Poziv na tribina – Suvremeni principi liječenja karcinoma debelog crijeva

M E Dž L I S    I S L A M S K E   Z A J E D N I C E   R I J E K A

   P O Z I V N I C A

Čast nam je i zadovoljstvo pozvati Vas na

t r i b i n u 

“S u v r e m e n i   p r i n c i p i   l i j e č e nj a    k a r c i n o m a   d e b e l o g   c r i j e v a”

 predavača prim. dr. Ferida Latića

          Tribina će se održati  u petak 26.11.2010.g., poslije džume namaza u prostorijama Islamske zajednice  Rijeka, Grivice br. 6, s početkom u 13:00 sati.

  Radujemo se Vašem dolasku i unaprijed se zahvaljujemo na dolasku

 S poštovanjem

IO  i Muallimsko vijeće  MIZ Rijeka

H.M.