Uspjeh naših polaznika vjeronauka na nivou IZ u Hrvatskoj

U našoj Županiji Islamski vjeronauk je zastupljen u 35 osnovnih i 12 srednjih škola. Ukupan broj polaznika Islamskog vjeronauka u školskoj 2009/2010. godini u školama je 536 vjeroučenika. Mektebski vjeronauk… read more →