Prosperitet muslimana kroz Kuran i sunnet

centar rijeka mala

Poštovane džematlije

 „O vjernici, pokoravajte se Allahu i Njegovome Poslaniku, i ne napuštajte ga!“ (Kur’an, El-Enfal, Plijen, 20.) Posmatrajući strukturu naših džematlija doći ćemo do zastrašujućih rezultata, od onih koji poznaju islam, do onih koji oponašaju nešto od naslijeđenog islama od svojih roditelja te onih koji nešto pročitaju o islamu i pričaju nesistematično, osjete se velike praznine i velika većina onih koja se prepustila kotaču vremena, prihvatajući vrijednosti i potrebe matrijalnog  svijeta, živimo i radimo da bi udovoljili svojim tjelesnim i fizičkim potrebama, takve ne interesuju: vjera, kultura i moralne vrijednosti te su isključivo vezani za ovosvjetska matrijalna dobra vjera ih ne interesuje i tako završe na ovome svijetu. Slika života balkanskih muslimana je dosta različita: kako vjerska, ekonomska, politička, tradicionalna na to je utjecalo bar pet totalitarnih režima pod kojima su živjeli muslimani balkanskog poluotoka, svaki na svoj  način, a svi s istim ciljem radili su na tome da se kod tradicionalnih sljedbenika islama eleminiše znanje i svijest o svojoj vjeri te da se, umjesto toga, primordijalnog znanja, u mlade muslimanske generacije usade ideološke, manje-više neislamske, čak antiislamske moderne spoznaje o sebi i svom identitetu. Nadalje, ta ista populacija, muslimanski Europljani, danas je izložena nesmiljenim i izravnim talasima globalne i globalizirajuće subkulture, unificirajuće po svojoj namjeni i paganske po svome porijeklu i suštini. Vjera je u opasnosti: perverzije svih vrsta šire se modernim svijetom; mlade muslimanske generacije zbunjene su i izgubljene u bespuću grijeha, metafizičkoj pustoši, permanentnoj krizi, slijepom kvantitativnom rastu, stalnim, besvrhovitim promjenama i vrtlogu zapadnoevropske civilizacije! Danas u Europi još je na djelu tren nekih aktualnih političara, propagandista, ultradesničara koji falsificiraju učenje o islamu želeći da spriječe da dođe prava istina o islamu. Vrijeđaju vjerovjesnika Muhammeda, a.s., izvrćući njegove poruke. To ništa nije novo u Europi. Pa čak među njima nažalost ima i naših, sjetimo se najvjerovatnije naručene! Afere Rushdie koja je uzdrmala čitav muslimanski svijet zbog piščevih uvreda na račun poslanika Muhammeda, a.s., njegove žene Aiše i medinskog ummeta koga je Vjerovjesnik izgradio na temeljima Kur’ana i sunneta. Ima nemali broj svjesnih europskih intelektualaca koji nisu dozvolili da im strast i okoliš utječe na objektivno pisanje, pisali su razborito, savjesno kako im je nalagala čistoća savjesnog razuma želeći da ostanu čisti radi sebe, svoje savjesti i generacija koji će iščitavati njihove spise. Mi smo dužni kao muslimani shodno našim intelektualno vjerskim mogućnostima, situaciji i sredini gdje živimo, te sustavu u kojem živimo da branimo i pokušamo rasvjetliti istinu te doktrinu islamskog učenja braniti od raznih napada i fascinacija na Kur’an i Božjeg poslanika. Da bi to mogli, potrebno je da poznajemo kur’ansko učenje i sunnet Muhammed, a.s., te educirati muslimansku sljedbu, a posebno mlade. Europski muslimani, bez obzira da li živjeli na balkanu ili na zapadu su dio europskog naroda i žele da kroz društveno, političko, kulturno, moralno i ekonomsko djelovanje daju svoj doprinos koliko im mogućnosti dozvoljavaju. Muslimani Europe u potpunosti cijene: vladavinu prava, tolerancije, demokracije sloboda vjeroispovjesti, što znači: pravo na život, vjeru slobodu, imetak i dostojanstvo. Sve su to univerzalne vrijednosti koje proklamiraju i podučavaju poruke nebeskih svetih knjiga. Da bismo sačuvali svoj vjerski i nacionalni identitet u mjestu gdje živimo potrebno je naš angažman kako starijih posebno mladih usmjeriti permanentnom radu i edukaciji. Moramo raditi da bismo pošteno i časno živjeli moramo se educirati da ne bismo  izgubili svoj vjerski i nacionalni identitet i postali jedno globalno tijelo bez identifikacije. Muslimani u Europi moraju više brinuti o svojim obvezama i kako ih što bolje izvršavati nego o svojim slobodama, jer prihvatajući obveze zaslužujemo i slobode. Mlade generacije treba duhovno spoznajno jačati kako bismo razbijali i otklanjali streotipe o islamu. Muslimani bi trebali stalno učiti i obrazovati, imajući u vidu da je kur’anski imperativ: „Uči, čitaj u ime Gospodara“ – nastoj da upoznaš što bolje sunnet Muhammeda, a.s., svoje znanje i nauk primjeni kako možeš najbolje u sredini gdje živiš. Uskladite materijalno i duhovno (radite za ovaj svijet kao da će te vječno živjeti, a radite za budući svijet kao da će te sutra umrijeti). Allah,dž.š., kaže: „A vi se potrudite da druge, čineći dobra djela, pretečete!“ (El-Bekare,148.) Požurite prema opraštanju vašeg Gospodara i džennetu čija je širina kao nebesa i Zemlja, pripremljenom za bogobojazne.“ (Ali Imran, 133.) „A dobro koje za sebe unaprijed osigurate naći ćete kod Allaha još većim i dobit ćete još veću  nagradu.“ (El-Muzzemmil, 20.) „Ti idi pravim putem, kao što ti je naređeno.“ (Hud, 122.) Sklad u obitelji, temelj je sretnije budućnosti, sklada, napretka, prosperiteta i budućnosti. Nažalost, danas u obitelji su uvriježene razne devijacije; vjerske, ekonomske, moralne i dr. Poruka Kur’ana Istoku i Zapadu da ne napušta obiteljske vrijednosti, jer je to opasna igra za budućnost čovječanstva. Institucija obitelji nema zamjene niti bolje vrijednosti. Obiteljske vrijednosti su moralni zahtjev ljudskog društva oduvijek bile, to je egzistencijalni uvjet čovječanstva. Ne smijemo dozvoliti da se naruši obiteljski život. Allah, dž.š., kaže: „I Allahu se klanjajte i nikoga Njemu ravnim ne smatrajte. A roditeljima dobročinstvo činite, i rođacima, i siročadi, i siromasima, i komšijama  daljnim, i drugovima, i putnicima-namjernicima, i onima koji su u vašem posjedu.“ (En-Nisa,36) ,,Mi smo svakog čovjeka zadužili da bude dobar prema roditeljima svojim…“ (El-Ankebut, 8.) „Gospodar tvoj zapovijeda da se samo Njemu klanjate i da roditeljima dobročinstvo činite. Kad jedno od njih dvoje, ili oboje, kod tebe starost dožive, ne reci im ni: ,,Uh!“- i ne podvikni na njih, i obraćaj im se riječima poštovanja punim. Budi prema njima pažljiv i ponizan i reci: „Gospodaru moj, smiluj im se, oni su mene, kad sam bio dijete, njegovali.“ (El-Isra, 23.-24.) Mnogi muslimani govore da nam budućnost ne ide na ruku, da je beznadežna, te mnogo govorimo o prošlosti kao načinu života i cilju povijesti. Bog nas uči da naša budućnost može biti mnogo bolja i kvaltetnija, mi smo isključivo odgovorni za sadašnjost, a ne za prošlost. Odgovorni smo za mlade kakve ćemo temelje ostaviti da bi gradili budućnost. Muslimani danas nemaju globalnu strategiju, nemaju globalni mozak ni globalnu glavu, nažalost oni imaju žigove mnogih negativnosti u svijetu po mišljenju zapadnog čovjeka. Nadamo se da ćemo svojim poštenim, moralnim i znanstvenim educiranjem promijeniti ili bar ublažiti takvo mišljenje Zapada.

 Adem ef. Smajć