Poziv na predavanje dr. hafiza Halila ef. Mehtića

Islamski centar rijeka mala

Poštovani,

Muallimkso Vijeće, IOM Rijeka i Vijeće žena Vas pozivaju

na

P R E D A V A NJ E

dr. hafiza Halila Mehtića.

halil-mehtic

 

 

 

 

 

 

 

 

Naš džem’at i Medžlis, uz Zagreb i sisak, imat će čast i privilegiju, da ugoste jednog od iznimnih islamskih intelektualaca, profesora i predavača na našim prostorima, dr. hfz. HALILA MEHTIĆA. Dr.hfz.HALIL MEHTIĆ je osoba bogatog životnog opusa, društvenog aktivizma, djelovanja i biografije. Dr. hafiz Halil ef. Mehtić rođen je u Donjem Vakufu, 25.08.1953. godine.

– Završio petogodišnju Gazi Husrev-begovu medresu 1975.god.
– Islamski teološki fakultet u Sarajevu 1981.
– Hifz položio 1988. Ono po čemu je hfz.Mehtić unikat na našim prostorima jeste zanimljiva činjenica da je Hifz (napamet Kur’an) naučio tijekom trogodišnjeg boravka u zatvoru. Naime, zbog zapaženih aktivnosti na vjerskom planu, u januaru 1986.god. biva uhapšen i osuđen na tri godine zatvora. Vrijeme provedeno u zatvoru (15 mjeseci) iskoristio je za učenje Kur’ana napamet, pa je tako jedini bosanskohercegovački hafiz koji je hifz naučio u zatvoru.

– Magistrirao je iz oblasti tefsira i kur’anskih znanosti, na Univerzitetu za islamske studije u Karačiju – Pakistan 1999.god. obradivši i naučno valorizirajući, rukopis Gazi Husrev-begove biblioteke: “Faslul-hitab fi tefsiri ummil-kitab”, Temeljito kazivanje o temeljnoj suri Kur’ana.

– Doktorirao 2007. na najstarijem islamskom univerzitetu Zejtuna u Tunisu na temi “Muhammed bin Muhammed el-Handži el-Bosnevi ve džuhuduhu fit-tefsir” Mehmed Handžić i njegov doprinos tefsirskoj znanosti, koju je odbranio s najvišom ocjenom (mušerref džidden).

Još kao student po izaslanju Vrhovnog islamskog starješinstva bivše Jugoslavije, tokom mjeseca ramazana i ljetnjih ferija, 1979. godine osnovao prvi Islamski kulturni centar u Frankfurtu na Majni u Njemačkoj.

Dr. hafiz Halil ef. Mehtić prvi je Bošnjak koji je 2001.god. u izdanju studia “Sebil” snimio cijeli Kur’an na audio kasete i CD. Njegovo učenje je postavljeno na web.str. “Hedjul-islam” gdje je svrstan medju 5 istaknutih učača iz raznih dijelova svijeta. Objavio je desetine orginalnih radova i prijevoda sa arapskog u glasilima islamske zajednice: Takvim, Glasnik, Preporod, Islamska misao, Zemzem, Anali GH biblioteke, Muallim, Kevser, Muhadžir, Nur i Novi horizonti. U zborniku radova IPF-a objavio je nekoliko naučnih i stručnih radova iz oblasti tefsira i kur’anskih znanosti. Do sada je objavio sedam knjiga. Autor je brojnih recenzija i prikaza knjiga. 2015. godine izabran je za dekana Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici čiji je jedan od osnivača i dugogodišnji profesor na istoimenom fakultetu.

NE PROPUSTITE DRUŽENJE SA DR. HAFIZOM HALILOM ef. MEHTIĆEM U SKLOPU NEŠIH REDOVNIH PREDAVANJA I DŽEM’ATSKOG DRUŽENJA.

Hafiz Halil ef. Mehtić će biti i hatib na džumi namazu u Islamskom centru Rijeka, petak, 19.02.2016.g.

U večernjim satima, poslije jacije namaza (19,00 sati) će biti upriličeno predavanje hafiza Mehtića.

Očekujući vaš dolazak mahsuz vas selamimo.

H.M.