Svoj imetak očistimo ZEKATOM

Poštovane džematlije,

Ramazan  je  mjesec  posta,  Allahove  milosti,  oprosta  i  oslobođenja  od  džehennemske  vatre, ali  ramazan  je  i  vrijeme  darežljivosti  i  pomaganja  siromašnih  kroz  naše  dobrovoljno  davanje  ali  i  naše  obavezno  izdvajanje  u  vidu ZEKATA. Nemojmo  zaboraviti  u  ovom  blagoslovljenom  mjesecu  obračunati  svoj  ZEKAT,  jer  svako  dobro  djelo  u  mjesecu  ramazanu  Uzvišeni  nagrađuje  od deset  do  sedam  stotina  puta.  Zekat  je  naša  obaveza  a  putem  zekata  pomažemo  kategorije  koje  su  u  kur’anu  spomenute  a  samim  tim,  svojim  zekatom  pomažemo  i  Islamsku  zajednicu  i  sve  njene  vjersko-prosvjetne  aktivnosti  kao  što  su  islamski  vjeronauk  u  školama  i  mektebu i dr.

Ovogodišnji nisab zekata prema odluci Rijaseta IZ u BiH iznosi 3.090,00 eura što znači da minimalni zekat za 2011.g. iznosi 78,00 eura ili cca. 580,00 kuna. Svoj zekat obračunajmo kako to Uzvišeni od nas traži.

K R A T K E    U P U T E    O   Z E K A T U

(četvrtom islamskom šartu)

Naša kratka uputa o ”z e k a t u” ima samo jedan cilj: da upozna vjernike o toj dužnosti,da ih podsjeti, opominje,  objasni, kako da tu dužnost pravilno izvrše. U nizu primjera Božjeg Poslanika Muhameda a. s.  i njegovih ashaba (drugova), ističu se dva slučajeva . Jedan je vezan za Muaza bin Džebela,a drugi je vezan za Ebu Bekra.

I jedan i drugi slučaj u razumjevanju zekata su dovoljan primjer:
a)Kada je Poslanik alejhi selam postavio Muaza bin Džebela namjesnikom pokrajine Jemena, među prvim naredbama bile su ove: ”U Jemen u koji te šaljem da njime upravljaš, susret ćeš i kršćane koji tamo žive. Pozovi ih da prime islam.Ukoliko ”šehadetom” potvrde svoju pripadnost islamu,poući ih da je Allah dž.š. obavljanje pet dnevnih namaza učinio obveznim (farzom). Ako se tome pokore, pouči ih da je Allah dž.š. učinio obveznim i ”davanje zekata” iz njihoih imetaka.Uzmi od njihovih posjeda zekat i podjeli ga siromašnim. Ako se odazovu ovoj dužnosti na tebi je odgovornost zaštite njihovh života i imetaka. I upamti:”Čuvaj se dove mazluma (onoga kome je učinjena nepravda) jer, imeđu dove mazluma i njenog primanja kod Boga nema nikakvog zastora.”                                                                                           

           b) Poslije smrti Muhammeda a.s.za halifu je izabran Ebu Bekr. Za mnoge koji nisu bili iskreno prihvatili islam i čija su srca skriveno težila idolopoklonstvu i nevjerovanju, to je značilo najbolju priliku da otkažu pokornost islamu i islamskim propisima, u prvom redu, da otkažu dužnost davanja ”z e k a t a” jer su se na taj način najlakše i najbrže mogli podstači socijalni nemiri. Trenutak je bio dobro izabran jer su granice muslimanske države bile pod snažnim udarom velikih neprijateljskih sila, susjednih zemalja. Ebu Bekr, po prirodi miran i staložan, donosi odluku i na veliko čuđenje snažnog i hrabrog Omera bin Hattaba, a koja glasi: ”Tako mi Allaha, odlučno ću se boriti protiv svakog ko pravi razliku između dužnosti klanjanja namaza i dužnosti davanja zekata. Zekat je obvezna imovinska dužnost, i kada bi mi uskratili kožicu, koju su ranije davali Allahovom poslaniku, ja bih se protiv njih odlučno borio.”

Što je to toliko važno o  Z E K A T U  da Islam daje pravo vladarima na borbu protiv onih koji tu dužnost ne izvršavaju?

         Odgovor na ovo pitanje moramo potražiti u Kur’anskoj definiciji zekata, a ona je sasvim jasna i nedvosmislena:A u imecima njihovim je udio i  za onoga koji prosi i za onoga koji ne prosi ”( Ez-Zarijat 15-19)

Nesretna je okolnost što mnogi od nas ne poznaju jezik Kur’ana. Kada bi smo znali, već pri samom čitanju ovog ajeta na arapskom jeziku znali bi da pojam ”udio” ima značenje ”tuđeg prava” ili kako je to kod nas sasvim ispravno uobičajeno ”tuđi hakk”. Dakle, sasvim je jasno da je propisani zekat u našim imecima tuđa imovina, konkrentnije jetimska imovina. U hadisu prethodno navedenom , Poslanik je za siromašne kojima se uskraćuje zekat upotrijebio pojam ”mazlum”. Mazlum u terminologiji islamskog prava ne označava osobu koja je mentalno ograničena, već predstavlja osobu kojoj je od strane drugih ljudi učinjena nepravda, a u ovom slučaju osobu kojoj su bogati uzeli ili prikrili njen dio kao njeno neotuđivo pravo. A dova onih kod kojih je učinjena nepravda kod Allaha se prima direktno bez posrednika.

       Sada se upitajmo! Bog nam je dao zdravlje, pamet, razum, sve fizičke sposobnosti.  Dao nam je posao , imetak, djecu. Normalno je da to sve volimo, da to čuvamo i štitimo i u tome smo sretni. Mi nipošto ne bismo željeli da nam se uskrati bilo koja blagodat kojom smo obdareni. Najviše što ne bismo željeli da ostanemo bez toga. Da li bi smo mogli podnijeti da onaj koji to sve nema svojom mukom, uzdahom i suzom plače Bogu, a mi i dalje zadržavamo njegov dio. Zar bi, uistinu, hranili svoju djecu tuđim hakkom/pravom?

Tebe možda zavarava pogled u one koji su bogati ili prebogati, koji udobno žive, a ipak ne daju zekat. Nemoj gledati u ono što oni imaju, gledaj u njihov kraj kakav će biti, i život kojim žive. A tek, kakav će njihov ishod biti na Sudnjem danu. Ti prvo moraš znati da ti islam ne zabranjuje da budeš bogat. Drugo što moraš znati da je samo Allah vlasnik naših imetaka i treće što trebaš znati jesu riječi Božijeg Poslanika: ”Nijedna imovina na kopnu i na moru ne propadne osim samo zato što na nju nije dat zekat”

Sigurno smo u velikoj zabludi ako nas strah da ćemo zekatom umanjiti svoj imetak, sprječava da ga udjelimo. Poslušajmo ovaj ajet koji se nalazi u poglavlju sure Et-Tevba, br.103:”Uzmi od dobara njihobih zekat i da ih njime očistiš i blagoslovljenim ih učiniš, i pomoli se za njih, molitva tvoja će ih zaista smiriti. – A Allah sve čuje i sve zna.”

Izvršavanjem dužnosti zekata postižemo sljedeće: čišćenje imetka,njegovo uvećavanje, bereket, blagoslov, i njegovo osiguravanje kod Allaha dž.š. Ko od nas to ne želi?

     Zekat je obvezni i Kur’anom propisani milodar, koji svaki musliman i muslimanka moraju dati jedanput godišnje i to na onu imovinu koja im predstavlja višak tijekom cijele jedne godine. Taj višak se naziva ”n i s a b” i na njega dajemo 2,5 %. Višak imovine koji se naziva ”n i s a b” predstavlja veliki imetak, a imovina koja nije dostigla nisab smatra se malim imetkom i na nju ne treba dati zekat. Kako je imovina mnogovrsna i višak kojeg nazivamo”n i s a b” nije isti kod svih vrsta, pa krenimo redom. Ovogodišnji NISAB prema odluci Rijaseta IZ u BiH iznosi 3.090,00eura što znači da minimalni zekat iznosi 78,00 eura ili 575,00 kuna. 

IMOVINA NA KOJU SE DAJE ZEKAT    I  VISINA NISABA

1)Zekat na  zlato i srebro

Nisab na zlato iznosi  91,60 gr. a na srebro 641,50 gr. Na ovu količinu se daje 2,5%. U predmetima koji nisu čistog zlata nećemo dati zekat ukoliko je zastupljen veći i procenat druge primjese, međutim, ako ima više zlata od drugih primjesa moramo dati zekat jer se taj predmet ili stvar smatra kao da je u potpunosti od zlata. Treba znati da na bisere i dragulje nema zekata osim u sljedećim izuzecima:

  a) Kada ih koristimo kao trgovačku robu

   b) kada su u kombinaciji sa zlatom a zastupljenost zlata je veća. U ovom slučaju, kada je više zlata ili srebra, na vagi se biseri i dragulji vagaju kao zlato i srebro.

Po Hanefijskim mezhebu  na svaki nakit od zlata i srebra se daje zekat čak i na ono što žena koristi kao osobni nakit (prstenje, narukvice, lančiće, minđuše i dr…)

2)Zekat na novac

Koja je količina novca potrebna kao višak da bismo dali zekat? Mjera koja određuje nisab novca jeste vrijednost srebra641,50 grama na što dajemo 2,5 %.

Kako izračunati ovaj zekat, odnosno koju formulu trebamo  primjeniti kako bi to točno izračunali koliko moramo dati. To ćemo učiniti tako što ćemo saznati cijenu srebra u postojećoj godini  i to pomnožiti sa 641,50 gr. srebra i tako se dobije iznos nisaba (viška) u novcu i ako se posjeduje nisab dajemo 2,5 %. Pimjer obračuna ako je cijena srebra npr. 3 eura jednog grama:

3.090.00 eura (nisab)

3.090,00 x 2,5%=3.090,00 x 2,5% : 100 =77,25 eura

Zekat od 3.090,00  eura  iznosi 77,25 eura

Zekat se daje na novac koji je bio  pozajmljen i to za sve godine, godinu dvije ili više  i to na dan kada se dug vrati. Ne mora se dati zekat na novac kojeg smo pozajili siromahu i na dug kojeg neko pori svake godine odredi  nisab tj. količinu novca na koju se mora dati zekat. Za ovu 2008.g. taj iznos je 1.694,00 eura i više i na to se mora dati 2,5%.če.

3)Zekat na trgovačku robu

Sve što je predmet trgovanja, izuzev onih roba koje su za muslimane haram (npr. alkohol, svinjsko meso i dr.) podliježe zekatu. Čak i one robe na koje se u osnovi ne daje zekat. Npr. na nekretnine se ne  daje zekat, međutim, za onoga ko se bavi kupovinom i prodajom istih, one dobivaju status trgovačke robe i kao takve podliježu zekatu. Ukratko, pod trgovačkom robom se smatra sve, od igle do lokomotive.

Kako obračunati zekat na trgovačku robu?

Na kraju godine trgovac će napraviti inventuru. Obračunat će robu koju posjeduje prema  aktualnim tržišnim cjenama, a ne prema cijenama po kojima je nabavio robu. Po završnom obračunu posjedujuće imovine od te vrijednosti će odbiti sve troškove poslovanja, troškove plaća, obveze prema dobavljačima, porezi, struja, poslovni prostor, dakle, sve dadžbine koje su vezane za poslovanje i tek na razliku, dakle ostvarenu dobit dat će se 2,5 % koja je dostigla višak-nisab je da podsjetimo 641,50 grama srebra.

Primjer obračuna: Ukupna vrijednost robe iznosi 14.470. eura.

Troškovi poslovanja iznose 2.500. .

Čista vrijednost, ili dobit je 11.970. .

Visinu zekata određuje ova matematička formula:

11.970×2,5%=11.970×2,5%:100=299,25.zekat iznosi:299,25. Eura

            4) Zekat na mjesečnu plaću radnika

Najvažnije je znati da se zekat ne daje na one plaće koje su toliko niske da se tijekom  jedne godine nije mogao ostvariti višak koji se u islamu naziva nisab. I ako se daje zekat na plate, ne uzima se dio od ukupne plaće, nego samo iz viška.

Kako obračunati zekat na plaće?

Prvo, kao i u svim ranije navedenim slučajevima, moramo biti krajnje iskreni, dakle ne zaboraviti pravo drugih u našem imetku. Drugo, ako radnik tijekom godine ne može uštediti iznos u vrijednosti 641,50 grama srebra, nije dužan dati zekat. Ali, ako je to uštedio, onda će taj iznos podijeliti sa 2,5 % i po ranijoj formuli koju smo naveli obračunati svoj zekat. Npr. godišnja ušteđevina je od plata kao višak iznosi 3600 eura.

Račun zekata:3600×2,5%=3600×2,5%:100=90. Zekat iznosi 90

Veoma je bitno naučiti još dvije važne stvari kod zekata na plaće :

a)     radnik koji nakon podmirenih mjesečnih osnovih potreba ostvari višak-nisab, mjesečno obračunava svoj zekat a ne godišnje i,

b)     u slučaju da se u jedan porodični budžet slijeva plaća od više članova obitelji, tada se saberu sve plaće, odbiju mjesečni troškovi  života i ako postoji   višak plaće, zekat se obračunava na isti način kao i u prethodna dva slučaja.

     5)Zekat na obrt, ordinacije,  radnje i autorski honorar

Zanimljivi su propisi zekata na godišnju zaradu gore navedenih zanimanja. Vrlo je važno znati da se na sredstva, objekte i poslovne prostore ovi zanimanja daje zekat, jer, pomoću njih zarađujemo. Ali na zaradu od tih svojih djelatosti dajemo 2.5 %.  Naime, kod ovih vrsta  djelatnosti dajemo na dva načina pod uvjetom da u svojoj djelatnosti učestvujemo i kao neposredni  radnici i kao vlasnici ukupne djelatnosti.

Primjeri:

1. Vlasnici ordinacije, ugostiteljskog objekta (bez alkohola), ili bilo koje zanatske radnje, ukoliko neposredno  učestvuju u proizvodnji izdvajat će svoju mjesečnu plaću u visini njegovih radnika istih zanimanja, i na njih će posebno dati zekat po principu davanja zekata na mjesečne plaće.

2. Ako njegova radnja (firma) ostvari godišnji dohodak u visini nisaba i više od toga, u tom slučaju daje 2.5%, s tim da mora odbiti sve troškove svoje firme uključujući i svoje plaće na koje je dao zekat. Primjer obračuna zubne ili ginekološke ordinacije, ili odvjetničke tvrtke koja je ostvarila 60 000 eura  godišnje zarada.

Formula obračuna zekata:

60.000.X2,5%=60.000X2,5%:100=1.500.   Zekat iznosi1.500 e

Usput da ne zaboravimo jednu važnu stvar :

Daje se zekat na višak koji se ostvari prekovremenim radom, dnevnicama autorskim honorarima. Od ovog pravila se izuzimaju naučni i stručni radnici, stručna i naučna literatura kojom se raspolaže.

6) Zekat na zaradu od akcija i dionica

Dionice i akcije su vrijednosni papiri čijom kupovinom bilo u bankama, poduzećima, velikim dionicama, velikim kompanijama i akcionarskim  društvima ulazimo u posao koji ostvaruje dobit.  Ovo ulaganje je s rizikom jer se može  i gubiti. Budući da je ulazak u takav posao s rizikom a sa ugovorenim procentom dobiti ovisno o vrijednosti dionica, islam ovo poslovanje dozvoljava i ono je istovjetno islamskoj ekonomskoj instituciji  ” mudarebi ”. Ako je npr. od akcija i dionica ostvareno 80.000.  eura , zekat ćemo obračunati na sljedeći način: Formula obračuna:80.000×2,5%:100=2.000.Zekat je 2.000  eura

Ova formula se primjenjuje i na niže i na više iznose.

Važno je znati da se zekat ne daje na akcije i dionice  u slučaju bankrota jer one gube svoju vrijednost svejedno koliko ih posjedujemo. I uopće, ne daje se zekat na akcije i dionice jer su to samo vrijednosni papiri kojiimaju formalnu i promjenljivu vrijednost, već se daje zekat samo na zaradu od njih. Ukolikonismo za ranije godina pravili obračun na zaradu od akcija i dionica dat ćemo zekat za svaku godinu posebno. To se isto odnosi i na novac  kojeg u banci držimo kao ušteđevinu. Isti je slučaj i sa dugom , to jest, novcem koji nam drugi duguju. U momentu kada ga naplatimo dati ćemo zekat na njega za sve ranije godine koliko je, već novac ležao kao dug.

7) Zekat na poljoprivredne proizvode

Malo se zna da su i poljoprivrednici dužni dati zekat. Zekat na poljoprivredne proizvode daje se na dan žetve i to svejedno koliko se  ubralo na dan žetve.

8) Zekat na zaradu od iznajmljivanja od nekretnina

Ranije smo kazali da se zekat u principu ne daje na nekretnine sve dok one ne postanu predmet trgovine. Naime , sve vrste nekretnina koje su u funkciji ostvarivanja profita, daje se zekat 2,5% na godišnju ostvarenu zaradu.U to spada: iznajmljivanje stanova, kuća, zgrada, skladišta, i sl. Ukoliko u tom poslu ima više partnera onda će svaki od njih dati zekat na svoju zaradu, posebno.

9) Zekat na stoku       

Propisi zekata se također odnose i to na živu stoku, sitnu i krupnu. Nisab ili višak na koji se daje zekat računa se u broju stoke koju posjedujemo.   

              Zašto smo  podrobno objasnili osnovne vrste imovine na koju se mora dati zekat ?

Stoga što zekat kao vjerska i materijalna dužnost muslimana spada u red najstrožijih dužnosti da onaj koji je poriče kao Božiju naredbu izlazi iz islama i postaje kjafir – nevjernik, poput onih koji niječu i druge temeljne dužnosti islama namaz , post i hadž. Još je jedan razlog zašto smo  napisali ovaj naputak. Jednom zauvijek , naravno radi sebe i svog dobra , moramo razlikovati dužnost zekata od dužnosti ramazanskih vitara koje dajemo pri kraju mjeseca Ramazana u vrijednosti jednodnevne ishrane. Jer , ramazanskim vitrima čistimo svoj post od pogrešaka koje smo počinili uz Ramazan. I naravno, ovu vrstu zekata ili ramazanskih vitara dajemo za svaki član naše obitelji , a zamislite , dužan ih je dati svaki musliman kojemu iznad redovnih potreba pretekne u iznosu  jednodnevne ishrane jednog čovijeka a što nazivamo vitre.

*Zekat nije ni ona uobičajena sadaka koju dajemo često u ovim ili onim prilikama, na ovaj ili onaj način.

*Sadaka je diskreciono pravo, možemo je dati koliko hoćemo , kada hoćemo i kome hoćemo. Možemo to činiti javno ili tajno, hvaliti se ili se stidjeti koliko smo dali. Naprosto je to pitanje islamskog humanizma koji je kod svakog vjernika izražen u manjoj ili većoj  mjeri, ali :

*Zekat je javna islamska ustanova koja se mora izvršiti i njeno izvršavanje nije dobrovoljno, ono je zadano, i Kur’anom i Sunnetom jasno određen propis i to kako  u pogledu vrsta imovine koje podliježu zekatu, tako i procenat i svrha u koje se daje. Vidite veličinu islamske pravde u zekatu koji se uzima isključivo iz viška imovine i dodjeljuje u različite kategorije ljudskog siromaštava u okviru zajednice muslimana a te kategorije određene su također Kuránom u poglavlju Et-Tevbe u ajetu broj 60 koji glasi :Zekat pripada samo sirmasima i nevoljnicima , i onima koji ga sakupljaju i onima čija srca treba pridobiti, i za otkup iz robstva , i prezaduženima i u svrhe na Allahovom putu, i putniku namjerniku . Allah je odredio tako- Allah sve zna i mudar je.” To je osam kategorija ili fondova u koje se jedino može dati zekat. Kod nas muslimana koji živimo u Hrvatskoj tisuće djece uči islamski vjeronauk u mektebima i školama. Upravo zbog te činjenice, suglasnošću svih islamskih učenjaka islamsko odgojno i obrazovne institucije spadaju u kategoriju “u svrhe na Allahovom putu” i svim muslimanima je stroga dužnost da u te svrhe daju zekat. Osim islamske vjeronauke, odlukom najviših organa Islamske zajednice, zekat je i ove godine namijenjen za financiranje medrese u Zagrebu i islamskog vjeronauka u Medžlisima.

Molimo Allaha dž.š. da nas uputi na pravi put da ispravno i na vrijeme ispunjavamo svoje duhovne i materijalne dužnosti i na taj način svjedočimo svoju pripadnost vjeri islamu.

Ramazan 2011.g./1432.h.g.                            Priredio: Hajrudin ef. Mujkanović