Pokazatelj dobrih odnosa Islamske zajednice i Vlade R Hrvatske

Slika-muftija-600x400

U četvrtak, 21. travnja 2016. godine, svjedočili smo iznimnom događaju za Islamsku zajednicu u Hrvatskoj. Predsjednik Mešihata muftija dr. Aziz ef. Hasanović potpisao je Aneks I. Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Islamske zajednice u Hrvatskoj o pitanjima od zajedničkog interesa (NN broj 196/03. i 86/14. – ispravak) te je isti, danom potpisivanja, stupio na snagu.

Vlada Republike Hrvatske i Islamska zajednica u Hrvatskoj sporazumno su dopunile navedeni Ugovor, na način da se iza članka 7. Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Islamske zajednice u Hrvatskoj o pitanjima od zajedničkog interesa dodaje članak 7.a, koji glasi:

“Članak 7.a

Islamska zajednica u Hrvatskoj, u cilju zadovoljenja vjernika islamske vjeroispovijesti na izbor prehrane u skladu s vjerskim potrebama (halal) osnovala je Centar za certificiranje halal kvalitete, kao organizacijski oblik vjerske zajednice.Centar za certificiranje halal kvalitete je jedini organizacijski oblik Islamske zajednice u Hrvatskoj koji je ovlašten tumačiti pojam halal (riječ halal kao vjerski termin), pružati uslugu certificiranja halal usluga i proizvoda, izdavati halal certifikate, kao i vršiti nadzor nad certificiranim proizvodima i uslugama na području Republike Hrvatske.”

Vlada Republike Hrvatske na čelu s predsjednikom Vlade Tihomirom Oreškovićem je, na 13. sjednici održanoj 5. travnja 2016. godine, donijela Zaključak kojim se prihvaća Nacrt aneksa I. navedenog Ugovora u tekstu koji je dostavio Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama na čelu s cijenjenim ravnateljem g. Šime Jerčićem. Također, podsjećamo da su Vlada Republike Hrvatske i Islamska zajednica u Hrvatskoj dana 20. prosinca 2002. godine zaključile osnovni Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Islamske zajednice u Hrvatskoj o pitanjima od zajedničkog interesa. Islamska zajednica u Hrvatskoj predložila je aneks Ugovora, kojim se predlaže uvrštavanje odredbi o postojećem Centru za certificiranje halal kvalitete u predmetni Ugovor, a sve kako bi detaljnije definirali poziciju Centra za certificiranje halal kvalitete. Inače, članak 40. Ustava Republike Hrvatske jamči slobodu vjerovanja (ili savjesti), kao i slobodu vjeroispovijedanja. Nadalje, članak 9. stavak 1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda jamči slobodu mišljenja, savjesti i vjeroispovijedi, te navodi da to pravo uključuje iskazivanja svoje vjeroispovijedi ili uvjerenja bogoslužjem, poučavanjem, praktičnim vršenjem i obredima.

U praksi Europskog suda za ljudska prava je utvrđeno da se pridržavanje određenih prehrambenih pravila može smatrati izravnim iskazivanjem vjerovanja u praksi u smislu članka 9. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. Navedeno načelo svoj odraz u Republici Hrvatskoj nalazi u članku 7. stavku 2. Ugovora o pitanjima od zajedničkog interesa između Vlade Republike Hrvatske i Islamske zajednice u Hrvatskoj kojim se jamči poštivanje prava vjernika islamske vjeroispovijedi na izbor prehrane u skladu s vjerskim potrebama u javnim i državnim ustanovama i tijelima. Također, u skladu s garancijama članka 9. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda na slobodu vjeroispovijedi u Republici Hrvatskoj se proizvode proizvodi (hrana) prema unutarnjim vjerskim pravilima islamske vjerske zajednice (halal).

Islamska zajednica u Hrvatskoj, u cilju zadovoljenja vjernika islamske vjeroispovijesti na izbor prehrane u skladu s vjerskim potrebama (halal) osnovala je Centar za certificiranje halal kvalitete još 2010. godine. Obzirom da je Halal vjerski termin koji proizlazi iz vjere, da je s vjerom neupitno povezan, te da spada u domenu temelja vjere i misijskog djelovanja Islamske zajednice, pokrenuli smo inicijativu za dopunom predmetnog Ugovora. Jedino vjerski autoritet nadležne islamske zajednice ima pravo tumačiti pojam Halal, u ovom slučaju Islamska zajednica u Hrvatskoj.  Vrijedi napomenuti da je krajnji cilj naše inicijative osigurati ispravno tumačenje vjere u ovom polju kao i jačati hrvatsko gospodarstvo na najvećem rastućem halal tržištu. Ovim Aneksom Ugovora podižemo standard, čuvamo stečene vrijednosti i ispravnost vjerskog nauka lišenog skrivenih zlouporaba, te se otvaramo prema sličnim svjetskim organizacijama. Islamska zajednica u Hrvatskoj, kao pozitivni i integrativni čimbenik hrvatskog društva, istinski je partner institucijama Republike Hrvatske o čemu svjedoči i navedeni potpisani Aneks Ugovora. Upravo kroz Centar za certificiranje halal kvalitete Islamska zajednica u Hrvatskoj doprinosi snaženju gospodarstva i poticanju investicija, posljedično otvaranju radnih mjesta, a sve kroz povećanje izvoza naših tvrtki na arapska tržišta i tržište Europske unije.

Potpisom Aneksa još jednom su se potvrdili dobri odnosi između Vlade Republike Hrvatske i Islamske zajednice u Hrvatskoj.

(Preuzeto sa službene web starnice IZ u Hrvatskoj)

H.M.