Promocija knjige, Islam iznutra u MIZ Pula

Pula promocija knjige (140 x 93)

mešić_(200_x_287)U ponedjeljak, 16.05.2011. s početkom u 19.30 h u mesdžidu Medžlisa Islamske zajednice Pula, održana je promocija knjige “Islam iznutra”. Promotori su bili: Hajrudin ef. Mujkanović riječki glavni imam i Esad ef. Jukan pulski glavni imam. Prisutni su oduševljeni sa onim što su čuli i posebno sa gestom od autora jer je nijet učinio da sav prihod od prodaje knjige pokloni za izgradnju Islamskog centra u Rijeci i Ljubljani. Glavni imam riječki kao jedan od promotora umjesto doc.dr. Aziz ef. Hasanovića, koji je zbog obeveza bio spriječen o samoj knjizi je rekao:

Poštovani prisutni esselamu alejkum,

pula_3Pripala mi je čast i zadovoljstvo da Vam večeras u kratkim crtama mogu predstaviti knjigu uvaženog kolege, mr. Mirze ef. Mešića, s kojim sam proveo četiri godine u istom razredu Prve generacije Zagrebačke medrese dr. Ahmed Smajlović te četiri godine na FIN-a u Sarajevu. Još kao učenik medrese istaciao se u mnogim stavrima a znali smo da će biti uporan i nastaviti u svom usavršavanju i napredovanju pa evo i njegov „privjenac“ večeras predstavljamo. Na samom početku dozvolite mi da vam kažem nekoliko riječi o samom autoru knjige:

Iz biografije autora

pula_2 (1)Mr. Mirza ef. Mešić, rođen je 1976. godine u Čeliću od oca Mehmedalije i majke Mensure. Osnovnu školu završio u Čeliću a nakon toga i Zagrebačku medresu ” Dr. Ahmed Smajlović”, 1996. godine. 2001. godine diplomira na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, a 2009. godine magistrira na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, na temu međunarodni odnosi. Od 2000. godine počinje raditi kao imam-muallim i hatib u Islamskom centru Zagreb, kao i predavač povjesti islama u Zagrebačkoj medresi. Pokretač je i voditelj tefsirske tribine“Večer Kur’ana i džemata“. Urednik je i voditelj tribine “Dr. Sulejman Mašović” i omladinske tribine u OKM IC Zagreb. Sudjelovao je na više međunarodnih okruglih stolova i simpozija o dijalogu i suradnji među pripadnicima različitih vjera u Hrvatskoj, BiH, Austriji, SAD i Maleziji. Član je glavnog odbora KDBH Preporod i glavnog odbora Udruge za vjerske slobode u Hrvatskoj i objavio je više radova u različitim publikacijama.

Knjiga “Islam iznutra”

Mladi Zagrebački imam i intelektualac mr.sc. Mirza ef. Mešić prije nekoliko mjeseci objavio je svoj prvijenac, knjigu znakovitog naziva “Islam iznutra”. Knjiga je kompilacija tekstova objavljenih u kolumni „Živjeti islam“ kroz posljednje dvije godine u “Preporodovom Journalu”, informativnom mjesečniku Kulturnog društva Bošnjaka Hrvatske“Preporod”. Knjiga „Islam iznutra“ uvaženog nam Mr. Mirze ef. Mešića pripada onoj vrsti literature koja sa stajališta duhovno-povjesnih-političkih znanosti, kompetentno progovara o najvažnijim pitanjima suvremenog pogleda na islam i muslimane unutar evropske civilizacije.

pula_¸1Knjiga iako ne velika svojim obimom obuhvata široki prostorni i vremenski raspon i zahvata velika pitanja koja se tiču islama i muslimana. Autor ove knjige se ne kreće samo u domeni konstatacija i dijagnosticiranja stanja u kojima su se nalazili islam i muslimani kroz vrijeme i susrete civilizacija, on istražujući ispunjava zadane si ciljeve; svojim teološkim znanjem pojašnjava čitateljima šta je to islam, i sam se pitajući, kako kaže naš Muftija u po govoru, je li to dovoljno objašnjenje ili je on i više od toga. Bitno je napomenuti svrhu i namjenu tekstova u knjizi a i sam autor ističe da su pisani s nakanom da širu čitalačku publiku, prije svega onu koja ne pripada islamskoj vjeri upozna kako s temeljnim učenjima islama, tako i s islamskim stavovima o nekim recentnim preokupacijama suvremenog čovjeka. U njih je pokušao inkorporirati osobna saznanja i iskustva s nekoliko međunarodnih konferencija i okruglih stolova o međureligijskom i međukulturalnom dijalogu, razumijevanju i suradnji na kojima mr. Mirza ef. Mešić  aktivno sudjelovao, te brojnih gostovanja u nekoliko gradova Hrvatske na kojima je javno i otvoreno govorio o islamu. Analizirajući tekstove autora u knjizi koja je pred nama te njegovim odabirom magistarske teme, autora možemo svrstati u „teoretičate političkog islama“ kao njegovu sklonost bavljenja „društvenim tefsirom“.

Ono što smatram bitnim ovdje spomenuti jeste da autor u svakom dijelu svoga teksta potvrđuje svoju dobru i profesonalnu upućenost u problematiku koju obrađuje. On činjenično utemeljenim argumentima i obiljem preciznih podataka daje jasnu definiciju islama, islamskog poimanja Boga, čovjeka u islamu, žene u islamu, pitanja džihada, Kur’ana… U informativnom pogledu naročito su interesantna poglavlja (tekstovi) u kojima mr. Mirza ef. Mešić predstavlja odgovore ili razmišljanja o najvažnijim pitanjima suvremenog pogleda na islam i muslimane unutar evropske civilizacije.

pula_4Mr. Mirza ef. Mešić svojom knjigom nastoji odgovoriti na širok spektar pitanja: od pojmovnog određenja islama, govoreći o Islamu kao najstarijoj i najmlađoj monoteističkoj vjeri, ulogi najznačanijih poslanika u povijesnoj realizaciji islama, središnjih teoloških pitanja vjere u Boga, razumijevanja sunneta Allahovog poslanika Muhammeda a.s., važnosti Kur’ana kao Svete knjige muslimana do konkretnih pitanja koja se nameću kada je posrijedi islam u društvenom kontekstu. Knjiga je podijeljena u dva dijela. U prvome dijelu, obrađuje temeljna učenja islama, čitatelj će se moći upoznati s pojmovnim određenjem islama, Kur’anom i sunnetom kao njegovim temeljnim izvorima, šerijatom, islamskim učenjem o Bogu, zatim Božijim poslanicima Ibrahimom, Musaom, Isaom i Muhammedom a.s. U suštini, temama koje čine samu srž islamskog življenja i prakticiranja vjere. One će, vjerujem, pomoći da budući čitatelj lakše shvati islamske stavove o nekim suvremenim pitanjima koji su zapadnome čovjeku često neprihvatljivi, a ponekad i odbojni, umanjujući kod njega šanse za razumijevanje islama i muslimana.

Drugi dio knjige sadrži tekstove koji tretiraju islamsko-kršćanske odnose i sam autor je pokušao izabrati neke aktualne i goruće teme, teme o kojima se danas vrlo često u negativnom kontekstu govori kao što su džihad (sveti mir a ne sveti rat), politika u islamu (da li je ima ili ne), prava žene u islamu, suniti i šiti, prošlost, sadašnjost i budućnost muslimansko-kršćanskih veza u Europi i neki aspekti odnosa Islama i zapada danas. Knjiga „Islam iznutra“ i njezin kompendijski karakter nastoji razgrnuti interpretativne paučine koje se nanose na islam i odškrinuti nam vrata u njegovu nutrinu, njegove nemanipulirane i autentične strukture. Autorova teološko-politološka analitika, naime, s marom i znanjem kontekstualizira “interijer” islama, donoseći deskripciju sržnih pojmova, načela i nazora vjere, ali i “eksterijer”, podastirući nam povijesni hod islama od iskona do naših dana, tragom njegova uvremenjenja u društvene procese i političke okolnosti koje ih oblikuju. Knjiga je nedvojbeno koncipirana da poduči o jezgrenim pitanjima islama {Kuranu, poslanicima, praksi posljednjega Božjeg Poslanika, Allahova miljenika Muhammeda, s.a.v.s., šerijatu…), tretmanom “gorućih” tema, pitanja koja su danas top-teme jednako među nemuslimanima koliko i muslimanima (kao položaj žene u islamu, džihad, rat) – ova knjiga uvelike nadilazi svoj zacrtani “pedagoški” okvir. U gomili smeća o islamu, antiknjiga koje se neuvijeno upuštaju blatiti Pejgambera Muhammeda, s.a.v.s., i Kur an, knjiga Mirze ef. Mešića izdvaja se iz ponude ponajprije otvorenošću i razboritošću autorovih argumentacija.

Samim naslovom knjige i tekstovima autor privlači širok spektar čitatelja, zanimljivo je štivo, dostupna je, prihvatljiva i razumljiva širem čitateljstvu. Autor nastoji prenijeti mudrosti iz klasične islamske literature i pomoći suvremenom, današnjem čitatelju da razumije islamske vrijednosti vjere u svijetu, potrošačkog konzumerizma. U nastojanju da predstavi pojedina pitanja prepoznajemo autorovu defanzivnu apologiju islama koju moramo razumjeti kao snažnu vjeru i povjerenje u sistem islamskih vrijednosti koje je autor spoznao u svom obrazovanju. Autor je kritički raspoložen prema nekim islamskim sistemima, ali, je vjerovatno iz svog mladalačkog žara, ponekad i nekritički raspoložen prema nekim negativnim primjerima ili tendencijama u tumačenju islama. Pod utjecajem stalnih medijskih rasprava autor nastoji prikazati, kako u muslimanskim raspravama o drugima dominira poštovanje i tolerantnost. Vjerujem da ćete kada pročitete ovu knjigu doći do vlastitih spoznaja i zaključaka. Na kraju autor knjige mr. Mirza ef. Mešić prije svega tumači i živi islam što je bitna odrednica i kvaliteta, djelo je došlo, slobodno možemo reći u pravo vrijeme i najbolji je odgovor svima onima koji žele saznati što je islam posebno kroz prizmu gorućih aktualnih tema koje se svakodnevno problematiziraju, a vizija autora je da ponudi jedan sasvim novi koncept prožimanja i suživota kultura i vjera.

Obzirom da je ovo prva knjiga Mirze ef. Mešića, knjiga je doživjela i drugo izdanje, rasprodana je u prvom valu promocija širom Hrvatske pa i Bosne i Hercegovine. Prezentirana u mnogim hrvatskim medijima pa i šire. Potreba za ovakvom knjigom pojačana je i činjenicom da je na našem području literatura ove vrste, od naših „domaćih“ autora još uvijek prava rijetkost. Njeno objavljivanje, nesumnjivo će biti veliko obogaćenje i u tom pogledu za svakog onoga koji želi naučiti nešto novo. Ova knjiga je već polučila velike rezultate, pokazatelj je i prodaja u tako velikom broju a siguran sam prije svega činjenicom što je ova knjiga „trajni vakuf“-„dobro“, tj. sva sredstva od prodaje knjige idu za izgradnju Islamskog centra u Rijeci i Ljubljani. Stoga je svesrdno preporučujem.

Hajrudin Mujkanović