Abdest naša zaštita i spas

islamski centar mala 1

Abdest (unutrašnji i vanjski spekti abdesta) – abdest naša zaštita i spas

Hvala Allahu,koji nas je počastio Kuranom, koji nam dade da izgovaramo Njegov govor – čisti i predani Njemu. Neka je slavat i selam na miljenika Muhammeda a.s. koji nam je u setalje objasnio sve što je potrebno čovjeku.

Allah dž.š., kaže:”O vjernici, kad hoćete molitvu da obavite, lica svoja i ruke svoje do iza lakata operite – a dio glava svojih potarite – i noge svoje do iza članaka. a ako ste džunubi, onda se okupajte; … Allah ne želi da vam pričini poteškoće, već želi da vas učini čistim i da vam blagodat Svoju upotpuni, da biste bili zahvalni.” (El-Maide, 6)

Naša vjera, islam, koliko god čovjeka odgaja  u duhovnom pogledu,  toliko ga odgaja i u tjelesnom. Rekao je Muhammed a.s.:“Čistoća je polovica imana“.  A u Kuranu stoji:”…U njoj (džamiji) su ljudi koji vole da se često peru, a Allah voli one koji se mnogo čiste ( koji strogo paze  na svoju čistoću).” Tevbe, 108

Današnjom hutbom  ne želim govoriti o čistoći kao važnom faktoru u islamu  i o njezinoj  vrijednosti,  već se želim osvrnuti  na jednu važnu  pojedinost koju mnogi muslimani danas zapostavljaju, a to je “abdest“.

Kad kažem “abdest”, ne mislim  samo na abdest prije namaza  ili samo kad želimo učiti Kuran. Posebno u vremenu velike tjelesne  i duhovne prljavštine, kojima biva zaražen čak i onaj koji je stalno na sedždi, a kamoli onaj koji nikako ne klanja. Muhammed a.s. je rekao:” Abdest čuva samo mumin/vjernik”. A u drugoj predaji stoji :“Abdest je oružje vjernika. Ko je u mogućnosti da se što duže kreće pod abdestnom čistoćom (abdestom), s Allahovim imenom u srcu, neka to učini, jer duša se pod abdestom otima svemu nečistome što je orobljava”.

Ne zaboravimo, sve bolesti u svijetu su rezultat neprakticiranja kuransko-hadiskih naredbi. Vrlo često se ibretimo nekim  stvraima (anomalijama) a ne pitamo se i nećemo da proučavamo uzroke i povode svih  tih raznovrsnih anomalija. Divimo se pronalasku novog lijeka za neku bolest, a ne razmatramo uzroke tih bolesti. Zamislite u Britaniji su otkrili mašinu za prošišćavanje zraka a ne pitamo se ko je kriv za taj onečišćeni zrak. Napredujemo velikom brzinom a možda ćemo jednog dana kupovati upakiran čist zrak i skupa ga plaćati.  Možda do nekih još uvijek nije doprla ona narodna poslovica: “Bolje spriječiti nego liječiti”.

No vratimo se,  snažnom muminskom oružju ili štitu-abdestu. Njime vjernik čuva i tijeloi dušu od svih vrsta bolesti, od duhovne i tjelesne zagađenosti. Zbog toga se samo  sa ovim oružjem može ući  u svijet kurana časnog i plemenitog. Oružjem zvanim abdest  možeš otključati kuranska vrata, kapiju slobode.Uzvišeni je rekao:”To je zaista kuran plemeniti“. (Vakia, 77) Uzvišeni je također rekao:”U knjizi brižljivo čuvanoj  od manjkavosti  i promjena, dodirnuti ga smiju samo oni koji su čisti , tj. Oni koji  se čiste od grijeha dok uzimaju abdest“. Abdest je blagodat i svijetlost. Allah hvali one koji se ciste:Innellahe juhibbu ttevvabine ve juhibbul mutetahhirinine-„Allah zaista voli one koji se mnogo ciste.” (Bekare, 222)

Naši neprijatelji u brobi protiv nas upotrebljavaju  i džinski svijet sihirima, a prvi plijen i mmusliman na ulici bez abdesta. Zato je danas sve više obiljelih ili ograjisanih kojima treba pomoć u liječenju. Kad  bi čovjek znao, kakva je opasnost ne bi nikad legao bez abdesta. Zato nam se danas djeca rađaju svakakva jer i dok sa svojim ženama spolno općimo, dešavaju se svakakvi poremećaji koji djece a samo zbog toga što nismo uzeli abdest i zaštitili sebe i potomstvo koje nam Uzvišeni Allah dariva. Znao je Poslanik islama da će doći sve ove bolesti pa nam je zato rekao: “Kad želiš spavati ,uzmi abdest kao kad želiš klanjati….Ako tad preseliš ,preselio si u pravom fitretu (čistoj prirodi), po mom sunnetu“.

Muhammed a.s. je također rekao: “Onaj ko legne pod abdestom, spominjući Allaha dok ne zaspi, bude li se probudio u toku noći, pa od Allaha zatraži neko dobro, dunjalučko ili ahiretsko, Allah ćemu uslišati”. Imam Ebu Lejsje rekao:”Došlo je do nas da je Allah Musau rekao:”Ako te zadesi kakav belaj, nesreća, abio si bez abdesta, nemoj ružiti nikoga osim sebe. Ima hadis u kojem se kaže: “Onaj ko uzme abdest na abdest, biti ćemu upisano 10 dobrih djela“.

Vrijednosti stalnog uzimanja abdesta  između ostalih su:

1.   Da meleki traže da budu u društvu takvog čovjeka

2.   Kalem, pero, neprestaje sa pisanjem dobrih dijela čovjeku

3.   Dijelovi tijela stalno spominju Allaha Uzvišenog

4.   Neće promašti prvi namaski tekbir

5.   Kad zaspi,čuvaju ga meleki od zla oba svijeta

6.   Bit ćemu olakšano preseljenje na ahiret

7.   Sve dok je pod abdestom vjernik je pod stalnomzaštitom Uzvišenog Allaha dž.š.

I na kraju još nekoliko hadisa:Poslanik a.s. je rekao:”Poželio sam vidjeti svoje ahbabe.Ashabi ga upiatše.Zar ti mi nismo ahbabi? On im odgovori: Ne vi stemoji ashabi, a moji ahbabi doći će poslije vas. Neće me vidjeti, a vjerovat će u mene. Svako od njih dao bi sve na dunjaluku što ima samo da me vidi.Kako ćeš ih prepoznati , upitaše ga shabi. Posalnik imodgovori: Prepoznat ću ih po tragovima abdesta na njihovom tijelu“.

Poslanik a.s je jednom upitao Bilala: Bilale šta to ti radiš, pa si sinoć prije mene unišao u Džennet? Ništa posebno,Božiji poslaniče, osim što uvijek klanjam dva rekata kad proučim ezan i uvijek obnovim abdest kad ga pokvarim“.    „Abdest je kljuc dzenneta i to po onome sto je Boziji Poslanik a.s., rekao: “Ko od vas upotpuni abdest i po zavrsenom abdestu kaze: “Svjedocim da nema Boga osim Allaha i da je Muhammed Boziji rob i poslanik, bit ce mu otvorena osmera vrata dzenneta da udje na koja hoce.” (Ahmed i Muslim)

Abdest je svjetlost na dunjaluku i ahiretu. Na ovom svijetu ostavlja trag u vidu svjetlosti na licima i smirenosti u srcima i čini čovjekov život oazom mira i izvorom cvrste vjere a na budućem svijetu ta će svjetlost krasiti lica i noge vjernika. On će biti znak Poslaniku, a.s., na sudnjem danu po kome će on prepoznati vjernike. Zato se naoružajmo i zaštitimo uzimanjem stalnog abdesta poput Bilala r.a. Molim Allaha dž.š. da nas počasti oružjem kojim nas niko neće moći pobijediti.

Rijeka, 20.04.2012.g.                                                                                    Hajrudin ef. Mujkanović