Međunarodni skup – Religijske, znastvene i etičke kontroverze o početku ljudskog života

Poštovani, u povodu 100. Obljetnice Islamske zajednice u Hrvatskoj Mešihat IZ u Hrvatskoj u suradnji sa Međunarodnom akademijom za humanu reprodukciju i perinatalnu medicinu oraganizaira Međunarodni skup na temu “RELIGIJSKE,… read more →