Predstavnici MIZ Rijeka na svečanosti Dana PGŽ-e i 18. obljetnice Županije

133dd7f53f4b3fe1551fae100d77fe88upanija mala

županija_1U četvrtak, 14. travnja 2011. godine, Primorsko-goranska županija svečano će obilježiti Dan Županije i osamnaestu obljetnicu rada. Tim povodom u 9.00 sati, na groblju Drenova, županijsko izaslanstvo predvođeno županom Zlatkom Komadinom i predsjednikom Županijske skupštine Marinkom Dumanićem, položili su vijence i zapalili svijeće u spomen na sve poginule hrvatske branitelje s područja Primorsko-goranske županije. Svečanost povodom Dana Županije održana je u Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku s početkom u 12.00 sati, u nazočnosti saborskih zastupnika, gradonačelnika i načelnika, predstavnika vjerskih zajednica te drugih uzvanika.

županija

Uz prigodni govor, župan Zlatko Komadina i predsjednik Županijske skupštine Marinko Dumanić uručili su godišnje županijske nagrade. Ove godine nagrada za životno djelo pripala je prof. dr. sc. Katici Ivanišević. Godišnje nagrade dobile su prof. dr. sc. Rajka Jurdana-Šepić i prof. dr. sc. Marina Šantić, dok je posebno priznaje odlukom Župana pripalo Trgovačkom društvu Industrijska zona d.o.o. Bakar.
Obilježavanje Dana Primorsko-goranske županije je bila prilika za praizvedbu svečane pjesme “Zavičaju, tebi“, koju su za ovu svečanu prigodu Župamij izveli Radojka Šverko i Marko Tolja. U ime Medžlisa IZ Rijeka svečanosti su nazočili predsjednik MIZ Rijeka, Ekrem Budimlić i glavni imam riječki, Hajrudin ef. Mujkanović.

——————————————————–

Primorsko-goranska županija obuhvaća 14 gradova i 22. općine te 536. naselja u sastavu gradova i općina.

karta_županijeGrad je jedinica lokalne samouprave u kojoj je sjedište županije te svako mjesto koje ima više od 10.000 stanovnika, a predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu. U sastav grada kao jedinice lokalne samouprave mogu biti uključena i prigradska naselja koja s gradskim naseljem čine gospodarsku i društvenu cjelinu te su s njim povezana dnevnim migracijskim kretanjima i svakodnevnim potrebama stanovništva od lokalnog značenja. Iznimno, gdje za to postoje posebni razlozi (povijesni, gospodarski, geoprometni), gradom se može utvrditi i mjesto koje ne zadovoljava navedene uvjete.
Općina je jedinica lokalne samouprave koja se osniva, u pravilu, za područje više naseljenih mjesta koja predstavljaju prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu, te koja su povezana zajedničkim interesima stanovništva.

Više informacija o ustroju i djelokrugu rada županija, gradova i općina uZakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi NN 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09.

Klikom na nazive gradova i općina možete dobiti više podataka.

 

Hajrudin Mujkanović