2, te 10.816 m2 zemljišta na kojem se gradi Islamski centar. Sva imovina je uknjižena kao vlasništvo Islamske zajednice osim Mesdžida Crikvenica.U 2010 godini u Medžlisu  Rijeka radila su tri stalno zaposlena imama i jedan honorarno, zatim tri stalno zaposlene muallime i jedan vjeroučitelj laik.Na poslovima blagajnika, knjigovođe i tajnika radila je  1 osoba.

Opremljenost Medžlisa birotehničkom opremom je zadavoljavajuća , a opremljenost drugim pomagalima posebno onima za potrebe nastave u Mektebu nije na potrebnom nivou što će se ako Bog da izgradnjom Islamskog centra znatno popraviti.

Izvršni Odbor Medžlisa Rijeka u 2010 godini zajedno sa Odborom za Izgradnjom Islamskog centra  održao je ukupno 16 sjednica , a dnevnim redom  uglavnom su dominirale teme vezane za izgradnju Islamskog centra. U projekt izgradnje Islamskog centra uključena su četiri tijela u sam proces razvoja projekta posredno i neposredno a to su: Mešihat IZ U RH, Izvršni odbor Medžlisa Rijeka, Odbor za izgradnju Islamskog centra te stručni tim na čelu sa voditeljem projekta gos. Irhadom Meheljićem. Predstavnici ova četiri tijela su u siječnju 2010 godine zatvorili Pozivni natječaj za izvođača radova na izgradnji Islamskog centra,te investitor  sklopio Ugovor o gradnji s glavnim izvođačem GP KRK po sistemu ključ u ruke. Ugovorena cijena je 44.500.000,00 kuna plus PDV, što ukupnoiznosi  54.735.000,00 kuna.Ugovoren je stručni nadzor s tvrtkom  I.T.T. d.o.o. koja vrši nadzor nad svim djelovima gradnje u iznosu od 556.250,00 kuna  plus PDV što ukupno iznosi  684.187,50 lipa. Projektantska kuća ADB d.o.o. je preuzela projektantski nadzor po cijeni od  200.250,00 kuna plus PDV što ukupno iznosi 246.307,50 lipa. Ugovoren je nadzor zašite na radu takozvani koordinator 2 u iznosu od 3.750,00 kuna mjesečno plus PDV što ukupno iznosi 4.612,50 lipa.Sva plaćanja prema glavnom izvođaču vrši Mešihat  od odniranih sredstava iz Katara , a troškove projekta stručnih nadzora  vrši Medžlis Islamske Zajednice Rijeka. 12.03.2010. svečano  je obilježen  službeni početak  gradnje Islamskog centra u Rijeci.Izvođač radova GP KRK gradnju je započeo 15.03.2010. tako da je u periodu od 9 mjeseci izveo 90% grubih građevinskih radova :elektroinstalacija,vodoinstalacija ,kanalazacije i strojarskih instalacija. Medžlis Islamske zajednice je 03.10.2010. svečano obilježio  prvu godišnjicu postavljanja kamena temeljca koji je ujedno i proglašen Danom Vakifa Islamskog centra . Na svečanosti su pored uzvanika iz Islamske zajednice (Muftija, članovi Mešihata, članovi Sabora IZ u RH itd.) nazočili  i gradonačelnik grada Rijeke mr. Vojko Obersnel, izaslanik  Župana Primorsko goranske Županije gos. Afrić. Medžlis je takođe organizirao u Islamskom Centru klanjanje Kurban Bajrama, a dan prije podignuta je Munara što su brojni muslimani grada Rijeke s oduševljenjem dočekali.

 Materijalno financijsko izvješće za 2010 g.

 1. Ukupni prihodi MIZ Rijeka za 2010 godinu iznose 19.326.464,79 kuna.

2. Ukupni rashodi MIZ Rijeka za 2010 godinu iznose 19.072.952,24 kuna.

3. Ukupni prihodi (redovno poslovanje MIZ Rijeka) 802.357,64 kuna.

4. Ukupni rashodi iznose 764.191.98  kuna.

Iz navedenih pokazatelja vidljivo je da MIZ Rijeka posluje sa dobitkom od 38.165,66 lipa. Od redovnog poslovanja bez Islamskog centra , a sa  poslovanjem Islamskog centra, MIZ Rijeka posluje sa dobitkom u iznosu od 253.512,25 lipa.Što se tiče ulaganja u postojeće nekretnine održavanje vakufa, evidentne su investicije ulaganja u adaptaciju stana Pod Kaštelom 1 u iznosu od 19.000,00 kuna. Medžlis Islamske zajednice Rijeka u svojim evidencijama do 31.12.2010 od ukupno 176 vakifa  ima 106 Riječkih vakifa.

Molim Allaha dž. da sve Vakife i sve one koji su svojim trudom doprinjeli u izgradnji našeg Islamskog centra obilato nagradi.Posebnu zahvalu Riječki muslimani  iskazuju prema našem uvaženom muftiji Ševki ef. Omerbašiću  koji je dao ogroman doprinos u izgradnji Riječke džamije. Ovim putem se želim još jednom zahvaliti svim Izvršnim odborima Medžlisa u RH koji su svojim donacijama ispoštovali Odluku Mešihata ,te sukladno svojim mogućnostima pomogli u realizaciji kapitalnog objekta Islamske zajednice u RH. Zahvaljujem na pažnji.

S poštovanjem

                                                                                    Predsjednik IOM Rijeka, h. Ekrem Budimlić

Hajrudin Mujkanović