Hutba – Jedinstvo muslimana

JEDINSTVO    MUSLIMANA

Hvala Allahu ,dž.š.,Gospodaru svih svjetova.Njega slavi i hvali  sve što se nalazi na nebesima i na zemlji .On je Sveti ,Silni ,Mudri.Salavat i selam donosimo na našeg miljenika ,najodabranijeg Allahovog roba,Muhammeda s.a.v.s..Njegovu časnu porodicu ,odabrane ashabe,tabiine i ostale dobre ljude.

Tema današnje hutbe je jedinstvo muslimana.Ova hutba bit će podjeljena u dva dijela .U prvom dijelu govorit ću o islamskom jedinstvu, a u drugom dijelu o uzrocima  nejedinstva muslimana. Allah dž.š. kaže:Svi se čvrsto Allahovog užeta držite i nikad se nerazjedinjujte .(Ali Imran,103.)

Ovaj ajet nas upućuje na osnovu čega trebamo graditi jedinstvo muslimana. Jedini ispravavan i uspješan način uspostave jedinstva među muslimanima temelji se na vjeri islamu. Svaki drugi pokušaj neće uspjeti ili će imati negativne posljedice.Graditi islamsko bratstvo na osnovu nacionalne i etničke pripadnosti može samo imati negativne a ne pozitivne posljedice.

Allah dž.š. nas usmjerava o tome kakvi su istinski sljedbenici Muhammeda s.a.v.s. ,pa kaže:Muhammed je Allahov poslanik,a njegovi  sljedbenici  su strogi prema nevjernicima ,a samilosni među sobom.(El-Feth,29.)

Danas  je kod muslimana obrnuto  stanje :žestoki  su međusobno a ponizni pred nevjernicima .Nema nam spasa dok ne osjetimo ponos što smo muslimani .Muhammed ,s.a.v.s.,nas upućuje na međusobno potpomaganje i solidarnost ,pa veli : Musliman je muslimanu brat,ne smije mu nasilje činiti,niti ga na cjedilu ostaviti.Allah će pomoći onome ko pomaže svoga brata. Onome ko bude olakšao kakvu tegobu svome bratu,Allah će njemu olakšati na Sudnjem danu, (Bilježi Buharija i Muslim). Drugom prilikom je Allahov poslanik rekao :Nijedan od vas neće biti pravi vjernik dok ne bude želio svome bratu ono što želi i samom sebi (Buharija i Muslim).

Muslimana  je  po statističkim podacima najviše na svijetu ,ali kakva korist kada smo kao morska pjena ,razjedinjeni i nesložni .Problem je u nama ,u našoj  individualnoj  promjeni. Poslanik islama je usadio islamsku državu u srca ashaba, i poslije nije bilo problema da se ostvari islamska država i jedinstvo muslimana .Kada neko priča o stanju muslimana ,djeluje kao da  svi  drugi ne  valjaju ,a da samo on valja .Govori o tuđim mahanama a svoje zapostavlja .Mnogi ne govore sa svojom rođenom braćom ,a pitaju se ,na primjer,zašto se muslimani ne ujedine.Kada mi  promjenimo  vlastito  stanje ,i Allah će promijeniti globalno stanje muslimana u svijetu.

Postoje mnogi uzroci nejedinstva muslimana,a najznačajniji su:

  1. PRETJERIVANJE U VJERI-Svakodnevno  slušamo o mržnji među muslimanima ,gdje ši’tski ekstremisti podmeću bombu i pale džamije u predgrađima  sa sunitskom većinom ili obrnuto.I jedni i drugi rade to  iz vjerskih pobuda, a i jedni i drugi su muslimani. Nažalost, svi oni izgovaraju šehadet,slijede Muhammeda ,s.a.v.s..i pozivaju se na vjeru. Sve ovo nam potvrđuju zadnja dešavanja u Iraku, Avganistanu ,Libiji ,Siriji,Jemenu,Egiptu….

     2. MEĐUSOBNO  UNIŠTAVANJE I ČINJENJE ZLA-U ovom kontekstu bih naveo predaju koju prenosi Sevban ,da je Poslanik ,s.a.v.s.rekao:Allah mi je sastavio Zemlju ,pa sam vidio njen Istok i Zapad ,i moj ummet će dospjeti tamo dokle je dopro moj pogled. Date su mi dvije riznice ,bijela i crvena .Molio sam svoga Gospodara da ne uništi moj ummet glađu i da moj ummet ne uništi sa neprijateljem  koji će ih poniziti. Gospodar mi je rekao:O Muhammede ,Ja sam dao odredbu i ona se ne može promijeniti .Odredio sam da tvoj ummet  neće  biti uništen  glađu i da neću dozvoliti  da vam ovladaju vaši neprijatelji ,pa makar se oni udružili sa raznih strana svijeta ,sve dok jedni druge ne budu uništavali (Bilježi Muslim).

Ako  želimo  sebi  dobro  i svojoj braći muslimanima ,trebamo biti jedinstveni, a  to ćemo ostvariti jedino  prakticiranjem  vjere islama. Moliml Allaha da nas uputi na pravi put. AMIN!

Rijeka ,25.3.2011.god.                                                                 Adnan ef. Đikić