Simpozij – Islam i mediji

Islamski centar rijeka mala

ZAGLAVLJE2-600x369

Mešihat Islamske zajednice u Hrvatskoj poziva sve zainteresirane teoretičare  medija,  znanstvenike  iz  područja (mas)medijske problematike, novinare, aktiviste, stručnjake srodnih područja i ljude vjere – na zajedničko znanstveno-stručno propitivanje odnosa islama i medija. Jedna od središnjih tema suvremenoga svijeta odnos je masmedijskih proizvođača globalnih tendencija prema islamu. Svjedoci smo stalne proizvodnje nesporazuma, stavljanja  islama  u  kontekst  kojemu ne  pripada,  te  skrivenih  ili  otvorenih  poistovjećivanja  islama  sa stavovima i aktivnostima koje većina i islamskoga svijeta osuđuje i odbacuje. Također smo svjedoci pozivanja na islam od strane onih koji  krše  temeljna  načela  islama  kao  religije  mira  i  tolerancije. Stoga  nam  se  čini  važnim  propitati  mehanizme  masmedijskog posredovanja islama, te propitati na koji način masmediji sudjeluju u oblikovanju iskrivljene slike islama u svijetu.Znanstveno-stručni simpozij  Islam i mediji želi sučeliti različita, ponekad  i  suprotstavljena  (oprečna)  mišljenja  o  temi  koja  ulazi u samu bit suvremene pozicije islama u svijetu, a samim tim i u temelje  odnosa  Istoka  i  Zapada.  U  pitanje  se  želi  staviti  sustav medijskih posredovanja stavova i mišljenja kako samih sljedbenika islama tako isto i onih koji govoreći negativno o islamu globalnim medijskim projektima kreiraju različite oblike i razine straha od islama. U konstruktivnoj znanstveno-stručnoj diskusiji teoretičara medija,  medijskih  stručnjaka,  novinara,  aktivista  i  ljudi  vjere  – treba proniknuti u korijene nesporazuma, a oni se nerijetko kriju upravo u sustavu posredovanja ideja i stavova sustavima medijskih posredovanja. Simpozij također želi  propitati i kulturološku dimenziju (samo) prezentacije  samoga  islama:  Da  li  su muslimani dovoljno učinili da se islam  u pravom svjetlu predstavi svijetu? Živimo okruženi masmedijima i novim medijima, odnosno izloženi utjecajima medija na oblikovanje stavova, prihvaćanje ili osudu stavova misli, kultura, religija… Masmediji su postali novo poprište obračuna/sukoba, ali i prostor mogućeg novog razumijevanja.

Posebno  je  važno  naglasiti  kako  se  konferencija  organizira    u Hrvatskoj,  državi  koja  je  pokazala  visok  stupanj  svijesti  o dijalogu i toleranciji kao sredstvima rješavanja problema razlika (posebno kada je riječ o islamu),  te koja je u tom području postala svojevrsnim putokazom Europi i svijetu.

H.M.