Nazovite nas: +385 51 317 059 - Mail info@medzlis-rijeka.org

Muallimsko vijeće Medžlisa islamske zajednice Rijeka.

Muallimsko vijeće Medžlisa islamske zajednice Rijeka od 2002.g. do 2010.g.

 

hajrudin
Ime: Hajrudin
Prezime: Mujkanović
Datum rođenja: 28.04.1978.
Mjesto: Doboj, Bosna i Hercegovina
Obrazovanje: Zagrebačka medresa „Dr. Ahmed Smajlović“, Fakultet islamskih nauka u Sarajevu, Postdiplomski studij FIN-a nauka Sarajevo
Status: v.d. glavnog  imama  MIZ Rijeka od 2002.g. do 2005.g., od 2005.g. glavni  imam MIZ Rijeka

 

hidajet
Ime: Hidajet
Prezime: Hasanović
Datum rođenja: 28.04.1980.
Mjesto: Teočak, Bosna i Hercegovina
Obrazovanje: Zagrebačka medresa „Dr. Ahmed Smajlović“, Fakultet islamskih nauka u Sarajevu, postdiplomski studij FIN-a nauka Sarajevo
Status: Imam Medžlisa islamske zajednice Rijeka od 2005.g., vjeroučitelj u srednjim školama

adnan
Ime: Adnan
Prezime: Đikić
Datum rođenja: 12.10.1965.
Mjesto: Zenica, Bosna i Hercegovina
Obrazovanje: Gazi Husrev-begova medresa u Sarajevu, Islamski pedagoški fakultet u Bihaću
Status: vjeroučitelj Islamskog vjeronauka u osnovnim školama, imam Medžlisa Rijeka od 1991.g.

Ime: Adem
Prezime: Smajić
Datum rođenja: 11.08.1952.
Mjesto: Miljanovci, Tešanj, Bosna i Hercegovina
Obrazovanje: Gazi Husrev-begova medresa u Sarajevu, Al-Azhar u Kairu (1973.-1978.)
Status: Imam Medžlisa IZ Rijeka, Glavni imam MIZ Rijeka od 1980.g. do 2000.g.

 

almedina
Ime: Almedina
Prezime: Mujkanović
Datum rođenja: 11.03.1978.
Mjesto: Zvornik, Bosna i Hercegovina
Obrazovanje: Zagrebačka medresa „Dr. Ahmed Smajlović“, Filozofski fakultet Sarajevo (odsjek pedagogije)
Status: Vjeroučitelj Islamskog vjeronauka u osnovnim  školama, tajnica službe Medžlisa od 2004.g.

Ime: Besima
Prezime: Đikić
Datum rođenja: 22.11.1964.
Mjesto: Pojske, Zenica, Bosna i Hercegovina
Obrazovanje: ZG medresa „Dr. Ahmed Smajlović“      Status: vjeroučitelj Islamskog vjeronauka u os.  školama, muallima MIZ Ri  od 1991.g.

Ime: Meliha
Prezime: Hasanović
Datum rođenja: 10.08.1982.
Mjesto: Rijeka, R Hrvatska
Obrazovanje: Zagrebačka medresa „Dr. Ahmed Smajlović“, IPF u Bihaću,
Status: vjeroučitelj Islamskog vjeronauka u os. školama, muallima MIZ od  2001. g.

muzafer

Ime: Muzafer
Prezime: Zubčević
Datum rođenja: 20.08.1945.
Mjesto: Bosanski Brod, Bosna i Hercegovina
Status:vjeroučitelj Islamskog vjeronauka u osnovnima školama od 2000.g.

Back to Top
U ime Allah Milostivog, Samilosnog! "Tako mi vremena, čovjek je zaista na gubitku, osim onih koji vjeruju i dobra djela čine, i jedni drugima preporučuju istinu i strpljivost (El-'Asr -1-3)