Prvi zajednički iftar Vijeća žena MIZ Rijeka

Islamski centar rijeka mala

fotografija_2_(1)

Zajednički iftar Vijeća žena MIZ Rijeka

fotografija_2

Zajednički iftar Vijeća žena MIZ Rijeka

fotografija_1

Prvi zajednički iftar Vijeća žena MIZ Rijeka
H.M.