Razlozi dekadence muslimana (hutba MIZ Rijeka 14.05.2010.)

Razlozi dekadence muslimana 

Allah, dž.š., kaže: „O vi koji vjerujete, bojte se Allaha iskrenom bogobojaznošću, i ne umirite nikako drugačije nego kao muslimani! O vi koji vjerujete, bojte se Allaha, i pravedno zborite; ako tako budete postupali Allah će vam djela vaša popraviti i grijehe će vam oprostiti, a ko se Allahu i Poslaniku Njegovu pokorava veliki uspjeh je postigao!“ Prelistavajući stranice naše svijetle i divne historije, nalazimo da je Allah dž.š., za naš ummet, rekao sljedeće: „Vi ste najbolji ummet koji se pojavio na zemaljskoj kugli!“ (Prijevod značenja Kur’ana)

Ako pokušamo usporediti našu stvarnost, današnjost i realnost sa našom ipoviješću i prošlošću primjetićemo da postoji jedan veliki raskorak i jedna velika udaljenost od onoga što smo nekada predstavljali i bili! Čitajući knjige historije čovječanstva i islama – možemo vidjeti da su se od prvih, onih starih i pravih, muslimana, bojali i Persija i Vizantija i Rim, za razliku od ovih današnjih muslimana od kojih se gotovo niko više ne boji jer su postali poput riječnog mulja ili poput morske pjene, potpuno bezvrijedni!  Uzimajući sve ovo u obzir, kao i riječi Allahovog Poslanika s.a.w.s.: „Tko se ne interesuje za stanje muslimana taj ne pripada njima!“ – sjeli smo da malo bolje promislimo o razlozima svega navedenog, istražujući bolesti kako bi im pronašli uzroke nakon čega bi smo znali koji su lijekovi koje treba da koristimo da bi smo ozdravili; od Allaha pomoći tražimo, i samo se na Njega oslanjamo! Najistaknutiji razlozi nazadovanja i dekadence muslimana, koji su nas doveli do ovakvog razmišljanja, su sljedeći:

Propast islamskog hilafeta i islamske vladavine. Od kako je svanulo jutro ove vjere, vrhovna islamska vlast – hilafet,  je bio uspostavljen, kada se halifa za halifom smjenjivao, iz generacije u generaciju, iz naroda u narod – neprijatelj islama je spoznao to da muslimanski ummet neće umrijeti sve dok imaju vođu i glavno – komandujućeg čovjeka nad vjernicima/muslimanima (emirul-mu’minin). Bol bi bio manji da su sami nevjernici učinili to što su učinili, ali, na žalost, bol je mnogo veći zbog toga što je institucija hilafeta oborena zahvaljujući i samim muslimanima koji su direktno ili indirektno učestvovali u obaranju islamskog hilafeta, idući na ruku nevjernicima! Tadašnja Europa na čelu sa Britanijom je instituciju islamskog hilafeta predstavljala svijetu ali i muslimanima u najgorem mogućem svjetlu. Europa je toliko ubijedila muslimane da je njihov glavni neprijatelj Osmanlijski hilafet ili pak sami islamski hilafet koji ih je “porobio” sve dok se sami muslimani, između ostalih, nisu angažovali da ga obore! Dakle, prvi i glavni razlog nazatka i dekadence muslimana jeste propast vrhovne institucije muslimana – hilafeta!

Odvajanje vjere od države! Odvajanje islama i vjere od države i državnih pitanja je također jedan od glavnih razloga nesreća i lošeg stanja kojeg danas preživljavamo; zašto? Zbog toga što nije ljudski i nije realno i nije ostvarivo da ljudi zavedu red među ljudima ako se ne koriste pravilima, zakonima i šeri’atom kojeg je dao Gospodar tih ljudi. Ako udaljimo Božji zakon sa državnog terena, ljudi će pokušavati da svojim svjetonazorima zavedu red među ljudima, a svima je poznato da su ljudi ograničenih sposobnosti, i da nisu u stanju da svaku oblast života regulišu onako kako to istinski treba, pa se zbog svega ovoga i nalazimo u situaciji u kojoj se nalazimo. Frazi: “Bogu božije, caru carevo” – nema mjesta u islamu i među pravim muslimanima! Islamska fraza je: “Sve je Božije!” – zbog toga što je Allah dž.š., Stvoritelj svega, pa je i normalno da On kao Stvoritelj svega odredi i uputstva i pravila za njegovu upotrebu! Ko se odbije od Allahove dž.š., objave i Njegovih pravila i zakona – Allah dž.š., će se odbiti od Njega! Oni koji (se) ne vladaju i ne upravljaju po onome što je Allah dž.š., objavio, takvi ljudi su ili nevjernici ili nasilnici ili griješnici!

Osjećaj niže vrijednosti u odnosu prema nemuslimanima! Ovakvo ponašanje je također vidno utjecalo na to da se muslimani nađu u situaciji u kojoj su danas. Emir Šekib Arslan rhm., kaže: „Jedan od glavnijh razloga muslimanske dekadence zadnjeg stoljeća jeste gubljenje vjere u sebe i samopouzdanja što je jedna od težih socijalnih bolesti, i jedna od gorih duševnih stanja. Neće ova bolest uhvatiti neko društvo a da ga neće odvesti u nestanak i propast!“ Duševno klonuće, iskompleksiranost i gubljenje samopouzdanja je opaka bolest. Muslimani današnjice boluju od ove opake bolesti, klonuli su duhom i izgubili su samopuzdanje – tako da nas je neprijatelj savladao onog momenta kada je protivu nas bila i duša naša – što nikako ne smijemo da dozvolimo. Dakle, duševno klonuće i gubljenje samopouzdanja su glavni razlozi nazatka i dekadence muslimana, i to je razarujuća bolest koju Allah dž.š., spominje u Kur’anu: „Allah im je prišao odakle se nisu ni nadali, i u srca im je strah ubacio!“

Neupućenost u islamske/vjerske, i dunjalučke znanosti. Veliki broj muslimana je izložen neznanju i nepismenosti kako onoj vjerskoj tako i onoj dunjalučkoj. Nepismenost i neobrazovanost je glavni razlog za sve nedaće i bolesti koje preživljavamo. Džehl, neobrazovanost i neznanje, kako vjersko tako i dunjalučko, koje nas je pogodilo i koje je pogodilo ummet, je glavni razlog ispijanja gorkih čaša punih ponižavanja i propasti.
Zadivljenost Zapadom i uzimanje istog za primjer u životu. Zadivljenost i opčinjenost Zapadom neko javno prikazuje a neko u sebi prikriva, ali je većina ljudi na tome. Širenje nereda pod parolom „zavodimo red“! O ovome nam govori jedan od prvih kur’anskih ajeta, iz sure el-Bekara, u kojem Allah dž.š., kaže: „A kada im se kaže: Ne činite nered na Zemlji – odgovaraju: Mi samo red uspostavljamo!?  Doista su oni štetočine ali to ne osjećaju!“
Udruženost nevjernika protivu islama i muslimana. Allah dž.š., opisujući nevjernike, kaže: „Pomislio bi da su zajedno, a srca su im međusobno suprostavljena“ Nevjernici i nemuslimani se razilaze u svemu izuzev kada je u pitanju neprijateljstvo prema islamu i muslimanima, tu su svi složni. Za razliku od njih, muslimani se razilaze u velikom broju pitanja, ali je većina njih na jednome složna: prijateljstvo s nemuslimanima.

Utjecaj orijentalista i prozapadnih aktivista. Orijentalisti su nemuslimani sa Istoka ili Zapada koji se bave pitanjima islama i muslimana, i koji su u globalu zaduženi za to da plasiraju svijetu pogrešnu i iskrivljenu sliku o svemu tome.  Njihovo djelovanje je također bilo, a i dan danas, vidno utjecalo na to da muslimani i muslimanske države zapadnu u stanje stagnacije i dekadence! Nedostatak i neimanje praktičnih primjera i uzora vjere, čojstva i junaštva, ni kod većine „uleme“, ni kod većine „vođa“ muslimana. Ranije su učenjaci i ulema kao i vođe muslimana, bili primjeri iskrene vjere ali nekoliko zadnjih stoljeća je ostalo bez tih pravih primjera iskrene uleme i pametnih i pravednih vođa. Velik broj muslimanskih glavešina su izgubili svojstva koja bi ih činila uzorom i lijepim primjerom ostalima. Narod se voli uzličiti na svoje vođe i glavešine i narod ide za njima, pa ako se oni pokvare i narod će se neminovno pokvarit! Prevrtljivost, varanje i prevare koje neki muslimani rade spram islama i ostalih muslimana.Veliki broj muslimana svjesno a neki i nesvjesno, idu na ruku nemuslimanima sa Zapada i Istoka, i rade za njihove interese, pokušavajući da vara Allaha dž.š., i Njegovog Poslanika s.a.w.s., i Allahov din. Allah dž.š., govoreći o ovoj sorti ljudi, kaže: „Misle da varaju Allaha i one koji vjeruju, ali oni ne varaju nikoga drugog do same sebe, ali oni to ne osjećaju!“ (el-Bekara)

Podjele po krvnoj pripadnosti! Arapa, prije islama, je bilo mnogo, ali nikada nisu mogli biti zajedno sve dok se nisu iskreno prihvatili islama. Medina, prije Muhammeda s.a.w.s., je bila podijeljena između dva plemena Evs i Hazredž koji su stalno međusobno ratovali, što se, nakon primanja islama, više nije ponavljalo. Nevjernici su primjetili bitnost ovog detalja pa su na njemu vidno poradili šireći podjele među muslimanima po svakom šavu.
Strah od smrti i ljubav za dunjalukom! Sevban, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: „Raznorazni narodi će se okupljati oko vas isto kao što se gladni ljudi okupljaju oko sofre! Neko upita: Jel zbog toga što će nas biti, o Allahov Poslaniče? Poslanik s.a.w.s., reče: Ne, baš nasuprot, biće vas mnogo, ali će te biti poput rijčnog mulja i pjene. Allah će iz srca vaših neprijatelja ukloniti strah od vas, a u vaša srca će ubaciti “vehn”. Neko zapita: Allahov Poslaniče, šta je to “vehn”? Poslanik s.a.w.s., reče: Vehn je ljubav prema dunjaluku i strah od smrti!“ (Sahih. Sunen Ebu Davud, br.4297.)

Ovo bi bili neki od razloga dekadence i nazadovanja muslimana koji se mogu primjetiti.

Molim Allaha dž.š., da nas pomogne, da nas i djecu našu sačuva svakog zla.

Rijeka, 14.05.2010.                                                                                        Hidajet Hasanović