Održano mektebsko testiranje polaznika MIZ Rijeka za školsku 2011.-2012. godinu

islamski_centar_mala_1

POPIS KANDIDATA/POLAZNIKA MEDŽLISA IZ RIJEKA KOJI SU PRISTUPILI IZLUČNOM TESTIRANJU ZA DRŽAVNO-MEŠIHATOVO NATJECANJE POLAZNIKA U ZAGREBU 26.05.2012. godine

(Početak natjecanja: 11:15sati)

 

01 Nejla Ismaili o.š. Škrljevo III 11:33 19

02 Edi Ajanović o.š. Škurinje III 11:28 24

03 Veldin Hodža o.š. Škurinje III Nije prisustvovao

04 Tanjić Amina o.š. Srdoči III 11:46 11

05 Adela Hodžić o.š. Zamet III 11:40 17

06 Amir Šakanović o.š. Zamet III 11:46 23

07 Semil Hodža o.š. Ivan Zajc IV 11:43 16

08 Senada Šuke o.š. Ivan Zajc IV 11:42 10

09 Eldin Boza o.š. Čavle IV Nije prisustvovao

10 Ervin Zahirović o.š. Čavle IV Nije prisustvovao

11 Hatmona Gemaili o.š. Zamet IV 11:41 20

12 Bajrami Iman o.š. Srdoči IV 11:35 08

13 Irma Muminović o.š. N. Tesla IV 11:31 06

14 Begić Erik o.š. Kastav IV Nije prisustvaovao

15 Arna Lišić o.š. Sv. Matej V 11:28 25

16 Amra Ramić o.š. Škurinje V 11:31 22

17 Belma Aličajić o.š. Sv. Matej V Nije prisutvovala

18 Aga Emir o.š. Lovran V 11:40 24

19 Bubahmetović Edin o.š. Kastav V 11:40 07

20 Hena Muminović o.š. Sv. Matej VI 11:27 30

21 Ismaili Delila o.š. G. Vežica VI 11:29 22

22 Bajramša Bajrami o.š. Srdoči VI Nije prisustvovao

23 Ardijan Kruezy o.š. Lovran VI 11:44 12

24 Dino Alić o.š. Zamet VII Nije prisustvovao

25 Adnan Jusić o.š. Podmurvice VII 11:36 15

26 Amela Mašinović o.š. Škurinje VII 11:27 30

27 Begić Erol o.š. Kastav VII Nije prisustvovao

28 Ahmetović Demir o.š. F.K.F. Krk 15:35 14

28 Čočić Haris o.š. Omišalj VIII 15:25 23

29 Amela Jahić o.š. Čavle VIII 11:25 30

30 Lejla Grahović o.š. Kantrida VIII 11:30 23

31 Irma Topić o.š. Čavle VIII 11:25 26

32 Kruezy Gentijana o.š. Lovran VIII 11:42 02

33 Čočić Haris o.š. Omišalj 15:25 23

S r e d nj a š k o l a

01 Admir Mehanović s.š. Medicinska I

02 Emina Hadžiisaku s.š. Medicinska II

03 Dženana Botonjić … s.š. Medicinska III

04 Emira Hadžajlić … s.š. Ekonomska IV

 

Komisija Muallimskog vijća MIZ Rijeka za regularnost i ocjenjivanje izlučnih testova:

1.Hidajet ef. Hasanović, vjeroučitelj

2.Meliha Hasanović, vjeroučiteljica

3.Muzafer Zubčević, vjeroučitelj

___________________________________________________________________________

 

Nakon izlučnog testiranja polaznika, polaznici koji su osvojili najveći broj bodova uzet će učešće na Mešihatovom natjecanju u Zagrebu 26.05.2012.g. i i to sljedećeim redom poredanih po razredima:

 

1.Edi Ajanović III razred 22,50 bodova/30

2.Amir Šakanović III razred 23 boda/30

 

1.Hatmona Gemali IV razred 19 bodova/30

2.Semil Hodža IV razred 16 bodova/30

 

1.Arna Lišić V razred 26 bodova/30

2.Aga Emir V razred 24 boda/30

 

1.Hena Muminović VI razred 30 bodova/30

2.Delila Ismaili VI razred 23 boda/30

 

1.Amela Mašinović VII razred 28 bodova/30

2.Adnan Jusić VII razred 16 bodova/30

 

1.Amela Jahić VIII razred 30 bodova/30

2.Irma Topić VIII razred 26,50 bodova/30

 

1.Admir Mehanović I razred srednje škole

2.Emina Hadžiisaku II razred srednje škole

 

1.Dženana Botonjić? III razred srednje škole

2.Emira Hadžajlić IV razred srednje škole

 

 

Komisija članova IOM Rijeka:

1.Adem ef. Smajić, član IOM Rijeka

2.Razim Žlibanović, član IOM Rijeka

testiranje_12_1

testiranje_12_3

testiranje_12_2

 

Koordinator Muallimskog vijeća MIZ Rijeka

Glavni imam MIZ Rijeka

Hajrudin ef. Mujkanović

 

U Rijeci, 20.05.2012.g.