POZIV NA PREDAVANJE U ISLAMSKI CENTAR

U petak 22.11.2019. godine hatib na džumi-namazu će biti mr. Sulejman ef. Čeliković, glavni imam Medžlisa islamske zajednice Kakanj koji je u sastavu Muftijstva sarajevskog.
Istog dana iza akšam-namaza (16:30 sati) održat će predavanje u našoj džamiji.

BIOGRAFIJA SULEJMANA EF. ČELIKOVIĆA
Rođen je 14. maja 1958. god. u Tršću, općina Kakanj. Osnovnu školu završio u Kaknju, a Gazi Husrev-begovu medresu i Fakultet islamskih nauka u Sarajevu. Do 1993. godine radio kao imam, hatib i muallim u džematu Luka, istovremeno obavljajući i funkciju vjersko-prosvjetnog referenta za područje Kaknja.

Zvanje magistra islamskih nauka stekao je 1999. godine u Siriji. Magistarski rad na temu Ajatu-l-ahkam min sureti-l-Bekare ve tefsiriha (Ajeti o propisima iz sure El-bekare), što je ustvari tefsir rukopisa Mehmed-ef. Handžića. Mentor mu je bio prof. dr. Husamuddin Farfur. Glavni imam je Medžlisu islamske zajednice Kakanj i član sabora islamske zajednice u BiH. Širom Bosne i Hercegovine  i šire poznat kao vrstan predavač, pa vas pozivamo da dođete i da ne propustite priliku čuti našeg alima.