Ramazan mjesec dobra i oprosta

ŠEHR  RAMAZAN „MJESEC  DOBRA  I  OPROSTA“

05.08.2011. god. / 05. ramazan  1432. h.g..

.يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

„O vjernici propisuje vam se post kao što je  propisan onima prije vas, da biste se grijeha klonili. I to neznatan broj dana; a onome od vas koji bude bolestan ili na putu – isti broj drugih dana. Onima koji ga jedva podnose – otkup je da jednog siromaha nahrane. A ko drage volje da više, za njega je bolje. A bolje vam je, neka znate, da postite. U mjesecu ramazanu počelo je objavljivanje Kur’ana, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz Pravog puta i razlikovanja dobra od zla. Ko od vas u tom mjesecu bude kod kuće, neka ga u postu provede, a ko se razboli ili se na putu zadesi, neka isti broj dana naposti, -Allah želi da vam olakša, a ne da poteškoće imate-, da određeni broj dana ispunite, i da Allaha veličate zato što vam je ukazao na Pravi put, i da zahvalni budete. A kada te Moji robovi za Mene upitaju, Ja sam sigurno, blizu: odazivam se molbi molitelja kad me zamoli. Zato neka oni pozivu udovolje i neka vjeruju u Mene, da bi bili na pravom putu“.(Beqare 183/186)

Zahvalu Uzvišenom Allahu jezikom svojim iskazujemo, djelima je potvrđujemo, na putu istine ustrajavamo trudeći se da nam djela dobra budu. Salavate na Poslanika donosimo, njegovu obitelj i vjerne ashabe kao i na sve sljedbenike dini-islama.

Otkako je stvorio nebesa i Zemlju broj mjeseci u Allaha je dvanaest. Od tih dvanaest mjeseci samo je mjesec ramazan u Kur’anu imenom svojim nazvat. Allah dž.š. ističe mjesec posta ispred drugih mjeseci time što ga je odabrao za objavu Kur’anu. Hadisom se pojašnjava da su i ostale Božije objave objavljene u ovom mubarek mjesecu. Prenosi se da je Muhammed, a.s., rekao:”Suhufi Ibrahimovi objavljeni su prve noći mjeseca ramazana. Musa’u je Tevrat objavljen šeste noći mjeseca ramazana. Indžil Isa’u trinaeste noći mjeseca ramazana, a Kur’an je objavljen u Noći Kadra u mjesecu ramazanu.

Tevrat, Zebur, Indžil i suhufi, odnosno prijašnje objave su poslanicima kojima su objavljivane date odjednom, dok je Kur’an odjednom objavljen do Kuće uzvišenosti na Dunjalučkom nebu, što se desilo u Noći sudbine (Lejletu-l-Kadr) mjeseca ramazana. Nakon toga, Kur’an je objavljen Allaho­vom Poslaniku, a.s., u posebnim dijelovima, prema slijedu događaja. U jednom predanju Ikrime od Ibn-Abbasa navodi se:”Kur’an je objavljen na ovo svjetsko nebo odjednom, u Noći sudbine mjeseca ramazana. Allah je govorio Svom Vjerovjesniku što je htio tako da idolopoklonici nisu mogli navesti nijedan primjer na koji im Allah nije odgovorio“.

Pored toga što je mjesec početka objave Kur’ana, ramazan je i mjesec posta i nebrojenih blagodati. Zbog svoje odlikovanosti i vrijednosti u odnosu na ostale mjesece, mjesec ramazan postačima nudi pregršt dobra koja samo treba iskoristiti i uzeti. U ramazanu se, kako hadis navodi, dova postača ne odbija. Dovu postača Allah uzdiže iznad oblaka i otvara joj nebeska vrata, te kaže: “Tako mi Moje Veličine i Uzvišenosti, pomoću ti, pa makar malo pričekao”.

Iako su svi dani ramazanski, kao i noći njegove, milost sami od sebe a njihova vrijednost je veća od ostalih dana i noći, ipak u njemu je jedna noć čija se vrijednost poredi s ibadetom od hiljadu drugih mjeseci. Ko se u ramazanu Allahu dž.š. približi nafilom, kao da je obavio farz u nekom drugom mjesecu. Ko obavi farz u ramazanu, kao da je obavio 70 farzova izvan ramazana. Ramazan je mjesec strpljivosti, a nagrada za strpljivost je Džennet. Ramazan je mjesec pomaganja i mjesec u kojem se povećava nafaka vjernika. Ko u ramazanu priredi iftar i nahrani postača, to će mu biti uzrokom za oprost grijeha i oslobađanje od vatre, a dobit će i nagradu postača bez umanjenja nagrade samom postaču. Ramazan je mjesec čiji je početak milost, sredina oprost, a kraj oslobađanje od vatre. Sve gore spomenuto o vrijednosti ramazana je dovoljno vjerniku da iskoristi dobra koja mu ramazan donosi. Oni kojima ramazan ne znači ništa, oni će biti uskraćeni ramazanskog dobra, odnosno sami odbijaju dobrotu koju ramazan sa sobom nosi. Oni koji se raduju ramazanu, i ramazan se njima raduje. Svoje darove im daje a zauzvrat od njih ništa ne traži, već se još više veseli postaču. A da bi postač iskoristio ramazansko dobro on mora čuvati i sačuvati svoj post. Da bi se postaču dova primila, dobro koje uradi uvećalo, grijesi oprostili, postač mora ljubomorno čuvati svoj post i o njemu brinuti, paziti da ga ničim ne zaprlja. Postač mora svoje dane ramazanske upotpuniti dobrim a sačuvati se lošeg.

Ramazan je vrijeme a post ibadet na način da liječimo dušu od mržnje, da liječimo srce od pakosti, jezik od ružna govora, oči od ružnog pogleda,  ruke od nevaljala posla,  sebe, svoju obitelj, svoju zajednicu i svoje društvo od poroka koji nam život čini teškim i neizvjesnim. Ramazan je škola u kojoj se čovjek uči da voli Boga i čovjeka; ramazan je milost Božija koja čovjeka uči kako da očisti svoje srce od pakosti. Ramazan je blagost koja čovjeku donosi lijepe misli i uči ga da govori lijepe riječi. Ramazan je sreća i spas čovjeku koji ima ruku da usreći i spasi čovjeka koji zaslužuje ljubav i pažnju, jer onaj koji usreći i spasi čovjeka Allah će njega usrećiti na ovome svijetu i spasiti ga na drugome svijetu. Zato dok postimo u ramazanu, okrenimo se oko sebe i ne zatvarajmo oči pred potrebama siromašnih i onih koji ne mogu živjeti od svoga rada ili uopće nemaju priliku da rade i da zarade za sebe i svoju obitelj. Budimo solidarni i suosjećajni jedni prema drugima, jer to je najviši stupanj pobožnosti zbog koje je Uzvišeni Allah propisao post da bi se sit čovjek sjetio gladnih i da bi se imućni ljudi brinuli o siromašnim i nemoćnim.

Ni jedno drugo vrijeme kao ramazansko, ni jedno drugo stanje kao stanje posta, ne čini nas tako ustrajnim i odlučnim da razvijemo vrline i savladavamo svoje loše osobine. Post nas odgaja da razumijemo patnje obespravljenih, poniženih, gladnih i žednih, i pomaže nam da svoj život oplemenimo djelima dobročinstva. Čovjekova odluka da posti velika je odluka, jer se odriče onoga za čim inače žudi. Takvu odluku može donijeti samo osoba jake volje i čvrstog karaktera.

Šta treba da uradimo u mjesecu ramazanu svima nam je jasno, jer je to toliko puta spominjano i ponavljano. Najbolju uputu za ponašanje u ramazanu nam je dao Muhammed, a.s., u jednoj hutbi u kojoj je rekao sljedeće: “O ljudi, došao vam je mjesec ramazan sa berićetom, rahmetom i magfiretom, mjesec koji je najberićetniji od svih mjeseci, čiji su dani važniji od svih drugih dana, čije su noći značajnije od svih drugih noći, čiji su časovi bolji od svih drugih časova.  To je mjesec u kome ste pozvani Allahu u gostoprimstvo gdje ste određeni za one kojima će On počasti ukazati.  Vaše disanje u ovome mjesecu je tesbih, a spavanje ibadet. Vaš posao koji obavljate u ovom mjesecu bit će primljen kod Allaha, a dova uslišena. Tražite od svoga Gospodara, iskrenim nijjetom i čistim srcem, da vas pomogne u postu koji vam je propisao i u učenju (čitanju) Knjige (Kur’ana) koju vam je objavio. Nesrećan je samo onaj kome je u ovom mjesecu uskraćen Allahov oprost.   Sjetite se dok ste gladni i žedni, gladi i žeđi Sudnjeg dana. Dijelite onima koji su siromašni i napušteni. Poštujte starije i imajte milosti prema mlađima. Održavajte rodbinske veze. Oborite poglede od onoga što vjerniku nije dopušteno gledati i što je vjerniku zabranjeno slušati.  Smilujte se prema siročadima drugih i Allah će se smilovati prema vašim.  Tražite od svoga Gospodara da vam oprosti grijehe.  Dignite svoje ruke Allahu sa dovom poslije svakog namaza. To je najbolje vrijeme za dovu u kome Allah obasipa svoje robove milošću i prima dovu koja mu bude upućena. O ljudi, vaše duše su ovisne o vašim djelima. Oslobodite ih traženjem oprosta od grijeha. Vaša leđa su natovarena teškim teretom. Ublažite tu težinu što dužom sedždom. Znajte da se Allah kune Svojom veličinom da neće mučiti one koji klanjaju i sedždu čine i da ih neće uplašiti džehennemskom vatrom na Dan kad će se svi ljudi dići pred Gospodarem svjetova.”

U jednom hadisu Muhammed, a.s., je preporučio da se u ramazanu čine četiri stvari, rekavši: ”U ovom mjesecu puno činite četiri stvari: sa dvije ćete postići zadovoljstvo vašeg Gospodara, a i druge dvije su vam, također, neophodne. Što se tiče onoga čime ćete postići zadovoljstvo vašeg Gospodara – to je svjedočenje da nema boga osim Allaha (izgovaranje La ilahe illlellah) i upućivanje Allahu dove za oprost. Ono što je neophodno je da molite Allaha da vas uvede u Džennet i da kod Njega tražite utočište od Džehennema. Onoga ko napoji postača kada iftari, Allah će (na Sudnjem danu) napojiti sa moga Havda (Vrela) tako da neće osjetiti žeđ sve dok ne uđe u Džennet.”

Vjerujući u sve duhovne blagodati ovoga mjeseca, želim vam mubarek ramazan i post u njemu, neka Uzvišeni primi sve ramazanske ibadete. Neka sa ovim mjesecom u vaše obitelji dođe međusobna ljubav, među sve ljude međusobno poštovanje i volja da postupaju sa drugima onako kako bi voljeli da se sa njima postupa. Allaha molimo da nam preostale dane posta lahkim učini, naše dove ukabuli, grijehe nam oprosti, naša dobra djela u sevap upiše, da svoje obveze zekata prema Uzvišenom ispunimo kao i svoj poste sadekatul fitrom očistimo.

Rijeka, 05.08.2011.g.

                                                                                         Hajrudin ef. Mujkanović